Napodobování grafů

Schopnost umět číst informace z různých typů grafů je pro řadu školních předmětů (fyzika, matematika, chemie a další), ale i pro běžný život velmi důležitá. Každý z nás se už setkal s grafem časového vývoje kurzu cizí měny vzhledem ke koruně nebo s grafickým zpracováním výsledků voleb do různých úrovní státní správy. Proto je velmi důležité, aby se žáci tuto schopnost naučili a dokázali v grafu zobrazená data správně interpretovat. Zlepšit tyto dovednosti žákům pomáhají i čidla firmy Vernier, se kterými pracují ve výuce.

Poprvé se s těmito čidly setkali žáci třídy 13L SPŠST Panská při sledování polohy autíčka pomocí senzoru polohy. Chlapci ze třídy (jediná dívka ve třídě se přidala ke klukům v jedné skupince) si přinesli do školy svá oblíbená autíčka. Byli instruováni, že si mají přinést autíčka větších rozměrů, než jsou rozměry „angličáků“. To sice chlapci splnili, ale bohužel některá autíčka byla pro měření nepoužitelná. Jejich přední či zadní části nebyly právě vhodná k odrazu ultrazvukových vln zpět do čidla polohy. Přesto se nakonec žákům podařilo zrealizovat takové pohyby, jejichž grafy byly zobrazeny na pracovních listech od vyučujícího. A že tyto grafy nebyly zcela triviální a nematoucí, o tom není nutné pochybovat … Smile

I přesto žáci zvládli zadaní úkol dokonale! To je ostatně vidět i na fotografiích z této aktivity.

Autor fotografií: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 23. 10. 2013