Hrátky s magnety

Základní pojmy a vlastnosti magnetického pole jsou na první pohled značně průhledné a jasné Smile. Už ale při pohledu podrobnějším (neřku-li při rejpavých dotazech učitele Smile) se může stát, že to, co bylo jasné, se najednou začne zamlžovat.Smile Aby bylo v těchto pojmech mlhy co nejméně, stačí si vzít magnet, kus drátu a ještě pár drobností a základní poznatky o magnetech a jejich magnetickém poli ověřit v praxi. Smile

Ačkoliv se může zdát, že tuhle látku všichni dávno ovládají a nemůže být tedy zajímavá, žáky hraní si s magnety bavilo a dokázali vymyslet i pěkně náročné situace a konstrukce! Smile

Pracovní zapálení je zachycené i na fotografiích!


Autor fotografií: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 2009