Elixír do škol - 2. setkání

Ve čtvrtek 12. 10. 2017 proběhlo v prostorách SPŠST Panská v Malé Štupartské druhé setkání projektu Elixír do škol ve školním roce 2017/2018. Projekt zaměřený na zkvalitnění výuky fyziky zejména na základních školách je podporován Nadací Depositum Bonum. Setkání, kterého se zúčastnilo deset účastníků, bylo věnováno grafům.

Na úvod setkání, po přivítání všech a zejména nových účastníků, otvírám diskusi nad nápadem sejít se některou březnovou sobotu a zkusit si projít výrobu jednoduchého zařízení od jeho návrhu, vyleptání plošného spoje a finální realizaci výrobku.

„Kolega od nás ze školy má volný termín 10. března. Ano, je to za dlouho, ale pro nás je to relativně klidný měsíc. Pak se odevzdávají maturitní práce, blíží se maturity a podobně. Kdo by měl zájem?“ ptám se. Téměř okamžitě zvedají ruce skoro všichni účastníci.

„Dobře, je rozhodnuto. Kolegovi to potvrdím, v únoru se optám na přesný počet, abychom nakoupili součástky a vše připravili.“

Tématem dnešního setkání byly grafy a práce s nimi.

„Umět se orientovat v grafech a umět je číst je dovednost nutná nejen do školy, ale i pro praktický život,“ začínám pracovní část setkání. „Vaši žáci jistě před nákupem počítače, iVěci a dalších věcí kontrolují vývoj cen, aby příslušnou věc nakoupili co nejlevněji. V grafických programech si míchají různé barvy také vlastně v okně připomínajícím graf. A to nemluvím o tom, co nás čeká v naší republice za týden. Po uzavření volebních místností a sečtení hlasů budeme moci vidět se sdělovacích prostředcích, jak volili lidé ve městech a jak lidé na venkově, jak volili mladí a starší, jak vysokoškoláci, a další skupiny a všechny tyto údaje budou zobrazovány v televizních virtuálních studiích ve formě grafů,“ odvolávám se na blížící volby. „Proto jsem připravil první dvě aktivity, v rámci kterých máte přiřadit danému grafu jeho slovní popis.“

Rozdávám první várku grafického pexesa a účastníci se nadšeně vrhnou do práce. U toho pochopitelně probírají nejnovější situace ze školy, komentují, jak by tuto aktivitu zvládli žáci, … Za chvíli mají první várku složenou a komentují ji slovy, že to bylo snadné.

„Tedy až na logaritmický a exponenciální pokles,“ dodá někdo.

„Ano, chápu. To po žácích v prvním ročníku nechci, ale oba tyto průběhy jsou ve fyzice značně důležité. Zvlášť na technických středních školách, kde se s nimi žáci setkávají v matematice, fyzice a všech odborných předmětech. Logaritmický průběh nemá žádnou asymptotu, to znamená, že neexistuje hranice, k níž by se graf blížil. Exponenciální průběh tuto hranici má,“ uzavírám.

Druhá várka dvojic je o něco náročnější, ale i to zvládají účastníci poměrně dobře, rychle a bez chyb.

„A tohle chceš taky po prvácích na začátku fyziky?“ ptá se někdo.

„Pouze části - např. co znamená stejný lineární pokles, podobný lineární nárůst a podobně. To jsou ty pojmy, které budeme potřebovat hned v kinematice při popisu pohybů. Rozhodně po prvácích nechci např. ty grafy s periodickými funkcemi.“

Ač tato část trvala déle, všichni zvládli vše složit bez chyby. Edita Martoníková pak všem připomněla, že všichni jistě známe Grafseso od Ireny Dvořákové, které je založeno na podobném principu.

„Teď tu mám další variantu, ale to je varianta maturant,“ usmívám se. „Je otázkou, zda jí chcete zkusit?“

„Jasně, dej nám to,“ ozývá se z celé učebny.

„Dobře, jak chcete,“ říkám a rozdávám poslední grafické pexeso.

„Jé, tam jsou i čísla,“ objevuje rychle Martina Kotibová.

„Ano, tam jsou i čísla,“ usmívám se. „A jsou dost důležitá!“

„Nemáš tabulky?“ ptá se asi po pěti minutách kdosi. „Já už si nepamatuji ty vztahy!“

Přináším tabulky a účastníci si je půjčují, hledají a pokoušejí se grafy správně přiřadit ke slovnímu popisu. Nakonec začnu příslušné grafy rozebírat na tabuli a vysvětlovat fyzikální souvislosti. Některé ze čtyř skupin jásají, že měly přiřazeno vzájemně dobře poměrně dost dvojic.

Pak diskutujeme o grafech, které dávám účastníkům na papíru. Účastníci setkání mají za úkol zjistit, který ze dvou grafů (které, jak zjišťují, se liší pouze rozsahem svislé osy) je vhodnější. Nakonec se shodujeme, že zálež na využití grafu - zda slouží k prezentaci výsledků, ke čtení hodnot z příslušného grafu, … Vzhledem k tomu, že grafy popisují závislost tlaku krve na čase, nemůžeme nedat k lepšímu vlastní historky a zkušenosti s měřením tlaku krve.

Poslední aktivita je zaměřena na vytváření sloupcového grafu a kruhového grafu. Dva vzorové příklady vyřeším na tabuli. Ostatní materiály nabídnu účastníkům setkání na jejich samostatnou práci doma.

V pět hodin odpoledne setkání končíme a na měsíc se loučíme.

Materiály ze setkání, které jsou účastníkům k dispozici:

 • dvojice graf a popis - jednoduchá verze;
 • dvojice graf a popis - dvě závislosti;
 • dvojice graf a popis - fyzikální závislosti;
 • grafy sloupcové a kruhové;
 • různé fyzikální závislosti;
 • obrázky kreslené pomocí grafů matematických funkcí;
 • záznam z interaktivní tabule.
 • Průběh druhého setkání je zobrazen na fotografiích.

  Autor fotografií:

  Jaroslav Reichl

  © Jaroslav Reichl, 14. 10. 2017