Novinky

29. 2. 2024 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z měření vlastního mechanického výkonu ve třídě 23L

27. 2. 2024 - do sekce Matematika - Výuka byl přidán text na téma průsečnice rovin

20. 2. 2024 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž ze studia Sluneční soustavy ve třídě 23L

31. 1. 2024 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z měření zatěžovací charakteristiky zdroje ve třídě 22M

26. 1. 2024 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z měření smykového tření ve třídě 23L

22. 1. 2024 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z přednášky Pozoruhodný křemík

20. 1. 2024 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z měření charakteristik polovodičů ve třídě 22M

15. 12. 2023 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z motivačního experimentu k mechanickému výkonu ve třídě 23L

13. 12. 2023 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž ze zapojování elektrických obvodů ve třídě 22M

7. 12. 2023 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z měření reakční doby člověka ve třídě 23L

6. 12. 2023 - do sekce reportáží z hodin matematiky byla přidána reportáž z pokračování opakování různého způsobu zadání rovnic přímek ve třídě 21M

29. 11. 2023 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z měření voltampérové charakteristiky žárovky ve třídě 22M a do sekce reportáží z hodin matematiky byla přidána reportáž z opakování parametrického vyjádření přímky ve třídě 21M

27. 11. 2023 - do sekce fyzikální show byla přidána pravidla dobrovolné aktivity Advent 2023 s fyzikou

22. 11. 2023 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž ze studia dostředivé síly ve třídě 23L

1. 11. 2023 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž ze studia Newtonových zákonů ve třídě 23L

21. 10. 2023 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z napodobování grafů rovnoměrného pohybu ve třídě 23L

18. 10. 2023 - v sekci Matematika - Výuka byla aktualizována sbírka úloh na téma analytická geometrie lineárních útvarů

16. 10. 2023 - v sekci Matematika - Výuka byla aktualizována sbírka úloh na téma obvody a obsahy rovinných útvarů a povrchy a objemy těles

5. 10. 2023 - do sekce reportáží z hodin matematiky byla přidána reportáž ze studia shodných zobrazení ve třídě 21M

4. 10. 2023 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž ze studia kondenzátorů ve třídě 22M

25. 9. 2023 - do sekce reportáží z hodin matematiky byla přidána reportáž ze studia Euklidových a Pythagorovy vět ve třídě 21M a do do sekce exkurzí byla přidána reportáž z létání v Hurricane Factory se třídou 19L

14. 9. 2023 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z odhadů fyzikálních veličin ve třídě 23L

7. 9. 2022 - v sekci Fyzika - Sbírky úloh byla aktualizována sbírka úloh pro 4. ročník; v sekci Matematika - Výuka byla aktualizována sbírka úloh zaměřených na maturitní opakování

21. 8. 2023 - v sekci Matematika - Výuka byla aktualizována sbírka úloh na téma planimetrie

17. 8. 2023 - v sekci Matematika - Výuka byl aktualizován text Základy planimetrie

12. 8. 2023 - v sekci Fyzika - Sbírky úloh byly aktualizovány sbírky úloh pro 1. ročník, 2. ročník a 3. ročník

17. 6. 2023 - do sekce reportáží z hodin fyziky byly přidány reportáže z prezentace domácích úkolů na téma studium pohybů a z hodin věnovaných studiu elektrostatického pole ve třídě 22M

4. 5. 2023 - do sekce reportáží z hodin matematiky byla přidána reportáž ze studia exponenciálního poklesu ve třídě 21M

23. 4. 2023 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z měření polohy těžiště tuhého tělesa ve třídě 22M

3. 4. 2023 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž ze šestnáctého semináře druhého běhu Heuréky pro střední školy

30. 3. 2023 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž ze studia vlastního oka ve třídě 20M

22. 3. 2023 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z měření mechanického výkonu ve třídě 22M

20. 3. 2023 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z experimentu studujícího rovnovážný stav soustavy ve třídě 20M

12. 3. 2023 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z hrátek s čočkami ve třídě 20M

27. 2. 2023 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z hrátek se zrcadly ve třídě 20M

26. 2. 2023 - v sekci Matematika - Výuka byla aktualizována sbírka úloh na téma kombinatorika, pravděpodobnost a statistika

23. 2. 2023 - do sekce reportáží z hodin matematiky byla přidána reportáž z oapkování transformace grafu funkce ve třídě 21M

20. 2. 2023 - v sekci Matematika - Výuka byla aktualizována sbírka úloh na téma funkce

13. 2. 2023 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z měření vlnové délky světla LASERu ve třídě 20M

9. 2. 2023 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z přednášky Pozoruhodný křemík

26. 1. 2023 - do sekce reportáží z hodin matematiky byla přidána reportáž z oapkování komplexních čísel formou pexesa ve třídě 21M

24. 1. 2023 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž ze patnáctého semináře druhého běhu Heuréky pro střední školy

13. 1. 2023 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž ze studia odrazu a lomu světla ve třídě 20M

2. 1. 2023 - v sekci Matematika - Výuka byla aktualizována sbírka úloh věnovaná posloupnostem

21. 12. 2022 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z úvodního experimentu k mechanickému výkonu ve třídě 22M

20. 12. 2022 - do sekce reportáží z hodin matematiky byla přidána reportáž ze skládání šestiúhelníků z hry Různé? Stejné! ve třídě 21M

13. 12. 2021 - v sekci Matematika - Výuka byla aktualizována sbírka úloh věnovaná komplexním číslům

8. 12. 2022 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z průběhu 23. ročníku Fyzikálního cirkusu

6. 12. 2022 - do sekce reportáží z hodin matematiky byla přidána reportáž ze skládání goometrického důkazu kosinové věty ve třídě 21M

1. 12. 2022 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z měření reakční doby člověka ve třídě 22M

29. 11. 2022 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž ze čtrnáctého semináře druhého běhu Heuréky pro střední školy

27. 11. 2022 - do sekce fyzikální show byla přidána pravidla dobrovolné soutěže Advent 2022 s fyzikou a do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z úvodu hodiny na téma dostředivá síla ve třídě 22M

23. 11. 2022 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž ze studia vlastností tranzistorů ve třídě 20M

10. 11. 2022 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z experimentování na téma Newtonovy zákony ve třídě 22M

8. 11. 2022 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z třináctého semináře druhého běhu Heuréky pro střední školy

13. 10. 2022 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z napodobování grafů ve třídě 22M

20. 9. 2022 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž ze studia magnetického pole Země ve třídě 20M

14. 9. 2022 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z odhadů fyzikálních veličin ve třídě 22M

30. 8. 2022 - do sekce Matematika - Výuka byla přidána sbírka úloh zaměřených na goniometrii a trigonometrii

29. 8. 2022 - v sekci Fyzika - Sbírky úloh byly aktualizovány sbírky úloh pro 2. ročník, 3. ročník a 4. ročník; v sekci Matematika - Výuka byly aktualizovány sbírky úloh zaměřených na maturitní opakování, kvadratické funkce a rovnice a diferenciální a integrální počet

18. 6. 2022 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž ze studia magnetického pole vodiče s proudem ve třídě 20M

11. 6. 2022 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z přednášky Pozoruhodný křemík

23. 5. 2022 - do sekce exkurzí byla přidána reportáž z exkurze do CERNu

7. 5. 2022 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž ze studia magnetického pole ve třídě 20M

2. 5. 2022 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z dvanáctého semináře druhého běhu Heuréky pro střední školy

27. 4. 2022 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž ze studia akustiky ve třídě 20M

19. 4. 2022 - do sekce reportáží z hodin matematiky byla přidána reportáž z opakování kvadratických funkcí ve třídě 21M

8. 4. 2022 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž ze studia radioaktivního rozpadu ve třídě 18L

5. 4. 2022 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z jedenáctého semináře druhého běhu Heuréky pro střední školy

22. 3. 2022 - do sekce Matematika - Výuka byla přidána sbírka úloh na téma kvadratické funkce, rovnice a nerovnice

21. 3. 2022 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z měření tíhového zrychlení ve třídě 20M

20. 3. 2022 - v sekci reportáží z hodin fyziky byla aktualizována reportáž z hodin věnovaných prezentaci domácích experimentů ve třídě 20M

10. 3. 2022 - do sekce matematické show byla přidána pravidla dobrovolné soutěže týkající se Mezinárodního dne matematiky

27. 2. 2022 - do sekce Matematika - Výuka byla přidána sbírka úloh na téma soustavy lineárních rovnic a slovní úlohy

27. 2. 2022 - v sekci reportáží z hodin fyziky byla aktualizována reportáž z hodin věnovaných prezentaci domácích experimentů a byla přidána reportáž z měření tuhosti pružiny ve třídě 20M

22. 2. 2022 - v sekci reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z experimentování na téma mechanické vlnění ve třídě 20M

14. 2. 2022 - do sekce Matematika - Výuka byla přidána sbírka úloh na téma lineární nerovnice

11. 2. 2022 - v sekci reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z měření zatěžovací charakteristiky "ovocných" zdrojů napětí ve třídě 20M

2. 2. 2022 - do sekce Matematika - Výuka byla přidána sbírka úloh na téma lineární rovnice

26. 1. 2022 - do sekce Matematika - Výuka byla přidána sbírka úloh na téma lineární funkce s absolutní hodnotou

18. 1. 2022 - v sekci reportáží z hodin fyziky byla aktualizována reportáž z hodin věnovaných prezentaci domácích experimentů a byla přidána reportáž z měření charakteristik polovodičů ve třídě 20M

12. 1. 2022 - do sekce reportáží z hodin matematiky byla přidána reportáž z upevňování poznatků spojených se zobrazením a funkcí ve třídě 21M

11. 1. 2022 - do sekce Matematika - Výuka byla přidána sbírka úloh na téma lineární funkce

2. 1. 2022 - v sekci Matematika - Výuka byla aktualizována sbírka úloh na téma analytická geometrie lineárních útvarů

17. 12. 2021 - v sekci reportáží z hodin fyziky byla aktualizována reportáž z hodin věnovaných prezentaci domácích experimentů a byla přidána reportáž ze zapojování dvou zajímavých obvodů ve třídě 20M

14. 12. 2021 - do sekce Matematika - Výuka byla přidána sbírka úloh na téma vyjadřování neznámé ze vzorce

9. 12. 2021 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z průběhu 22. ročníku Fyzikálního cirkusu

3. 12. 2021 - v sekci reportáží z hodin fyziky byla aktualizována reportáž z hodin věnovaných prezentaci domácích experimentů a byla přidána reportáž z měření voltampérové charakteristiky žárovky ve třídě 20M

1. 12. 2021 - do sekce reportáží z hodin matematiky byla přidána reportáž z geometrického dokazování platnosti algebraických vztahů ve třídě 21M

29. 11. 2021 - do sekce Matematika - Výuka byla přidána sbírka úloh na téma obvody a obsahy rovinných útvarů a povrchy a objemy těles

27. 11. 2021 - do sekce Matematika - Výuka byla přidána sbírka úloh na téma algebraické výrazy

25. 11. 2021 - do sekce fyzikální show byla přidána pravidla dobrovolné soutěže Advent 2021 s fyzikou

22. 11. 2021 - do sekce Matematika - Výuka byla přidána sbírka úloh na téma výroková logika a teorie množin

20. 11. 2021 - v sekci reportáží z hodin fyziky byla aktualizována reportáž z hodin věnovaných prezentaci domácích experimentů a byla přidána reportáž z dalšího zapojování elektrických obvodů ve třídě 20M

16. 11. 2021 - do sekce reportáží z hodin matematiky byla přidána reportáž ze studia množin ve třídě 21M

9. 11. 2021 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z desátého semináře druhého běhu Heuréky pro střední školy a v sekci reportáží z hodin fyziky byla aktualizována reportáž z hodin věnovaných prezentaci domácích experimentů a byla přidána reportáž z dalšího zapojování elektrických obvodů ve třídě 20M

4. 11. 2021 - do sekce reportáží z hodin matematiky byla přidána reportáž z geometrického dokazování Eukleidových vět a Pythagorovy věty ve třídě 19L

23. 10. 2021 - do sekce reportáží z hodin fyziky byly přidány reportáže z hodin věnovaných prezentaci domácích experimentů a zapojování elektrických obvodů ve třídě 20M

20. 10. 2021 - do sekce reportáží z hodin matematiky byla přidána reportáž ze studia výroků ve třídě 21M a do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z devátého semináře druhého běhu Heuréky pro střední školy

3. 10. 2021 - do sekce Matematika - Výuka byla přidána sbírka úloh na téma planimetrie

2. 10. 2021 - do sekce reportáží z hodin matematiky byla přidána reportáž ze studia exponenciálního průběhu ve třídě 19L a do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z hodiny věnované studiu kondenzátorů ve třídě 20M

28. 9. 2021 - do sekce Matematika - Výuka byla přidána sbírka úloh na téma mocniny a odmocniny

18. 9. 2021 - do sekce reportáží z hodin fyziky byly přidány reportáže z hodin věnovaných studiu elektrostatického pole ve třídě 20M a z průběhu experimentování s vlastním okem ve třídě 19D

11. 9. 2021 - do sekce Matematika - Výuka byla přidána sbírka úloh na téma absolutní hodnota

22. 8. 2021 - v sekci Fyzika - Sbírky úloh byly aktualizovány sbírky úloh pro 2. ročník a 3. ročník; v sekci Matematika - Výuka byla aktualizována sbírka úloh maturitního opakování a přidána sbírka úloh na téma funkce a byl aktualizován text Základy planimetrie

13. 4. 2021 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z osmého semináře druhého běhu Heuréky pro střední školy

30. 3. 2021 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž ze sedmého semináře druhého běhu Heuréky pro střední školy

3. 3. 2021 - do sekce matematické show byla přidána pravidla dobrovolné soutěže týkající se Mezinárodního dne matematiky

1. 3. 2021 - do sekce Matematika - Výuka byla přidána sbírka úloh věnovaných komplexním číslům

13. 1. 2021 - do sekce Matematika - Výuka byla přidána sbírka úloh z trigonometrie

12. 1. 2021 - byl aktualizován odborný životopis

10. 12. 2020 - do sekce reportáží z hodin fyziky byly přidány reportáže z měření reakční doby a z průběhu experimentu zaměřeného na mechanický výkon ve třídě 20M

29. 11. 2020 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž ze šestého semináře druhého běhu Heuréky pro střední školy a pravidla dobrovolné soutěže Advent 2020 s fyzikou

27. 11. 2020 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž ze studia totálního odrazu a měření indexu lomu ve třídě 18L

26. 10. 2020 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z pátého semináře druhého běhu Heuréky pro střední školy

4. 10. 2020 - do sekce reportáží z hodin matematiky byla přidána reportáž z výroby mnemotechnické pomůcky na goniometrické funkce ve třídě 19L

19. 9. 2020 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z odhadů fyzikálních veličin ve třídě 20M

19. 8. 2020 - v sekci Fyzika - Sbírky úloh byly aktualizovány sbírky úloh pro 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník a 4. ročník; v sekci Matematika - Výuka byla aktualizována sbírka úloh maturitního opakování

7. 6. 2020 - přidán studijní text Kvadratické funkce a rovnice a sbírka úloh Kvadratické rovnice a nerovnice do sekce Matematika - Výuka

10. 3. 2020 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z proměřování matematického kyvadla ve třídě 18L

23. 2. 2020 - byl aktualizován odborný životopis

14. 2. 2020 - do sekce reportáží z hodin fyziky byly přidány reportáže z měření výkonu ve třídě 19D, z měření tuhosti pružiny ve třídě 18L a ze studia vlastností oka ve třídě 17L

6. 2. 2020 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z hodiny věnované experimentálnímu studiu radioaktivního rozpadu ve třídě 16M

5. 2. 2020 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z přednášky Pozoruhodný křemík

30. 1. 2020 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž ze studia rovnovážného stavu ve třídě 17L

27. 1. 2020 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž ze základních experimentů na téma vlnění ve třídě 18L

26. 1. 2020 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž ze třetího rozšiřujícího semináře Heuréky pro střední školy

19. 1. 2020 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z měření smykového tření ve třídě 19D

8. 1. 2020 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z hrátek se zrcadly ve třídě 17L

6. 1. 2020 - do sekce reportáží z hodin matematiky byla přidána reportáž ze skládání pexesa algebraických výrazů ve třídě 19L

23. 12. 2019 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z měření základních charakteristik polovodičů ve třídě 18L

13. 12. 2019 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z průběhu 21. ročníku Fyzikálního cirkusu

5. 12. 2019 - do sekce reportáží z hodin fyziky byly přidány reportáže ze studia elektrických obvodů a z měření voltampérové charakteristiky žárovky ve třídě 18L

30. 11. 2019 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z finále soutěže Matfyz FEAT a do sekce reportáží z hodin fyziky byly přidány reportáže z experimentování směřujícího k pojmu dostředivá síla ve třídě 19D a z měření vlnové délky světla LASERu ve třídě 17L

28. 11. 2019 - do sekce reportáží z hodin matematiky byla přidána reportáž z hledání geometrických důkazů algebraických vztahů ve třídě 19L

25. 11. 2019 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z čtvrtého semináře druhého běhu Heuréky pro střední školy

18. 11. 2019 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z měření reakční doby člověka ve třídě 19D

10. 11. 2019 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z druhého rozšiřujícího semináře Heuréky pro střední školy

23. 10. 2019 - do sekce reportáží z hodin matematiky byla přidána reportáž z realizace logických spojek pomocí elektrických obvodů ve třídě 19L

22. 10. 2019 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z třetího semináře druhého běhu Heuréky pro střední školy

15. 10. 2019 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z optických hrátek ve třídě 17L

14. 10. 2019 - do nově založené sekce reportáží z hodin matematiky byla přidána reportáž z klasifikace výroků ve třídě 19L

11. 10. 2019 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z napodobování grafů ve třídě 19D

1. 10. 2019 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z hrátek s tranzistory ve třídě 17L

28. 9. 2019 - do sekce reportáží z hodin fyziky byly přidány reportáže ze studia kondenzátorů ve třídě 18L a z odhadů fyzikálních veličin ve třídě 19D

18. 8. 2019 - v sekci Fyzika - Sbírky úloh byly aktualizovány sbírky úloh pro 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník a pro maturitní opakování

4. 8. 2019 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána prezentace naměřených dat z letů sond do stratosféry uskutečněných Jakubem Dvořákem ze třídy 15M

13. 7. 2019 - do sekce exkurzí byla přidána reportáž z exkurze do jižní Francie s fyzikáři různých stupňů škol

4. 6. 2019 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z průběhu prezentací domácích úkolů na téma pohyby ve třídě 18L

2. 6. 2019 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z hodiny věnované studiu struktury kapalin ve třídě 16M

21. 4. 2019 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z průběhu měření polohy těžiště tělesa ve třídě 18D

15. 4. 2019 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z druhého semináře druhého běhu Heuréky pro střední školy

2. 4. 2019 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z prvního rozšiřujícího semináře Heuréky pro střední školy a do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z průběhu hledání těžiště těles ve třídě 18L

27. 3. 2019 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z průběhu výroby papírových vah ve třídě 18L

22. 3. 2019 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z prvního semináře druhého běhu Heuréky pro střední školy

17. 3. 2019 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž ze druhého vypouštění sondy do stratosféry Jakubem Dvořákem ze třídy 15M

4. 3. 2019 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z hodiny věnované zkoumání rovnovážného stavu ve třídě 16M

28. 2. 2019 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z hodin věnovaných zkoumání oka ve třídě 16M a byl aktualizován odborný životopis

27. 2. 2019 - přidán studijní text Statistika do sekce Matematika - Výuka

21. 2. 2019 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž ze studia radioaktivního rozpadu ve třídě 15M

18. 2. 2019 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z průběhu měření vlastního výkonu ve třídě 18D

5. 2. 2019 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z přednášky Pozoruhodný křemík

31. 1. 2019 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z průběhu měření vlastního výkonu ve třídě 18L

19. 1. 2019 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z hodiny věnované hrátkám se zrcadly ve třídě 16M

18. 1. 2019 - byl aktualizován odborný životopis

13. 1. 2019 - do sekce reportáží z hodin fyziky byly přidány reportáže z hodin věnovaných studiu magnetického pole a vlastností tranzistorů a měření indexu lomu a vlnové délky světla ve třídě 16M

8. 1. 2019 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z průběhu motivačního experimentu před zavedením pojmu mechanický výkon ve třídě 18L

18. 12. 2018 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z výroby hračky pro studium tření ve třídě 18L

5. 12. 2018 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z průběhu 20. ročníku Fyzikálního cirkusu

27. 11. 2018 - do sekce reportáží z hodin fyziky byly přidány reportáže z napodobování grafů a měření reakční doby ve třídě 18D

25. 11. 2018 - do sekce reportáží z hodin fyziky byly přidány reportáže z napodobování grafů, výkladu Newtonových zákonů a měření reakční doby ve třídě 18L

24. 11. 2018 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z finále soutěže Matfyz FEAT

17. 11. 2018 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z dvanáctého semináře Heuréka pro střední školy

4. 11. 2018 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z vypouštění sondy do stratosféry Jakubem Dvořákem ze třídy 15M

23. 10. 2018 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z jedenáctého semináře Heuréka pro střední školy

7. 10. 2018 - v sekci Matematika - Výuka byla aktualizována sbírka úloh maturitního opakování

7. 9. 2018 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž o rozhovoru pro Český rozhlas

4. 9. 2018 - do sekce Matematika - Výuka byla přidána sbírka úloh maturitního opakování

28. 8. 2018 - v sekci Matematika - Výuka byla aktualizována sbírka úloh Aplikovaná matematika, v sekci Fyzika - Sbírky úloh byly aktualizovány sbírky úloh pro 2. ročník a 3. ročník a byla přidána sbírka pro 4. ročník

5. 6. 2018 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z návštěvy interaktivní fyzikální laboratoře se třídou 15M

20. 5. 2018 - do sekce exkurzí byla přidána reportáž z exkurze do CERNu

4. 5. 2018 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž ze osmého setkání projektu Elixír do škol v tomto školním roce

14. 4. 2018 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž ze sedmého setkání projektu Elixír do škol v tomto školním roce

11. 4. 2018 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z desátého semináře Heuréka pro střední školy

24. 3. 2018 - do sekce exkurzí byla přidána reportáž z úvodní přednášky před exkurzí do CERNu

14. 3. 2018 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž ze šestého setkání projektu Elixír do škol v tomto školním roce

11. 3. 2018 - do sekce reportáží z hodin fyziky byly přidány reportáže z hodiny věnované pochopení statistické povahy radioaktivního rozpadu ve třídě 14M z hodiny věnované měření tíhového zrychlení ve třídě 16M

9. 3. 2018 - do sekce reportáží z hodin fyziky byly přidány reportáže z hodin věnovaných pochopení statistické povahy radioaktivního rozpadu ve třídách 15A a 15D, z hodiny věnované rovnovážnému stavu ve třídě 15M a z hodiny věnované měření tuhosti pružiny ve třídě 16M

28. 2. 2018 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z devátého semináře Heuréka pro střední školy

13. 2. 2018 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z přednášky Pozoruhodný křemík

4. 2. 2018 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z hrátek s elektrickými obvody ve třídě 16M

2. 2. 2018 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z hodin věnovaných studiu vlastností oka ve třídě 15M

14. 1. 2018 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z proměřování polovodičů ve třídě 16M

13. 1. 2018 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z pátého setkání projektu Elixír do škol v tomto školním roce

6. 1. 2018 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z hodin věnovaných hrátkám s nerovinnými zrcadly ve třídě 15M

23. 12. 2017 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z vánoční hodiny ve třídě 16M

17. 12. 2017 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z měření vlnové délky světla ve třídě 15M

16. 12. 2017 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž ze čtvrtého setkání projektu Elixír do škol v novém školním roce

10. 12. 2017 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z měření magnetického pole Země, měření indexu lomu plastu a hrátek se zrcadly ve třídě 15M

7. 12. 2017 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z průběhu 19. ročníku Fyzikálního cirkusu

27. 11. 2017 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z finále soutěže Matfyz FEAT

10. 11. 2017 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž ze třetího setkání projektu Elixír do škol v novém školním roce

8. 11. 2017 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z osmého semináře Heuréka pro střední školy

29. 10. 2017 - do sekce exkurzí byly přidány reportáže z exkurze do ÚJV v Řeži se třídou 14M a z akustického měření na zámku Humprecht se třídou 15D

23. 10. 2017 - založena sekce materiály obsahující materiály vhodné pro učitele fyziky a matematiky na střední škole

14. 10. 2017 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z druhého setkání projektu Elixír do škol v novém školním roce

23. 9. 2017 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž ze sedmého semináře Heuréka pro střední školy

18. 9. 2017 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z prvního setkání projektu Elixír do škol v novém školním roce

12. 9. 2017 - do sekce exkurzí byla přidána reportáž z flyboardu

29. 8. 2017 - v sekci plánovaných akcí byl zveřejněn přeběžný program exkurze do CERNu v květnu 2018

15. 8. 2017 - do sekce Matematika - Výuka byla přidána sbírka úloh Aplikovaná matematika

14. 8. 2017 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z prezentace domácích úkolů ve třídě 15M

14. 8. 2017 - v sekci Fyzika - Sbírky úloh byly aktualizovány sbírky úloh pro 1. ročník, 2. ročník a 3. ročník

23. 6. 2017 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z přednášky o detektoru MX-10 ve třídě 14M

10. 6. 2017 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z desátého setkání projektu Elixír do škol

14. 5. 2017 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z devátého setkání projektu Elixír do škol

28. 4. 2017 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z dalšího setkání projektu Létajících center

18. 4. 2017 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž ze studia magnetického pole ve třídě 15M

8. 4. 2017 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z osmého setkání projektu Elixír do škol

1. 4. 2017 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z šestého semináře Heuréka pro střední školy

23. 3. 2017 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž ze zvané přednášky RNDr. Koupilové na téma kryptografie ve třídách 13L a 13M

12. 3. 2017 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž ze sedmého setkání projektu Elixír do škol a do sekce reportáží z hodin fyziky byly přidány reportáže ze zkoumání oka a skládání barev a z vyšetřování rovnovážného stavu soustavy ve třídě 14M

11. 3. 2017 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z hodiny věnované pochopení statistické povahy jaderného rozpadu ve třídě 13L

4. 3. 2017 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z pátého semináře Heuréka pro střední školy

23. 2. 2017 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z měření místního tíhového zrychlení ve třídě 15M

16. 2. 2017 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z přednášky Pozoruhodný křemík

14. 2. 2017 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z měření tuhosti pružiny ve třídě 15M

4. 2. 2017 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z šestého setkání projektu Elixír do škol

28. 1. 2017 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z hrátek se zrcadly ve třídě 14M

27. 1. 2017 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z motivačního experimentu před zavedením mechanického výkonu ve třídě 16D

21. 1. 2017 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z pátého setkání projektu Elixír do škol

28. 12. 2016 - přidán další návod do sekce experimentů s experimentálním systémem firmy Vernier - tentokráte návod na měření Planckovy konstanty

23. 12. 2016 - do sekce reportáží z hodin fyziky byly přidány reportáže ze zkoumání polarizace světla ve třídě 14M a z experimentálního odvozování zákona zachování hybnosti ve třídě 16D

19. 12. 2016 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z hrátek s logickými obvody ve třídě 15M

18. 12. 2016 - do sekce reportáží z hodin fyziky byly přidány reportáže ze zapojování elektrických obvodů a z měření charakteristik polovodičů ve třídě 15M a z měření vlnové délky světla ve třídě 14M

17. 12. 2016 - přidán text Mocninné funkce do sekce matematické texty

13. 12. 2016 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž ze čtvrtého setkání projektu Elixír do škol

8. 12. 2016 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z průběhu 18. ročníku Fyzikálního cirkusu

3. 12. 2016 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž ze čtvrtého setkání projektu Létajících center

30. 11. 2016 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž ze čtvrtého semináře Heuréka pro střední školy

21. 11. 2016 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z měření indexu lomu ve třídě 14M

17. 11. 2016 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž ze třetího setkání projektu Elixír do škol

27. 10. 2016 - do sekce exkurzí byla přidána reportáž z exkurze do České televize

25. 10. 2016 - do sekce exkurzí byla přidána reportáž z exkurze do ÚJV v Řeži

24. 10. 2016 - do sekce fyzikální show byly přidány reportáž ze třetího semináře Heuréka pro střední školy a reportáž z druhého setkání projektu Létajících center

15. 10. 2016 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z druhého setkání projektu Elixír do škol

7. 10. 2016 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž ze studia grafů rovnoměrného pohybu ve třídě 16D

4. 10. 2016 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž ze studia optiky v IFLu se třídou 14M

26. 9. 2016 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž ze studia vlastností kondenzátorů ve třídě 15M

10. 9. 2016 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z prvního setkání projektu Elixír do škol v novém školním roce a do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z odhadů fyzikálních veličin ve třídě 16D

22. 8. 2016 - v sekci Fyzika - Sbírky úloh byly aktualizovány sbírky úloh pro 1. ročník, 2. ročník a 3. ročník

15. 8. 2016 - do sekce reportáží z hodin fyziky byly přidány reportáže z prezentace domácích úkolů, rozkladu sil, Torricelliho experimentu a zkoumání nenewtonovské kapaliny ve třídě 15A, prezentace domácích úkolů ve třídě 15M a prezentace domácích úkolů ve třídě 14M

10. 7. 2016 - do sekce exkurzí byla přidána reportáž z exkurze do CERNu s účastníky projektu Elixír do škol

19. 6. 2016 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z průběhu mezinárodního finále soutěže Pohár vědy - Rojko 2016

13. 6. 2016 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž ze studia magnetického pole Země ve třídě 14M

12. 6. 2016 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z desátého setkání projektu Elixír do škol

7. 6. 2016 - v sekci Fyzika - Sbírky úloh byla aktualizována sbírka úloh pro 2. ročník

30. 5. 2016 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z výroby papírových vah ve třídách 15A a 15M

29. 5. 2016 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z účasti na mezinárodním Festivalu fyzikalnych filmov v Bratislavě

26. 5. 2016 - do sekce exkurzí byla přidána reportáž z exkurze do CERNu

7. 5. 2016 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z devátého setkání projektu Elixír do škol

17. 4. 2016 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž ze studia magnetického pole ve třídě 14M

16. 4. 2016 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z osmého setkání projektu Elixír do škol

6. 4. 2016 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z druhého semináře Heuréka pro střední školy

31. 3. 2016 - do sekce exkurzí byla přidána reportáž z úvodní přednášky před exkurzí do CERNu

24. 3. 2016 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž ze sedmého setkání projektu Elixír do škol

20. 3. 2016 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z průběhu cesty anketou Zlatý Ámos

16. 3. 2016 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z přednášky o gravitačních vlnách

29. 2. 2016 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z prvního semináře Heuréka pro střední školy

23. 2. 2016 - do sekce reportáží z hodin fyziky byly přidány reportáže z měření vlastního mechanického výkonu ve třídách 15A a 15M a byl aktualizován odborný životopis

21. 2. 2016 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z hodin věnovaných hrátkám se zrcadly ve třídě 13L

15. 2. 2016 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z měření místního tíhového zrychlení ve třídě 14M

14. 2. 2016 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z měření tuhosti pružiny ve třídě 14M

13. 2. 2016 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž ze šestého setkání projektu Elixír do škol

10. 2. 2016 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z přednášky Pozoruhodný křemík

24. 1. 2016 - do sekce reportáží z hodin fyziky byly přidány reportáže z hrátek se světlem a z měření vlnové délky světla ve třídě 13L

21. 1. 2016 - byl aktualizován odborný životopis

19. 1. 2016 - do sekce reportáží z hodin fyziky byly přidány reportáže z odvozování mechanického výkonu ve třídách 15A a 15M

16. 1. 2016 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z pátého setkání projektu Elixír do škol

4. 1. 2016 - do sekce reportáží z hodin fyziky byly přidány reportáže z odvozování dostředivé síly ve třídách 15A a 15M a z posledních hodin fyziky před vánočními prázdninami ve třídách 15A a 15M

1. 1. 2016 - do sekce fyzikální show byly přidány fotografie z novoročního ohňostroje

13. 12. 2015 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž ze čtvrtého setkání projektu Elixír do škol

9. 12. 2015 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z průběhu 17. ročníku Fyzikálního cirkusu

30. 11. 2015 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z měření charakteristik polovodičů ve třídě 14M

22. 11. 2015 - do sekce reportáží z hodin fyziky byly přidány reportáže ze zkoumání elektrických obvodů a základů digitální techniky ve třídě 14M a ze zkoumání vlastností tranzistorů ve třídě 13L

18. 11. 2015 - do sekce reportáží z hodin fyziky byly přidány reportáže z experimentálního odvozování Newtonových zákonů ve třídách 15A a 15M

15. 11. 2015 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž ze třetího setkání projektu Elixír do škol

31. 10. 2015 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž o rozhovoru pro Český rozhlas

21. 10. 2015 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z průběhu přednášky luminiscence

18. 10. 2015 - do sekce reportáží z hodin fyziky byly přidány reportáže z napodobování grafů rovnoměrného pohybu ve třídách 15A a 15M

9. 10. 2015 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z druhého setkání projektu Elixír do škol

20. 9. 2015 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z měření vlastností magnetického pole Země ve třídě 13L

16. 9. 2015 - do sekce exkurzí byla přidána reportáž z pilotování vrtulníku

15. 9. 2015 - do sekce reportáží z hodin fyziky byly přidány reportáže ze studia vlastností kondenzátorů ve třídě 14M a z odhadů fyzikálních veličin ve třídách 15A a 15M

12. 9. 2015 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z prvního setkání projektu Elixír do škol v novém školním roce

6. 9. 2015 - do sekce reportáží z hodin fyziky byly přidány reportáže z prezentace domácích úkolů zaměřených na studium pohybů ve třídách 14A a 14M

30. 8. 2015 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z konference Veletrh nápadů učitelů fyziky v Praze

27. 8. 2015 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž ze studia magnetického pole ve třídě 13L

16. 8. 2015 - v sekci Fyzika - Sbírky úloh byly aktualizovány sbírky úloh pro 1. ročník a 2. ročník

1. 7. 2015 - byl aktualizován odborný životopis

13. 6. 2015 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z desátého setkání projektu Elixír do škol

24. 5. 2015 - v sekci Fyzika - Sbírky úloh byla aktualizována sbírka úloh pro 2. ročník

18. 5. 2015 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z devátého setkání projektu Elixír do škol

12. 4. 2015 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z osmého setkání projektu Elixír do škol

30. 3. 2015 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z hrátek s těžištěm ve třídě 14A

26. 3. 2015 - do sekce reportáží z hodin fyziky byly přidány reportáže z měření tuhosti pružiny a velikosti tíhového zrychlení ve třídě 13L

22. 3. 2015 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z hrátek s těžištěm těles ve třídě 14M

21. 3. 2015 - do sekce fyzikální show byly přidány reportáže ze sedmého setkání projektu Elixír do škol a z pozorování zatmění Slunce

8. 3. 2015 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z výroby vah ve třídě 14M

15. 2. 2015 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z měření poklesu pivní pěny ve třídě 11L

14. 2. 2015 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž ze šestého setkání projektu Elixír do škol

6. 2. 2015 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z přednášky Pozoruhodný křemík

29. 1. 2015 - do sekce reportáží z hodin fyziky byly přidány reportáže z měření vlastností polovodičů ve třídě 13L, z měření výkonu ve třídě 14A a z měření výkonu ve třídě 14M

10. 1. 2015 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z pátého setkání projektu Elixír do škol

1. 1. 2015 - do sekce fyzikální show byly přidány fotografie z novoročního ohňostroje a do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž ze studia elektrických obvodů ve třídě 13L

14. 12. 2014 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž ze čtvrtého setkání projektu Elixír do škol

7. 12. 2014 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z prezentace domácích úkolů ve třídě 13L

4. 12. 2014 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z průběhu 16. ročníku Fyzikálního cirkusu

1. 12. 2014 - do sekce reportáží z hodin fyziky byly přidány reportáže z výroby japonské hračky ve třídách 14A a 14M

24. 11. 2014 - byl aktualizován odborný životopis

15. 11. 2014 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z třetího setkání projektu Elixír do škol

3. 11. 2014 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z výkladu hybnosti ve třídě 14M

24. 10. 2014 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z výkladu druhého Newtonova zákona ve třídě 14M

20. 10. 2014 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z napodobování grafů ve třídě 14A

11. 10. 2014 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z druhého setkání projektu Elixír do škol a do sekce reportáží z hodin fyziky byly přidány reportáže z provádění Torricelliho experimentu a z průběhu studia vlastností kondenzátorů ve třídě 13L a z napodobování grafů ve třídě 14M

13. 9. 2014 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z prvního setkání projektu Elixír do škol

9. 9. 2014 - přidán text Kartézský součin a zobrazení do sekce matematické texty

19. 8. 2014 - v sekci Fyzika - Sbírky úloh byly aktualizovány sbírky úloh pro 1. ročník, 2. ročník a 3. ročník

26. 6. 2014 - do sekce exkurzí byla přidána reportáž z exkurze do CELAT Plzeň

19. 6. 2014 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z desátého setkání projektu Elixír do škol

15. 6. 2014 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z průběhu mezinárodního finále soutěže Pohár vědy - Kvark 2014

21. 5. 2014 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z devátého setkání projektu Elixír do škol

19. 5. 2014 - do sekce exkurzí byla přidána reportáž z exkurze do CERNu

5. 5. 2014 - do sekce exkurzí byla přidána reportáž z exkurze do liberecké IQLandie

21. 4. 2014 - v sekci reportáží z hodin fyziky byly aktualizovány reportáže z prezentací domácích úkolů ve třídách 13L a 13D

12. 4. 2014 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z osmého setkání projektu Elixír do škol

2. 4. 2014 - do sekce exkurzí byla přidána reportáž z úvodní přednášky před cestou do CERNu

31. 3. 2014 - byl aktualizován odborný životopis a v sekci plánovaných akcí byl aktualizován program exkurze do CERNu v květnu 2014

15. 3. 2014 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž ze sedmého setkání projektu Elixír do škol

26. 2. 2014 - do sekce reportáží z hodin fyziky byly přidány reportáže z aktivit vedoucích k lepšímu pochopení zákona zachování energie ve třídách 13L a 13D a byly aktualizovány reportáže z prezentací domácích úkolů ve třídách 13L a 13D

23. 2. 2014 - do sekce reportáží z hodin fyziky byly přidána reportáže z prezentací domácích úkolů ve třídách 13L a 13D

15. 2. 2014 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž ze šestého setkání projektu Elixír do škol

7. 2. 2014 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z testování aktivity zaměřené na strategie řešení úloh ve třídě 13L

5. 2. 2014 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z přednášky Pozoruhodný křemík

10. 1. 2014 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z pátého setkání projektu Elixír do škol

7. 1. 2014 - do sekce exkurzí byla přidána reportáž z exkurze do ÚJV v Řeži

1. 1. 2014 - do sekce fyzikální show byly přidány fotografie z novoročního ohňostroje

6. 12. 2013 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z čtvrtého setkání projektu Elixír do škol

5. 12. 2013 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z průběhu 15. ročníku Fyzikálního cirkusu

1. 12. 2013 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z průběhu Dne s technickým lyceem

20. 11. 2013 - do sekce plánovaných akcí byl přidán program exkurze do CERNu v květnu 2014

16. 11. 2013 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z třetího setkání projektu Elixír do škol

27. 10. 2013 - přidán text s řešenou úlohou Odraz světla do sekce matematické texty

23. 10. 2013 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž o napodobování grafů ve třídě 13L a byl aktualizován odborný životopis

15. 10. 2013 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž o napodobování grafů ve třídě 13D

11. 10. 2013 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z druhého setkání projektu Elixír do škol

8. 10. 2013 - přidán text Převod mezi parametrickým vyjádřením přímky a obecnou rovnicí přímky v rovině do sekce matematické texty

7. 10. 2013 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž ze semináře Heuréky v Náchodě

2. 10. 2013 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z měření vlastností magnetického pole Země ve třídě 11L

14. 9. 2013 - do sekce exkurzí byla přidána reportáž z letu na leteckém simulátoru

12. 9. 2013 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z prvního setkání projektu Elixír do škol

3. 9. 2013 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z úvodního zkoumání magnetického pole ve třídě 11L

2. 9. 2013 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z konference Veletrh nápadů učitelů fyziky v Hradci Králové

27. 8. 2013 - v sekci Fyzika - Sbírky úloh byla aktualizována sbírka úloh pro 3. ročník

11. 8. 2013 - v sekci reportáží z hodin fyziky byla aktualizována fotogalerie z prezentací domácích úkolů žáků třídy 11L

10. 8. 2013 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž o účasti na konferenci ICPE 2013 v Praze a aktualizován odborný životopis

15. 5. 2013 - přidán text Základy planimetrie.pdf do sekce matematické texty

14. 4. 2013 - aktualizovány informace o praktických maturitních pracech z fyziky

10. 4. 2013 - do sekce exkurzí byla přidána reportáž z exkurze do PRE v Praze

6. 4. 2013 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z měření místního tíhového zrychlení ve třídě 11L a byla aktualizována fotogalerie z prezentací domácích úkolů žáků téže třídy

30. 3. 2013 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z měření tuhosti pružiny ve třídě 11L a byla aktualizována fotogalerie z prezentací domácích úkolů žáků téže třídy

18. 3. 2013 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z fyzikální show Neuvěřitelná fyzika

23. 2. 2013 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z měření charakteristik polovodičů ve třídě 11L

8. 2. 2013 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z přednášky Pozoruhodný křemík

4. 2. 2013 - aktualizován odborný životopis

27. 1. 2013 - v sekci reportáží z hodin fyziky byla aktualizována fotogalerie z prezentací domácích úkolů žáků třídy 11L

17. 1. 2013 - aktualizován odborný životopis

16. 12. 2012 - do sekce reportáží z hodin fyziky byly přidány fotografie z prezentace domácích úkolů a byla přidána reportáž z měření odporu ve třídě 11L

12. 12. 2012 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z průběhu 14. ročníku Fyzikálního cirkusu

2. 12. 2012 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z průběhu dne s technickým lyceem

17. 11. 2012 - aktualizován odborný životopis a do sekce reportáží z hodin fyziky byly přidány reportáže z prezentace domácích úkolů a z úvodního zapojování elektrických obvodů ve třídě 11L

4. 11. 2012 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z prezentace referátů na téma vlastnosti pohybů ve třídě 11L

29. 10. 2012 - opraveny drobné chyby ve sbírce úloh pro 3. ročník a ve sbírce úloh z diferenciálního a integrálního počtu

18. 10. 2012 - aktualizován odborný životopis

19. 8. 2012 - na úvodní stránku bylo přidáno logo projektu WebArchiv - archiv českého webu, se kterým začaly tyto internetové stránky spolupracovat

18. 8. 2012 - v sekci Fyzika - Sbírky úloh byly aktualizovány sbírky úloh pro 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník a maturanty

15. 7. 2012 - aktualizován text Aplikovaná matematika.pdf

30. 6. 2012 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž o průběhu natáčení experimentu pro Český rozhlas

4. 6. 2012 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z národní přehlídky Science on Stage

28. 5. 2012 - v sekci exkurzí byla doplněna reportáž z exkurze do CERNu

15. 5. 2012 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z provádění Torricelliho experimentu se třídou 11L

24. 4. 2012 - aktualizován odborný životopis

18. 4. 2012 - do sekce exkurzí byla přidána reportáž z návštěvy České televize v Praze

17. 4. 2012 - do sekce exkurzí byla přidána reportáž z exkurze do IQ Parku v Liberci

28. 3. 2012 - do sekce exkurzí byla přidána reportáž z úvodní přednášky před plánovanou exkurzí do CERNu

16. 3. 2012 - v sekci plánovaných akcí byl aktualizován program exkurze do CERNu v květnu 2012

8. 3. 2012 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z hrátek se zrcadly ve třídě 09L

29. 2. 2012 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z měření mechanického výkonu ve třídě 11L

20. 2. 2012 - aktualizován odborný životopis

13. 2. 2012 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z přednášky Pozoruhodný křemík

29. 1. 2012 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z fyzikálního semináře na téma fyzika v televizi a byl aktualizován odborný životopis

26. 1. 2012 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z měření vlnové délky světla ve třídě 09L

23. 1. 2012 - aktualizován odborný životopis

14. 1. 2012 - do sekce reportáží z hodin fyziky byly přidány reportáže z měření indexu lomu skleněného půlválce ve třídě 09L a z měření vlnové délky světla ve třídě 09M

12. 1. 2012 - do sekce Matematika - Výuka byla přidána upravená verze textu vysvětlující vlastnosti funkcí

9. 1. 2012 - do sekce exkurzí byla přidána reportáž z exkurze k jadernému reaktoru

20. 12. 2011 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z hodiny věnované mechanickému výkonu ve třídě 11L

9. 12. 2011 - aktualizován odborný životopis

1. 12. 2011 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z průběhu 13. ročníku Fyzikálního cirkusu

24. 11. 2011 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž ze soutěžní přehlídky o popularizaci fyziky

2. 11. 2011 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z hodiny věnované Newtonovým zákonům ve třídě 11L a byl aktualizován odborný životopis

1. 11. 2011 - do sekce plánovaných akcí byla přidána pozvánka na již tradiční předvánoční Fyzikální cirkus.

16. 10. 2011 - do sekce exkurzí byla přidána reportáž ze zážitkového bagrování

16. 10. 2011 - byl aktualizován odborný životopis

8. 10. 2011 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z měření magnetického pole Země ve třídě 09M a z napodobování grafů ve třídě 11L

4. 10. 2011 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž ze semináře Heuréky v Náchodě a byl aktualizován odborný životopis

29. 9. 2011 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z měření magnetického pole Země ve třídě 09L a byl aktualizován odborný životopis

23. 9. 2011 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z odhadů fyzikálních veličin ve třídě 11L

12. 9. 2011 - do sekce fyzikální show byl přidán popis rozhovoru pro Český rozhlas

7. 9. 2011 - aktualizován odborný životopis

26. 8. 2011 - aktualizován odborný životopis

15. 8. 2011 - aktualizován text Aplikovaná matematika.pdf

16. 7. 2011 - v sekci Fyzika - Sbírky úloh byly aktualizovány sbírky úloh pro 1. ročník, 2. ročník a 3. ročník

25. 6. 2011 - do sekce plánovaných akcí byl přidán nástin programu exkurze do CERNu v květnu 2012

11. 6. 2011 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž ze zkoumání vlastností magnetického pole ve třídě 09L

4. 6. 2011 - aktualizovány informace o praktických maturitních zkouškách z fyziky

22. 5. 2011 - přidán další návod do sekce experimentů s experimentálním systémem firmy Vernier

15. 5. 2011 - aktualizován odborný životopis

10. 5. 2011 - přidán další návod do sekce experimentů s experimentálním systémem firmy Vernier

6. 5. 2011 - do sekce třídy byla přidána reportáž z posledního zvonění třídy 07D

24. 4. 2011 - přidány další dva návody do sekce experimentů s experimentálním systémem firmy Vernier

11. 4. 2011 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z měření velikosti tíhového zrychlení ve třídě 09L

9. 4. 2011 - byla naposledy aktualizována fotogalerie z prezentací domácích úkolů ve třídě 09L - již totiž odprezentovali všichni žáci

30. 3. 2011 - přidány další dva návody do sekce experimentů s experimentálním systémem firmy Vernier

27. 3. 2011 - přidán další návod do sekce experimentů s experimentálním systémem firmy Vernier a do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z měření velikosti tíhového zrychlení

24. 3. 2011 - byla aktualizována fotogalerie z prezentací domácích úkolů ve třídě 09L

20. 3. 2011 - přidány další dva návody do sekce experimentů s experimentálním systémem firmy Vernier

13. 3. 2011 - byla aktualizována fotogalerie z prezentací domácích úkolů ve třídě 09L

4. 3. 2011 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z měření tuhosti pružiny a byla aktualizována fotogalerie z prezentací domácích úkolů ve třídě 09L

26. 2. 2011 - přidán další návod do sekce experimentů s experimentálním systémem firmy Vernier

25. 2. 2011 - v sekci reportáží z hodin fyziky byla aktualizována fotogalerie z prezentací domácích úkolů ve třídě 09L

22. 2. 2011 - v sekci reportáží z hodin fyziky byla aktualizována fotogalerie z prezentací domácích úkolů ve třídě 09L

16. 2. 2011 - do sekce reportáží z hodin fyziky byly přidány reportáže o show na téma polovodiče, kterou pro spolužáky připravili žáci třídy 09M, a z měření poločasu rozpadu pivní pěny ve třídě 07L

14. 2. 2011 - přidán další návod do sekce experimentů s experimentálním systémem firmy Vernier

12. 2. 2011 - v sekci reportáží z hodin fyziky byla aktualizována fotogalerie z prezentací domácích úkolů ve třídě 09L a přidána reportáž z měření polovodičových součástek

10. 2. 2011 - v sekci reportáží z hodin fyziky byla aktualizována fotogalerie z prezentací domácích úkolů ve třídě 09M

9. 2. 2011 - přidána sbírka úloh Kombinatorika do sekce Matematika - Výuka

6. 2. 2011 - v sekci reportáží z hodin fyziky byla aktualizována fotogalerie z prezentací domácích úkolů ve třídě 09M a přidána reportáž z měření polovodičových součástek

31. 1. 2011 - aktualizovány plánované akce a v sekci fyzikální show byla akutalizována reportáž z průběhu 12. ročníku Fyzikálního cirkusu - přibyl odkaz na video z této akce

28. 1. 2011 - v sekci reportáží z hodin fyziky byla aktualizována fotogalerie z prezentací domácích úkolů ve třídě 09L

27. 1. 2011 - v sekci reportáží z hodin fyziky byla aktualizována fotogalerie z prezentací domácích úkolů ve třídě 09M

24. 1. 2011 - přidán další návod do sekce experimentů s experimentálním systémem firmy Vernier

22. 1. 2011 - v sekci reportáží z hodin fyziky byla aktualizována fotogalerie z prezentací domácích úkolů ve třídě 09L a přidán další experiment sekce experimentů s experimentálním systémem firmy Vernier

14. 1. 2011 - přidán další experiment sekce experimentů s experimentálním systémem firmy Vernier

13. 1. 2011 - v sekci reportáží z hodin fyziky byla aktualizována fotogalerie z prezentací domácích úkolů ve třídě 09M

31. 12. 2010 - aktualizován odborný životopis

30. 12. 2010 - přidán další návod na experiment do sekce experimentů s experimentálním systémem firmy Vernier

19. 12. 2010 - v sekci reportáží z hodin fyziky byla aktualizována fotogalerie z prezentací domácích úkolů ve třídě 09L

16. 12. 2010 - v sekci reportáží z hodin fyziky byla aktualizována fotogalerie z prezentací domácích úkolů ve třídě 09M

12. 12. 2010 - v sekci reportáží z hodin fyziky byla aktualizována fotogalerie z prezentací domácích úkolů ve třídách 09M a 09L

7. 12. 2010 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z průběhu 12. ročníku Fyzikálního cirkusu

4. 12. 2010 - v sekci reportáží z hodin fyziky byla aktualizována fotogalerie z prezentací domácích úkolů ve třídách 09M a 09L

27. 11. 2010 - v sekci reportáží z hodin fyziky byla aktualizována fotogalerie z prezentací domácích úkolů ve třídách 09M a 09L

19. 11. 2010 - v sekci reportáží z hodin fyziky byla aktualizována fotogalerie z prezentací domácích úkolů ve třídě 09L

18. 11. 2010 - v sekci reportáží z hodin fyziky byla aktualizována fotogalerie z prezentací domácích úkolů ve třídě 09M

8. 11. 2010 - v sekci fyzikální show byla doplněna reportáž o účasti na Galavečeru České hlavičky 2010, na kterém byly promítnuty natočené experimenty

7. 11. 2010 - do sekce reportáží z hodin fyziky byly přidány reportáže o prezentací domácích úkolů ve třídách 09M a 09L

30. 10. 2010 - přidán studijní text Posloupnosti do sekce Matematika - Výuka

17. 10. 2010 - přidána akce do plánovaných akcí

12. 10. 2010 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž o show na téma kondenzátory, kterou pro spolužáky připravili žáci třídy 09M

14. 9. 2010 - aktualizován odborný životopis

12. 9. 2010 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž o natáčení experimentů pro Českou hlavu

29. 8. 2010 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž o účasti na konferenci GIREP 2010 ve Francii a aktualizován odborný životopis

20. 8. 2010 - aktualizován text Aplikovaná matematika.pdf

18. 8. 2010 - aktualizován odborný životopis

17. 7. 2010 - přidány další experimenty do sekce experimentů s experimentálním systémem firmy Vernier

27. 6. 2010 - do sekce exkurzí byla přidána reportáž z exkurze do vodní elektrárny Dolany - Libčice se třídou 09M

26. 6. 2010 - v sekci fyzikální show byla aktualizována reportáž z národní přehlídky Science on Stage

16. 6. 2010 - aktualizována fotogalerie ze studia pohybů ve třídě 09M a přidána reportáž o netradičním experimentu z elektrostatiky

9. 6. 2010 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž o natáčení pro Český rozhlas

8. 6. 2010 - založena sekce třídy, do které byla přidána reportáž z exteriérových cvičeních třídy 07D

30. 5. 2010 - v sekci exkurzí byla aktualizována reportáž z exkurze do CERNu

23. 5. 2010 - aktualizována fotogalerie ze studia pohybů ve třídě 09M

11. 5. 2010 - aktualizována fotogalerie ze studia pohybů ve třídě 09M a aktualizován odborný životopis

7. 5. 2010 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž o Torricelliho experimentu, který jsme realizovali se třídou 09M

26. 4. 2010 - aktualizovány a doplněny informace o praktických maturitních zkouškách z fyziky, které jsem za poslední 3 roky vedl

25. 4. 2010 - v sekci reportáží z hodin fyziky byla aktualizována reportáž z prezentace studia pohybů ve třídě 09M

23. 4. 2010 - do sekce exkurze byla přidána reportáž z úvodní přednášky před exkurzí do CERNu

17. 4. 2010 - přidána reportáž o netradičním vážení těles studenty třídy 09M

12. 4. 2010 - do sekce exkurze byla přidána reportáž z exkurze do IQParku v Liberci

10. 4. 2010 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž o natáčení pro TV Nova

24. 3. 2010 - aktualizována fotogalerie k článku studia pohybů ve třídě 09M

21. 3. 2010 - aktualizován a opraven studijní text Diferenciální a integrální počet v sekci Matematika - Výuka

17. 3. 2010 - přidána reportáž o měření výkonu člověka studenty třídy 09M

15. 3. 2010 - do sekce exkurze byla přidána reportáž z prohlídky jaderného reaktoru

14. 3. 2010 - aktualizována fotogalerie k článku studia pohybů ve třídě 09M

7. 3. 2010 - přidán další experiment do sekce experimentů s experimentálním systémem firmy Vernier

7. 3. 2010 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z prezentace studia pohybů ve třídě 09M

4. 3. 2010 - přidán studijní text Diferenciální a integrální počet do sekce Matematika - Výuka

15. 2. 2010 - přidán další experiment do sekce experimentů s experimentálním systémem firmy Vernier

11. 2. 2010 - přidán další experiment do sekce experimentů s experimentálním systémem firmy Vernier

8. 2. 2010 - přidána akce do plánovaných akcí a aktualizovány informace o stávajících plánech

6. 2. 2010 - přidány studijní texty (řešené úlohy) do sekce Matematika - Výuka

5. 2. 2010 - aktualizovány sbírky úloh v sekci Matematika - Výuka

4. 2. 2010 - aktualizován odborný životopis

26. 1. 2010 - aktualizován odborný životopis

25. 1. 2010 - aktualizován odborný životopis

23. 1. 2010 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z úvodního experimentu k výkladu mechanického výkonu ve třídě 09M

19. 1. 2010 - aktualizován odborný životopis

12. 1. 2010 - aktualizován odborný životopis

1. 1. 2010 - přidán další experiment do sekce experimentů s experimentálním systémem firmy Vernier

31. 12. 2009 - přidán další experiment do sekce experimentů s experimentálním systémem firmy Vernier

29. 12. 2009 - založena sekce věnovaná experimentům s experimentálním systémem firmy Vernier

11. 12. 2009 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z průběhu 11. ročníku Fyzikálního cirkusu a byl aktualizován odborný životopis

25. 10. 2009 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z odhadů fyzikálních veličin ve třídě 09M

6. 10. 2009 - aktualizován odborný životopis

29. 8. 2009 - doplněna sekce odkazy, aktualizován text Aplikovaná matematika.pdf a přidána akce do plánovaných akcí

22. 8. 2009 - v sekci Fyzika - Sbírky úloh byly aktualizovány sbírky úloh pro 1. ročník, 2. ročník a 3. ročník

15. 8. 2009 - doplněna sekce odkazy

29. 4. 2009 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z hrátek s magnetickým polem ve třídě 07L

21. 4. 2009 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z hrátek s akustikou ve třídě 07D

29. 3. 2009 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z hraní si s elektrickými obvody ve třídě 07L

28. 3. 2009 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z měření velikosti tíhového zrychlení ve třídě 07L

28. 3. 2009 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z měření poklesu pivní pěny ve třídě 05L

14. 3. 2009 - aktualizován odborný životopis

9. 2. 2009 - aktualizován odborný životopis

5. 2. 2009 - do sekce Matematika - Výuka byl přidán text vysvětlující grafy lineárně lomené funkce

3. 12. 2008 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z průběhu 10. ročníku Fyzikálního cirkusu

20. 10. 2008 - do sekce exkurze byla přidána reportáž z pořadu o LHC z CERNu v Planetáriu v Praze

18. 10. 2008 - do sekce Matematika - Výuka byl přidán učební text věnovaný řešení goniometrických rovnic

13. 10. 2008 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z experimentování na téma elektromagnetická indukce ve třídě 07D

28. 9. 2008 - do sekce fyzikální show byl přidán odkaz na fotoreportáž z Velkého sněmu v Náchodě

6. 9. 2008 - přidán (nahrazen) text Aplikovaná matematika do sekce Fyzika - Výuka i do sekce Matematika - Výuka

3. 8. 2008 - aktualizován odborný životopis

28. 6. 2008 - aktualizován odborný životopis

9. 6. 2008 - do sekce reportáží z hodin fyziky byla přidána reportáž z provedení Torricelliho experimentu ve třídě 07D

9. 6. 2008 - do sekce exkurze byla přidána reportáž z cesty do CERNu

26. 5. 2008 - v sekci Fyzika - Sbírky úloh byla aktualizována sbírka úloh pro 2. ročník

1. 5. 2008 - aktualizován odborný životopis

25. 4. 2008 - do sekce exkurze byla přidána reportáž z úvodní přednášky před exkurzí do CERNu

20. 4. 2008 - aktualizován odborný životopis

8. 4. 2008 - do sekce exkurze byla přidána reportáž z exkurze do Škoda Auto a IQ Parku

24. 3. 2008 - do sekce Matematika - Výuka byl přidán text vysvětlující vlastnosti funkcí

17. 3. 2008 - do sekce exkurze byla přidána reportáž ze studijního pobytu v CERNu

14. 3. 2008 - aktualizován odborný životopis

21. 2. 2008 - do sekce reportáží z hodin fyziky byly přidány reportáže z hodin fyziky ve třídě 05L: měření vlnové délky světla a hrátky se zrcadly

3. 2. 2008 - do sekce Matematika - Výuka byly přidány dva texty věnované linární funkci a rovnici s absolutní hodnotou

30. 1. 2008 - aktualizován odborný životopis

18. 1. 2008 - aktualizován odborný životopis

15. 1. 2008 - přidán odkaz na spřízněné stránky věnované diskusi o Mathematice

31. 12. 2007 - aktualizován odborný životopis

19. 12. 2007 - do sekce reportáží z hodin fyziky byly přidány reportáže z hodin fyziky ve třídě 07D: výklad Newtonových zákonů a netradiční předvánoční experimenty

12. 12. 2007 - do sekce exkurze byla přidána reportáž z exkurze do Muzea pražského vodárenství

4. 12. 2007 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z průběhu prvního ročníku Soutěžní přehlídka významných činů ve zpřístupňování fyziky veřejnosti

2. 12. 2007 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z průběhu devátého ročníku Fyzikálního cirkusu

26. 11. 2007 - do sekce fyzikální show byla přidána fotoreportáž z průběhu třetího regionálního semináře Heuréky - tentokráte na téma moderní technologie ve fyzice

12. 10. 2007 - aktualizován odborný životopis

10. 10. 2007 - do sekce plány byla přidána pozvánka na Fyzikální cirkus

29. 10. 2007 - do sekce matematika - výuka byl přidán základní text o množinách a intervalech

27. 10. 2007 - do sekce plány byly přidány informace, které se plánují pro studenty SPŠST Panská

29. 9. 2007 - do sekce fyzikální show byl přidán odkaz na reportáž z Noc vědců, která se konala v Praze a dalších městech Evropy.

24. 9. 2007 - do sekce fyzikální show byl přidán odkaz na reportáž z tradičního Velkého semináře Heuréky, který se konal letos v Kyjově. Dále byl přidán článek se základními informacemi o praktických maturitních zkouškách na SPŠST Panská.

15. 9. 2007 - do sekce exkurze byla přidána reportáž z mého tandemového seskoku na letišti v Příbrami

29. 8. 2007 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z vystoupení studentů na Veletrhu nápadů učitelů fyziky 2007 v Praze

26. 8. 2007 - aktualizovány učební materiály z fyziky

19. 8. 2007 - přidán odkaz na stránky mého kamaráda a uvedena do provozu první část Multimediální encyklopedie fyziky

11. 8. 2007 - zaktualizovány základní osobní informace

22. 6. 2007 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z průběhu středoškolského setkání StreTech 2007 v Praze

20. 4. 2007 - přidán další odkaz a opravena sbírka úloh na posloupnosti v sekci Matematika - Výuka

2. 4. 2007 - v sekci Matematika - Výuka opraven text věnovaný průběhu funkce

1. 4. 2007 - přidány další zajímavé odkazy

1. 4. 2007 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z průběhu druhého regionálního semináře Heuréky, jehož tématema byla akustika

22. 3. 2007 - přidány další nápady ze třídy 05L, se kterou jsme i měřili tíhové zrychlení

22. 1. 2007 - přidány další nápady ze třídy 05L

13. 1. 2007 - přidány další fotografie z referátů ve třídě 05L

6. 1. 2007 - přidány nové fotografie z průběhu studentských referátů ve třídě 05L

23. 12. 2006 - přidána nová sekce věnovaná studentským pracem. Zatím obsahuje fotoreportáže z některých hodin se třídami 03K a 05L. Časem snad přibudou i akce s dalšími třídami z archívu autora ... :-)

18. 12. 2006 - přidán nový odkaz

3. 12. 2006 - přidány informace o projektech, na kterých autor stránek pracuje

2. 12. 2006 - přidány nové vtipy o matfyzácích

1. 12. 2006 - přidán nový odkaz

29. 11. 2006 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z průběhu dalšího ročníku Fyzikálního cirkusu

26. 11. 2006 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z průběhu regionálního semináře Heuréky

17. 11. 2006 - do sekce fyzikální show byla přidána reportáž z natáčení pořadu Slavní slavným

14. 11. 2006 - přidány nové odkazy a znovuzprovozdněna informace o plánovaných akcích

11. 10. 2006 - do sekce fyzikální show byla přidána stručná reportáž z Vědecké kavárny v Olomouci

9. 10. 2006 - do sekce matematicko-fyzikální humor byly přidány fyzikální obrázky

7. 10. 2006 - přidány nové odkazy a opraveny kontakty na autory stránek

26. 9. 2006 - do sekce fyzikální show byla přidán odkaz na seminář Heuréky, který proběhl už popáté v Náchodě

6. 9. 2006 - do sekce matematicko-fyzikální humor byly přidány některé zajímavé matematické operace ... :-)

13. 8. 2006 - doplněny a aktualizovány sbírky úloh z fyziky

29. 7. 2006 - opravena chybka v textu Matematika pro fyziky a aktualizovány odkazy

4. 6. 2006 - doplněna reportáž z průběhu exkurze do CERNu

23. 4. 2006 - přidány nové odkazy

22. 4. 2006 - přidána reportáž z průběhu 2. přednášky k plánované exkurzi do CERNu

20. 4. 2006 - přidána reportáž z návštěvy České televize v Praze

18. 4. 2006 - do sekce plány byla přidána informace o Fyzikálním týdnu na FJFI ČVUT Praha

16. 4. 2006 - přidána informace o 2. přednášce k plánované exkurzi do CERN

26. 3. 2006 - do sekce Matematika - Výuka byl přidán text zabývající se vyšetřováním průběhu funkce a aktualizovány odkazy na další weby

25. 3. 2006 - v sekci Matematika - Výuka byl aktualizován text obsahující vztahy, které se používají při derivování funkcí

24. 3. 2006 - přidána reportáž z úvodní přednášky k chystané exkurzi do CERNu

21. 3. 2006 - zaktualizován a opraven text o RLC obvodech

14. 3. 2006 - přidány nové odkazy na zajímavé weby

12. 3. 2006 - doplněno zpravodajství z 24 hodin s fyzikou, která se konala 4. - 5. 3. 2006 a přidán matematický text se základními goniometrickými vzorci

3. 3. 2006 - připravena stránka pro on-line zpravodajství z 24 hodin s fyzikou, která se koná 4. - 5. 3. 2006

25. 2. 2006 - přidán další obrázek do sekce Fyzika - Výuka

22. 2. 2006 - do sekce Matematika - Výuka přidán text obsahující úlohy, které by mohly předcházet definici limity

14. 2. 2006 - přidány nové vtipy o matfyzácích a další odkazy na zajímavé weby

12. 2. 2006 - uvedena do provozu mapa stránek a zaktualizovány odkazy

6. 2. 2006 - do sekce Matematika - Výuka přidán text definující různé druhy limit

29. 1. 2006 - nepatrně změněn a doplněn vzhled stránek a přidány strarší reportáže o cestě do Technického muzea v Brně, Astronomického ústavu v Ondřejově a Hiše eksperimentov v Ljublani.

27. 1. 2006 - přidána nová sekce věnovaná matematicko-fyzikálnímu humoru, v níž lze najít různé žertíky s matematickou nebo fyzikální tématikou ...

23. 1. 2006 - přidána nová sekce, v níž se budou objevovat plány a nápady na budoucí akce.

21. 1. 2006 - přidány odkazy do sekce Fyzika - Výuka na obrázky s fyzikální tématikou.

20. 1. 2006 - přidán text do sekce Fyzika - Výuka o RLC obvodech; tento text byl zároveň přidán i do souboru Matematika pro fyziky.

17. 1. 2006 - přidány další odkazy

8. 1. 2006 - přidány další odkazy

2. 1. 2006 - přidány další odkazy a opraveny drobné nedostatky v názvech souborů

31. 12. 2005 - uvedena do provozu část věnovaná matematice a přidán odkaz na autory stránek

29. 12. 2005 - přidány další texty do sekce Fyzika - Výuka

28. 12. 2005 - změněn vzhled odkazů a grafické prvky na stránkách; přidána sekce Fyzika - Výuka a základní osobní informace

24. 12. 2005 - přidány odkazy na fyzikální show (ovšem zatím zdaleka ne na všechny :-( ) a doplněna stránka odkazů

23. 12. 2005 - uvedena do provozu část webu (část věnovaná fyzikálním exkurzím)