Fyzikální cirkus 2011

Ve středu 30. 11. proběhl v učebně S6 SPŠST Panská v budově v Malé Štupartské již po třinácté tradiční

FYZIKÁLNÍ   CIRKUS.

Žáci, kteří se chtěli této akce zúčastnit, se museli (stejně jako v minulých letech) zapsat na přihlašovací listinu. Již asi týden před samotnou akcí na ní bylo 60 jmen. A postupně se ozývali známí, bývalí žáci, …, že by chtěli také přijít. Měl jsem proto trošku strach, zda se všichni do učebny fyziky alespoň trošku pohodlně vejdeme. Nakonec jsem byl ale překvapen, že v učebně fyziky bylo relativně dost prázdných míst. Nicméně ti, kteří přišli (ve většině případů ve svém volném čase) vytvořili v učebně velmi příjemnou atmosféru. Dorazilo dokonce i několik bývalých žáků školy, kteří úspěšně odmaturovali v červnu minulého školního roku. Nic nebránilo tomu, abychom minutku po druhé hodině odpolední odstartovali letošní ročník, který (jak jsme doufali), nebude i přes tu třináctku v záhlaví prokletý …

Od experimentů s plynem, které byly velmi jednoduché, jsme postupně přešli k experimentům s kapalným dusíkem. Tato část programu byla zakončena mrazivou tečkou v podobě komety, vlastně zmrzliny, která kolovala učebnou a kterou žáci vlastním nádobím postupně likvidovali. Smile Poté následovaly vybrané experimenty z mechaniky, elektřiny a optiky, které byly posléze vystřídány hračkami, které lze běžně zakoupit v maloobchodní prodejní síti. Následovaly experimenty tvářící se tajemně a záhadně, které využívali magické schopnosti a dovednosti experimentátora. Na závěr nemohlo chybět okénko věnované českému velikánovi, který proslavil Českou republiku snad ve všech oborech lidského snažení: Járovi Cimrmanovi. Smile

Cimrmanovým odkazem letošní FYZIKÁLNÍ   CIRKUS krátce po půl čtvrté skončil. Závěrečný potlesk publika svědčil o tom, že se vystoupení líbilo a že se všechny experimenty podařilo předvést tak, jak předvedeny být měly!

Pohotově pořízené fotografie zachycují alespoň část z toho, co bylo možné v učebně fyziky ten den spatřit a zažít.

Technické zázemí velmi pečlivě a ochotně zajistili: Jaroslav Skala a Filip Šváb (třída 09L)

Fotografie pořídil: Tomáš Hrubý (třída 09L)

Videozáznam natočili: Ondřej Matějka a Ondřej Šmejkal (třída 09D)

Speciální poděkování: Spolek rodičů a přátel školy při SPŠST Panská - za finanční příspěvek na některé pomůcky nutné pro letošní Fyzikální cirkus.

© Jaroslav Reichl, 1. 12. 2011