Elektrické obvody

Studium elektrických jevů patří mezi poměrně náročné části fyziky. Zejména pro ty žáky, kteří se s touto částí fyziky setkávají poprvé, může být poměrně abstraktní. Ačkoliv vždy mluvíme o vodičích, rezistorech, reostatech, multimetrech, … hovoříme také o proudu elektronů, které jimi procházejí. A právě představa elektronu urychleného potenciálovým rozdílem zdroje napětí může být pro někoho na první pohled značně abstraktní.

Abychom míru abstrakce co nejvíce eliminovali, snažili jsme se na cvičeních fyziky se žáky třídy 13L SPŠST Panská probrat vše názorně a se všemi součástkami i měřicími přístroji se seznámit při jejich zapojení do elektrických obvodů. Začínali jsme obvody se dvěma sériově čí paralelně spojenými žárovkami a postupně jsme se dostali ke složitějším obvodům:

 • tři žárovky spojené dvě paralelně a třetí k nim připojená sériově - žáci měli za úkol zkoumat (předpovědět, ověřit zapojením a následně vysvětlit), co se stane s ostatními žárovkami, vyšroubujeme-li jednu ze dvou paralelně zapojených žárovek;
 • zapojení reostatu do elektrického obvodu;
 • zapojení reostatu ve funkci potenciometru (tj. děliče napětí) do elektrického obvodu;
 • zapojení ampérmetru a voltmetru do obvodu a pochopit, co se uvnitř přístroje děje při přepínání jeho rozsahů;
 • zapojení obvodů, které se používají běžně v praxi - např. tzv. schodišťák.
 • Během práce jsem upozorňoval i na případné záludnosti elektrických obvodů, které by při práci s napětím vyšším, než je napětí 4,5 V ploché baterie, mohly vést k vážným úrazům.

  Hrátky s elektrickými obvody jsou zobrazny na fotografiích.

  Autor fotografií: Jaroslav Reichl

  © Jaroslav Reichl, 1. 1. 2015