Elixír do škol - 1. setkání

Ve čtvrtek 14. 9. 2017 proběhlo v prostorách SPŠST Panská v Malé Štupartské první setkání projektu Elixír do škol ve školním roce 2017/2018. Projekt zaměřený na zkvalitnění výuky fyziky zejména na základních školách je podporován Nadací Depositum Bonum. První setkání nového školního roku, kterého se zúčastnilo devět účastníků, bylo věnováno spinnerům.

V úvodu setkání jsme probrali všechny možné novinky ze škol, ujistili se, že nás všechny zatěžuje papírování ve škole, a sdělili si nejnovější zážitky se svými žáky při opakování látky minulého školního roku.

Pak jsme diskutovali o programu, který vzešel ze dvou setkání minulého školního roku, která byla věnována digitální technice. Tehdy účastníci setkání projevili zájem vyzkoušet si proces bastlení od začátku až do samého konce - tedy od návrhu příslušného elektrického obvodu přes vytvoření tištěného spoje až po sestavení finálního (jednoduchého) výrobku. Toto téma jsme znovu otevřeli, neboť pokud by účastníci měli opravdu zájem, musel bych vše domluvit s kolegy u nás ve škole. Pak jsme už přešli k dnešnímu tématu.

„Možná, že jdu s křížkem po funuse,“ říkám na úvod. „Zatímco minulý školní rok to byl hit, od začátku září jsem ještě nikoho se spinnerem neviděl.“

Účastníci setkání pokyvují hlavou, dvě dámy prohlásí, že takového žáka od začátku nového školního roku viděly.

„To mě ale neodradilo téma spinnery pro dnešní setkání připravit,“ pokračuji. Nechávám kolovat několik svých vlastních spinnerů, které jsem nedávno zakoupil. Zejména jeden z nich, který má odenda

vací ramena a který tedy může rotovat i velmi nesymetricky, zaujal všechny.

„S přípravou tématu mi trošku pomohl jeden účastník Soustředění mladých fyziků a matematiků, které pořádá KDF MFF UK Praha a na které již několik jezdím jako vedoucí. V rámci práci na projektech se zabýval právě spinnery a jejich vlastnostmi,“ říkám a přistupuji k počítači, kde je spuštěn program LoggerPro.

S využitím senzoru optická závora od firmy Vernier lze proměřit velikost rychlosti rotace, velikost zrychlení i dráhu, kterou rotující spinner urazí od začátku měření (resp. od uvedení do pohybu) do zastavení. Naměřené grafy diskutujeme, vysvětlujeme a uvádíme možnosti zařazení tohoto tématu do výuky fyziky.

Pak ukazuji pomůcku, která v rámci zmíněného projektu na Soustředění vznikla. Je to vlastně generátor elektrického napětí, který jako stator využívá spinner. Na něm jsou připevněny magnety, které se pohybují před cívkou. K ní je připojena sériově dioda a filtrační kondenzátor; k němu pak paralelně LED. Zapojená dioda a kondenzátor mají zaručit, že LED bude svítit po celou periodu otáčení spinneru, tedy při obou polaritách napětí. LED částečně bliká, ale rozhodně méně, než kdyby dioda a kondenzátor nebyly zapojené. Pomůcka se účastníkům setkání velmi líbí, proto si jí detailně prohlížejí a fotografují.

Pokus o měření napětí, které se indukuje v cívce, se nezdařil tak, jak jsem původně zamýšlel, ale i tak byl průběh indukovaného napětí vidět.

„Pokud k těmto spinnerům,“ a ukazuji na ty, které se po kolování učebnou vrátily zpět, „nemáte žádné dotazy, přistoupíme k další části našeho setkání. Pokusíte se vyrobit si svůj vlastní spinner. Tak schválně, jestli máte domácí úkol,“ usmívám se.

A jsem velmi mile překvapen. Všichni účastníci, jejichž mailové adresy jsou v mé evidenci, měli s sebou nejen korunové mince, k jejichž přinesení jsem ve zvacím mailu na setkání vyzval, ale i nůžky. Požádat o nůžky mě nenapadlo, ale účastníci byli aktivnější.

Rozdávám šablony vytištěné na tvrdším kartonu a čtvrtky.

„Podlepte si šablony ještě čtvrtkou, ať je hračka bytelnější,“ vyzívám a dávám k dispozici lepidla. Během lepení, stříhání šablon či vytváření otvorů pro zasunutí špejlí se opět rozproudí živá diskuse o spinnerech, o školních tématech a dalších zajímavých věcech. Za chvíli mají účastníci setkání před sebou minimálně jeden (někteří i více) funkčních modelů spinnerů.

„To je prima nápad na pracovní činnosti,“ ozve se kdosi.

„Jen nahraďte zátěž něčím jiným, než korunami,“ obávám se. „Mám pocit, že by to mohlo být považováno za trestný čin.“

Zbytek semináře vyplníme opět diskusemi nad školními věcmi: zkušenosti s pomůckami, nákup nových pomůcek, výměna zkušeností s některými typy experimentů, …

Loučíme se s tím, že se uvidíme zase za měsíc.

Materiály ze setkání, které jsou účastníkům k dispozici:

  • šablona pro výrobu vlastních spinnerů
  • Průběh prvního setkání zobrazují fotografie.

    Autoři fotografií:

    Martina Kotibová

    Jaroslav Reichl

    © Jaroslav Reichl, 18. 9. 2017