Sluneční soustava

V rámci probírání Sluneční soustavy v hodinách fyziky ve třídě 23L SPŠST Panská jsem pro žáky připravil materiál zaměřený na přiřazení názvů planet jejich fotografiím. Fotografie přitom byly vytištěny a zalaminovány vůči sobě ve stejném poměru. Ve stejném poměru jsem měl vyroben i model Slunce z kancelářského papíru.

Zatímco žáci přiřazovali v osmi skupinkách názvy planet jejich fotografiím, ukázal jsem jeden model Slunce všem. Abychom se přesvědčili o velikosti Slunce vůči Zemi, využili žáci „pravítek ze Zemí“ a přiložili je na model Slunce. A skutečně se ukázalo, že průměr Slunce je přibližně roven 110 průměrům Země.

„Tohle pravítko se Zeměmi slouží primárně k jinému účelu: je to vzdálenost Měsíce od Země,“ dodávám důvod výroby tohoto „pravítka“.

Poté promítám obrázky, na kterých jsou ve stejném poměru, v jakém jsou vytištěny fotografie planet, trajektorie planet pohybujících se kolem Slunce zakresleny na mapu Prahy.

„Podívejte se, kam až zasahuje trajektorie Země nebo Neptunu, jestliže je Slunce umístěno v učebně fyziky naší školy,“ vyzívám žáky. „A znovu opakuji: vše je ve stejném poměru, v jakém jsou vyrobeny fotografie planet!“

Další hodinu pak vybíráme jednoho dobrovolníka, který dostává úkol: 1000 malých hracích kostiček má rozmístit do tří nádob tak, aby rozdělil hmotnost celé Sluneční soustavy mezi Slunce, planety a ostatní tělesa. Během několika sekund má hotovo. Žáci ve třídě s jeho rozdělením víceméně souhlasí a já také. Zvládl to téměř přesně!

Snad tato aktivita přispěje k lepšímu uvědomění si, jak je Sluneční soustava prázdná a jak dominantní roli v ní silově má pouze Slunce!

Průběh aktivity je zobrazen na fotografiích.

Autor fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 20. 2. 2024