Exteriérová cvičení třídy 07D

Žáci studijního oboru Obrazová a zvuková technika SPŠST Panská se během svého studia zúčastňují exteriérových cvičeních, na kterých si prakticky vyzkouší znalosti získané na hodinách televizní techniky, zvukové techniky a během praxe ve studiích školy. Třída 07D vyjela na exteriérová cvičení v úterý 1. 6. 2010 pod vedením Ing. Luďka Šnajdara, třídního učitele Mgr. Jaroslava Reichla, Mgr. Jiřiny Poláčkové a Ing. Jakuba Šerých. Až do pondělí 7. 6. 2010 se žáci třídy věnovali zadaným úkolům v areálu Rekreačního střediska KOVO v Husárně u Sobědraže.

Některé úkoly znali žáci předem od vedoucího exteriérových cvičení Luďka Šnajdara, další se dozvídali průběžně během pobytu. Úkoly byly tyto:

 • Natočit vlastní remake úvodu filmu Electra Glide in Blue, který v roce 1973 natočil režisér James William Guercio, podle přiložené ukázky.
 • Natočit krátký film podle vlastního scénáře inspirovaný jedním ze sonetů anglického básníka a dramatika Williama Shakespeara (1564 - 1616).
 • Natočit pokud možno co nejvěrnější kopii jedné scény z filmu Trhák, který v roce 1980 natočil režisér Zdeněk Podskalský. Jedná se o scénu, v níž Lenský (Juraj Kukura) vyznává lásku učitelce Elišce (Hana Zagorová) a v pozadí přitom zatlouká stanový kolík scénárista Jíša (Zdeněk Svěrák). Celá scéna je velmi náročná na pohyby kamery a na synchronizaci obrazu se zvukem.
 • Natočit několik běžně používaných filmových triků (dvojník, perspektivní trik, stop trik, …).
 • Seznámit se s činností klasické filmové kamery.
 • Naučit se správně pracovat s digitálním fotoaparátem.
 • Žáci třídy se již ve škole rozdělili do čtyř skupin a v nich pak vypracovávali zadané úkoly. Ve čtyřech improvizovaných střižnách a na dvou technických pracovištích se přitom střídali dle předem stanoveného rozpisu. Měli k dispozici školní techniku a celý areál s jeho okolím pro natáčení jak záběrů v interiéru, tak v exteriéru.

  Během práce na zadaných úkolech museli žáci překonávat a řešit nejen technické problémy (výběr vhodné lokality pro natáčení, příprava rekvizit, nastavení kamery, …), ale i rozmary počasí. První dva dny vytrvale pršelo, takže herci pracovali v dešti, zatímco nad kamerou neustále musel být otevřený deštník. Ve čtvrtek se postupně vyjasnilo a od pátku přišla tropická vedra, v nichž si nejeden člen filmového štábu spálil ramena, záda či nohy. V neposlední řadě bylo nutné překonávat úskalí, která „připravil“ správce areálu: počínaje polorozpadlými chatkami, přes nevhodné chování některých ze zaměstnanců areálu až po neustálé sliby, že „se postaví“ stan na promítání filmů a „zapojí se“ internet. Do našeho odjezdu „se nepostavil“ stan ani „se nezapojil“ internet. Nicméně tvůrčí práci tyto problémy příliš nevadily.

  Ačkoliv všechny čtyři skupiny zpracovávali stejné úkoly, každá ze skupin je zpracovala jinak a každá k nim přistoupila s jinou mírou zodpovědnosti. Skupina vedená Honzou Milotou a Jakubem Jeníkem odváděla velmi kvalitní práci, kterou ovšem ocenilo pouze přísné oko Luďka Šnajdara. Jejich Elektra měla velmi originální nápad, který zvládli natočit velmi profesionálně, sonet byl bravurně zahraný Filipem Novým, který musel dle pokynů režiséra provádět i kaskadérské kousky, v Trháku se uplatnil herecký talent Vítka Ryby a i v tricích věnovali pozornost každému detailu.

  Spolužáky naopak zaujala (resp. šokovala) díla skupiny vedené Martinem Kobližkou. Ať už to byla jejich Elektra s lehce erotickým podtextem, nebo jejich sonet s neopakovaným Dominikem Migačem a Pepou Janďourkem v hlavních rolích.

  Skupina kolem Honzy Pospíšila zvítězila v diváckém hlasování o nejlepší Elektru, což bylo pravděpodobně způsobeno tvrďáckým Milanem Dvořákem v hlavní roli. V sonetu pak Milan vystupoval jako milovník, který přebral Tomášovi Nebeskému jeho sličnou Naděždu. Trhák a práce na filmových tricích se této skupině nezdařily tak, jak kluci plánovali. Autoři strávili velmi dlouhý čas natáčením na place, a pak se jim nedostávalo času ve střižně.

  Skupina soustředěná kolem Marka Pály prošla celými exteriéry s nejmenšími vráskami a starostmi. Kluci pracovali velmi rychle, ale bohužel ne tak kvalitně, jak měli či mohli. Některé nápady byly sice výborné (např. převlékající se Lukáš Löwinger při stop triku), ale nebyly dopracované do detailů.

  Závěrečného večera ve stylu hippies se zúčastnili všichni v dobových kostýmech a s velkou chutí si v nich zazpívali i karaoke. Vše bylo ve stylu filmu - první skladbu pro hromadný zpěv na improvizovaném pódiu si mohli vybrat ze zhruba dvaceti známých písní z filmů, druhá byla povinná: ústřední píseň filmu Zpívání v dešti.

  Ti, kteří se chtěli během exteriérových cvičení naučit něco nového, měli příležitost a řada z nich jí využila. Byť občas drželi v rukou přístroje, které viděli poprvé, využili šanci a s přístroji se naučili pracovat a dokázali je použít při natáčení. Během filmových večerů mohli shlédnout filmy, které mají pro jejich obor určitý význam a v každodenním testu po večerním programu zjistit, jak dávali pozor při sledování právě skončeného filmu resp. jaký mají přehled o práci u filmu, o umění, … Ti, kteří brali týden v areálu nedaleko Orlické přehrady pouze jako nutné zlo, si odváželi domů odpovídající zážitky a vzpomínky.

  Vzpomínky na exteriéry třídy 07D mohou oživit fotografie.

  © Jaroslav Reichl, 8. 6. 2010