Měření tuhosti pružiny

Poté, co jsme se žáky třídy 20M SPŠST Panská spočítali několik úloh na téma kmitání tělesa zavěšeného (nebo položeného) na pružině, přinesl jsem do skupin žákům pružiny a vhodná tělesa, která na pružině dobře kmitají. Žákům jsem dal jednoduchý úkol: proměřit tuhost zapůjčené pružiny.

Všechny skupinky se pustily do práce. Pravda, někde kluci trošku váhali, ale nakonec přišli na to, že nejjednodušší metoda je změřit prodloužení pružiny vlivem zavěšeného závaží, změřit hmotnost tělesa na pružině zavěšeného a následně tuhost pružiny dopočítat ze silové bilance tělesa zavěšeného na pružině v rovnovážné poloze.

Když to všichni žáci zvládli, diskutovali jsme o další možnosti, jak tuhost určit. Snadno kluci přišli na to, že by bylo možné proměřit periodu kmitání tělesa zavěšeného na pružině a následně využít vztah pro frekvenci kmitání tělesa na pružině, který jsme odvodili.

Měření bylo rychlé, protokol o měření jsem nechtěl. Chtěl jsem, aby si žáci zkusili metodu měření tuhosti pružiny, což může být užitečné v případně používání různých pružin v praxi.

Průběh měření je zobrazen na fotografiích.

Autor fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 27. 2. 2022