Zavedení fyzikální veličiny mechanický výkon

Fyzikální veličina výkon je na první pohled jednoduchá a všichni intuitivně tuší, co to je. Pro přesné fyzikální výpočty je ovšem tuto veličinu definovat přesně a dobře pochopit její význam a souvislost s veličinami práce a energie. Pochopení těchto souvislostí v případě popisu mechanických systémů a jevů či dějů, které v nich probíhají, velmi usnadní pochopení analogických veličin v elektřině a magnetismu. Smile

Aby bylo zavedení výkonu zřejmé, vyzval jsem dva dobrovolníky ze třídy 09M k experimentu: Martin Hrzán a Honza Kendera si vylosovali každý jednu lžíci, kterou měli přemístit písek ze své kádinky do misky. Následně jsem začal velmi všetečnými dotazy zjišťovat, k čemu byl experiment dobrý, co měli oba kluci společného, čím se jejich experimentování vzájemně lišilo, … Žáci poměrně brzy k pojmu výkon dospěli. Smile

Snad se jim tento experiment vybaví pokaždé, když budou fyzikální veličinu výkon (ať už v mechanice nebo v elektřině a magnetismu) potřebovat. Smile

Jak vlastní experiment probíhal, je zachyceno na fotografiích! Smile


Autor fotografií: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 2010