Regionální seminář Heuréky 30. 3. - 1. 4. 2007

Na víkend od 30. 3. do 1. 4. 2007 byl naplánován další Regionální seminář Heuréky - tentokráte na téma Akustika. Seminář se konal v budově Malá Štupartská, detašovaném pracovišti SPŠ ST Panská a jeho garantem byl Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. Všichni, kteří měli přijet, se těšili. Jednak proto, že nápady od Leoše nemají nikdy chybu, a jednak proto, že experimentování s akustikou jistě dovedl do dokonalosti - vždyť na podzim roku 2006 vedl stejné semináře na Gymnáziu Špitálská a v Bratislavě.

V pátek v podvečer jako první dorazil Jirka Vinter z jihu Čech. Krátce po jeho příjezdu volá Peter Horváth z Bratislavy, že stojí před Panskou a nemůže mě najít. Ani se nedivím … ;-) Naviguji ho, kudy má jít, a za chvíli už stojí před Štupkou. (Region Prahy nesahá až do Bratislavy - to jen Peter byl na podzim v době Bratislavského (resp. Moravského) semináře nemocný, takže přijel na Leošův seminář do Prahy!)

Krátce po sedmé volá Leoš, že právě dobalil a vyráží z Holešovic. Za necelou půlhodinku je ve Štupartské a já mu jdu otevřít. Máme ve dvou co dělat, abychom jeho věci z auta pobrali! Ale během víkendu se ukázalo, že nic nebylo zbytečné - všechno jsme použili, vyzkoušeli, proměřili, …

Když dorazí Zuzka Bidláková, jsme pro páteční večer kompletní.

Leoš začíná vybalovat svoje "nádobíčko" a my pochopitelně asistujeme a nedočkavě mu vše bereme z rukou, abychom si mohli začít hrát … Leoš se nebrání a ukazuje, jak se na kterou hadici hraje, jak lze měřit velikost rychlosti zvuku ve vzduchu, v tyči, …

Pak se usazujeme k jednomu z několika notebooků, které se v učebně fyziky sešly, a zkoumáme (resp. Leoš nám ukazuje) programy, které slouží pro záznam a úpravu zvuku (používali jsme konkrétně dva - AudaCity a SoundCard Scope). Hraní si s programy, zkoušení různých zvuků a jejich kombinací, … nám vydrželo zhruba do půl jedné! To už ovšem zbyla v učebně fyziky jen pánská část - Zuzka odešla kolem jedenácté domů.

(Druhý den vyprávěla, jak vystoupila z tramvaje a šel za ní nějaký ne zrovna sympatický pán. Když se už po několikáté otočila, pán na ní zavolal: "Nebojte, já vám nechci nic udělat!")

V sobotu ráno krátce po snídani odcházíme do Panské, kde nás čeká v 9 hodin Ing Luděk Šnajdar, který ve škole učí Zvukovou techniku a předměty s ní související. Před školou se potkáváme s Jitkou Houfkovou, Zuzkou Bidlákovou a Danem Přibíkem; o něco později pak doráží i Standa Gottwald. Luděk přislíbil, že nám řekne o zvuku z pohledu profesionála - jak se zvuk zaznamenává, zesiluje, … Původní vize byla taková, že nejdříve bude Luděk cca hodinku povídat základní věci, a pak se odebereme do zvukového studia, kde si budeme moci některé úpravy se zvukem zkusit. Nicméně to Luděk nepočítal se zvídavými Heurečáky (Leoš, Jirka, já, …). Mnohokrát byl nucen udělat ve své přednášce úkrok stranou (a někdy značný!), když jsme se ptali na věci, které nás zajímali. Luděk zvládal naše dotazy bravurně zodpovědět a s využitím interaktivní tabule dokresloval základní schémata mikrofonů, zesilovačů, … Jen bylo vidět, že by rád už odešel do studia. Jenže my byli zvědaví stále!

Nakonec Luděk přednášku rázně ukončil a vydal povel k odchodu do studia. Nicméně cesta z učebny 12 do zvukového studia (cca 40 metrů) trvala asi 2 minuty, neboť my se stále ptali a ptali a ptali …

Ve zvukovém studiu nás už netrpělivě očekával Marek Landštof, student 03D, který nám povídal o práci zvukaře. Marek pracuje jako zvukař v několika divadlech v Praze, takže o zvuku a práci zvukaře ví poměrně dost! Ačkoliv mu asi některé naše dotazy připadaly zvláštní, odpověděl bravurně na vše!

Krátce po půl jedné jsme poděkovali Luďkovi i Markovi a rozloučili se! Pánové, díky moc!

Cestou na oběd jsme se ještě v pasáži Černá růže pokochali zesilovači, sluchátky, … za "rozumné ceny" a pak zamířili na pizzu!

Po obědě se vracíme zpátky do Štupartské a pokračuje naše bádání ohledně zvuku. Každý si vybere úkol dle svého gusta, nálady, možností, … ze seznamu námětů, které nám rozdal Leoš. Pracujeme ve skupinkách nebo samostatně - podle toho, jakou povahu úkol má. Nejen v učebně fyziky vládne tvůrčí atmosféra: vyrábíme mikrofony, měříme rychlost zvuku, zkoumáme záznam zvuku v PC, dohadujeme se o smysluplnosti výsledků, hledáme v tabulkách i na webu, …

Krátce před čtvrtou přichází Irena Koudelková - přišla se podívat na známé, zkontrolovat, jestli se neflákáme a makáme, popovídat si s lidmi, které už nějakou dobu neviděla, … V příjemné atmosféře, kterou ruší občas Standa houkáním a štěkáním z megafonu, Peter troubením na nebo do hadice, Zuzka s Danem zpěvem do mikrofonu nebo já s Irenou svým povídáním o dalších seminářích v budoucnu, dále pracujeme a zkoumáme zvuk.

K večeru se škola postupně vyprázdnila: Jitka odchází uspávat potomky, Jirka si jde cosi vyřídit a Irena se s námi loučí. Po večeři a během ní si vyměňujeme zkušenosti s odpoledními hrátky a opět se rodí řada nových nápadů … :-)

Pozdní večer je věnován různé činnosti. Nejdříve Leoš předvádí Peterovi elektrostatické perpetum mobile - a Peter je nadšený. Pak se Leoš usazuje u jednoho stolu a začíná tunit mikrofon tak, aby jej mohl připojit s druhým, již vyrobeným, k notebooku a snímat stereozvuk. My tři ostatní si sedáme k němu, z čehož má Leoš radost: "No dobře, tak já to udělám pořádně! Ale já nejsem konstruktér, já jsem bastlíř!" naoko se rozčiluje, aniž by kdokoliv z nás cokoliv řekl.

"Hmm, pěkná Raumschiff Enterprise," komentuje Leošův výtvor Peter. (Pod názvem Raumschiff Enterprise vysílala rakouská televize seriál Star Trek.) Není co dodat - Leošovo "udělátko" opravdu vypadá jako kosmická loď …

Kolem jedné se první z nás odebírají ke spánku …

Ráno kolem deváté zvoní v kabinetě fyziky telefon. Až na Petera sedíme v učebně fyziky a snídáme.

"Kdo to je, nějaká kontrola?" ptá se Leoš.

"Nevím," odpovídám a jdu k telefonu.

"Ahoj, tady Katka," i bez představení poznávám hlas naší školnice Katky Janášové. "Kolik vás tam je?"

"Čtyři, proč?" nechápu.

"Neptej se a pojď si pro štrúdl - právě jsem ho vyndala z trouby!" odpovídá Katka a zavěsí.

Jdu si tedy pro štrúdl.

"Ten vypadá úplně nádherně," obdivuje Leoš. A chutnal snad ještě líp!!! Byl prostě super! O pár minut později Katka zavolala, že má problém s luxem. Ačkoliv jsme velmi chtěli pomoci, neuměli jsme poradit nic jiného, než ať lux dá do servisu. Sice bychom se dovnitř asi dostali, ale třeba bychom něco poničili …

Po desáté odchází Jirka Vinter - prý se staví na výstavě v Muzeu hudby, o níž včera mluvila Irena. Asi za hodinku jde i Peter na vlak.

"Kdyby tak byla jedna stabilní laborka a člověk to nemusel pořád převážet," kouká smutně na svoje věci, s nimiž jsme po dva dny experimentovali, Leoš. "A nebo to alespoň resetovat!" dodává, ale je mu jasné, že to nejde - že bude muset vše uklidit do tašek, báglů, krabiček, … sám.

Když odejde Leoš, provedu poslední úpravy tříd, v nichž jsme trávili víkend, a docházím též.

Jak jsme se shodli všichni - víkend s akustikou se podařil!

Atmosféru ze setkání přibližuje fotogalerie.


Autor fotografií a videa: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 2007