Měření charakteristik polovodičů

Týden před další hodinou laboratorních prací ve třídě 20M SPŠST Panská jsem žákům zaslal propozice k laboratorní práci věnované proměřování charakteristik polovodičů. Žáci si mohli vybrat z několika úloh, na které se měli teoreticky připravit (jaké pomůcky budou potřebovat, jak zapojí příslušný obvod, …).

V den laboratorních prací jsem pak byl připraven na všechny varianty, které si mohli kluci vybrat. V obou skupinách třídy si nakonec jedna skupina zvolila proměřování voltampérové charakteristiky fotorezistoru při dvou různých osvětleních a ostatní žáci proměřovali voltampérové charakteristiku LED.

Měření probíhalo bez větších problémů, vzniklé nefunkční obvody jsem žákům pomáhal opravit, aby mohli vybrané měření zrealizovat. Někteří žáci byli velmi překvapeni, když jsem ohlásil, že do konce dvouhodinovky zbývá 15 minut.

„Už? To není možné, to tak rychle uteklo?“

Odevzdané protokoly, které odevzdávali žáci vždy za celou skupinu, obsahovaly některé zejména formální nedostatky, ale podstata měřených závislostí byla v protokolech zachycena dobře.

Snad si budou žáci změřené vlastnosti polovodičů pamatovat nejen do dalšího testu, ale i při případné konstrukci vlastních zařízení, která polovodiče využívají.

Průběh měření je zobrazen na fotografiích.

Autor fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 18. 1. 2022