Poslední zvonění třídy 07D

Každoročně opouštějí školu čtvrté ročníky, aby uvolnili místo novým, do prvních ročníků přijatým žákům. Před „zkouškami z dospělosti“ ovšem čeká na čtvrté ročníky tzv. svatý týden, během kterého mají možnost dohnat to, co třeba náhodou pozapomněli, doplnit si učivo, které omylem nepochopili, a utřídit si těch několik málo poznatků, které jako jediné zůstaly nepropojené se skvělým systémem ostatních znalostí. Pro žáky skládající maturitní zkoušky v roce 2011 připravilo MŠMT tolik diskutované, nenáviděné, odmítané, zatracované, ale přesto některými politiky vehementně prosazované a vychvalované státní maturity. O to bude muset být příprava na ten čtrnáctidenní maturitní maratón větší. Proč si ale ještě naposledy před opuštěním školy neužít trošku legrace, nerozloučit se se spolužáky, milovanými učiteli i ostatními zaměstnanci školy!

Poslední zvonění třídy 07D připadlo na sluncem zalitý pátek 6. 5. 2011 a oni ke svému rozloučení se školou přistoupili velmi seriozně. Zapomněli na smrad šířící voňavky, vodní pistolky a další laciné rekvizity a rozhodli se po sobě uklidit, aby škola byla čistá a připravená pro budoucí žáky prvních ročníků …

Po skončení úklidové akce se pak společně se třídami 07B a 07M, které odcházely na svatý týden ve stejný den, pobavili na školním hřišti.

Když žáci třídy 07D odcházeli na zakončení vydařeného dne do nedaleké hospůdky, bylo najednou vidět, že se jim ze školy nějak nechce … Proč asi?

Hodně zdaru u maturit, chlapi!

Poslední zvonění třídy 07D je zachyceno na fotografiích.


Autor fotografií: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 6. 5. 2011