Fyzikální show

Školní rok 2023/2024


Advent 2023 s fyzikou (27. 11. - 24. 12. 2022) - pravidla a zadání dobrovolné fyzikální aktivity probíhající během adventního času roku 2023.

Pozoruhodný křemík (22. 1. 2024) - reportáž z již tradiční přednášky doc. Zdeňka Bochníčka z Brna.

Školní rok 2022/2023


Heuréka pro střední školy - 13. seminář (4. - 6. 11. 2022) - reportáž z průběhu třináctého semináře druhého běhu; tento seminář byl věnován optice.

Advent 2022 s fyzikou (27. 11. - 24. 12. 2022) - pravidla a zadání dobrovolné fyzikální soutěže probíhající během adventního času roku 2022.

Heuréka pro střední školy - 14. seminář (25. - 27. 11. 2022) - reportáž z průběhu čtrnáctého semináře druhého běhu; tento seminář byl věnován částečně optice a částečně speciální teorii relativity.

Fyzikální cirkus 2022 (7. 12. 2022) - fotoreportáž z 23. ročníku tradiční předváčnoční fyzikální show.

Heuréka pro střední školy - 15. seminář (20. - 22. 1. 2023) - reportáž z průběhu patnáctého semináře druhého běhu; tento seminář byl věnován částečně speciální teorii relativity a čáastečně fyzice mikrosvěta.

Pozoruhodný křemík (7. 2. 2023) - reportáž z již tradiční přednášky doc. Zdeňka Bochníčka z Brna.

Heuréka pro střední školy - 16. seminář (31. 3. - 2. 4. 2023) - reportáž z průběhu šestnáctého semináře druhého běhu; tento seminář byl věnován fyzice mikrosvěta.

Školní rok 2021/2022


Heuréka pro střední školy - 9. seminář (15. - 17. 10. 2021) - reportáž z průběhu devátého semináře druhého běhu; tento seminář byl věnován vedení elektrického proudu v polovodičích, kapalinách a plynech a úvodu do stacionárního magnetického pole.

Heuréka pro střední školy - 10. seminář (5. - 7. 11. 2021) - reportáž z průběhu desátého semináře druhého běhu; tento seminář byl věnován magnetickému poli a střídavému proudu.

Advent 2021 s fyzikou (25. 11. - 24. 12. 2021) - pravidla a zadání dobrovolné fyzikální soutěže probíhající během adventního času roku 2021.

Fyzikální cirkus 2021 (8. 12. 2021) - fotoreportáž z 22. ročníku tradiční předváčnoční fyzikální show.

Heuréka pro střední školy - 11. seminář (1. - 3. 4. 2022) - reportáž z průběhu jedenáctého semináře druhého běhu; tento seminář byl věnován elektromagnetickému a mechanickému kmitání a vlnění.

Heuréka pro střední školy - 12. seminář (29. 4. - 1. 5. 2022) - reportáž z průběhu dvanáctého semináře druhého běhu; tento seminář byl věnován mechanickému vlnění, akustice a optice.

Pozoruhodný křemík (9. 6. 2022) - reportáž z již tradiční přednášky doc. Zdeňka Bochníčka z Brna.

Školní rok 2020/2021


Heuréka pro střední školy - 5. seminář (24. 10. 2020) - reportáž z průběhu pátého semináře druhého běhu; tento seminář, který proběhl on-line, byl věnován části termodynamiky (deformace pevných těles, křivka deformace, teplotní roztažnost, základní vlastnosti struktury kapalin).

Advent 2020 s fyzikou (28. 11. - 24. 12. 2020) - pravidla a zadání dobrovolné fyzikální soutěže probíhající během adventního času roku 2020.

Heuréka pro střední školy - 6. seminář (28. 11. 2020) - reportáž z průběhu šestého semináře druhého běhu; tento seminář, který proběhl on-line, byl věnován části termodynamiky (kapilární jevy, teplotní roztažnost kapalin, změny skupenství) a části elektrostatického pole.

Heuréka pro střední školy - 7. seminář (27. 3. 2021) - reportáž z průběhu sedmého semináře druhého běhu; tento seminář, který proběhl on-line, byl věnován elektrostatickému poli.

Heuréka pro střední školy - 8. seminář (10. 4. 2021) - reportáž z průběhu osmého semináře druhého běhu; tento on-line seminář byl věnován elektrickému proudu v kovech.

Školní rok 2019/2020


Heuréka pro střední školy - 3. seminář (18. - 20. 10. 2019) - reportáž z průběhu třetího semináře druhého běhu; tento seminář byl věnován části mechaniky (tuhé těleso a tekutiny).

Heuréka pro střední školy - 2. rozšiřující seminář (8. - 10. 11. 2019) - reportáž z průběhu druhého rozšiřujícího semináře, který si účastníci vyžádali a který byl věnován integrálům a diferenciálním rovnicím.

Heuréka pro střední školy - 4. seminář (22. - 24. 11. 2019) - reportáž z průběhu čtvrtého semináře druhého běhu; tento seminář byl věnován části termodynamiky (teplota, práce, teplo, ideální plyny).

Matfyz FEAT (29. 11. 2019) - reportáž z průběhu finále soutěže Matfyz FEAT, kterého se zúčanili čtyři žáci ze třídy 18L.

Fyzikální cirkus 2019 (11. 12. 2019) - fotoreportáž z 21. ročníku tradiční předváčnoční fyzikální show.

Heuréka pro střední školy - 3. rozšiřující seminář (24. - 26. 1. 2020) - reportáž z průběhu třetího rozšiřujícího semináře, který si účastníci vyžádali a který byl věnován diferenciálním rovnicím a úlohám z fyzikální olympiády.

Pozoruhodný křemík (4. 2. 2020) - reportáž z již tradiční přednášky doc. Zdeňka Bochníčka z Brna.

Školní rok 2018/2019


Rozhovor pro Český rozhlas (6. 9. 2018) - reportáž o rozhovoru pro Český rozhlas.

Heuréka pro střední školy - 11. seminář (19. - 21. 10. 2018) - reportáž z průběhu jedenáctého semináře věnovaného teorii relativity a úvodu do fyziky mikrosvěta.

Heuréka pro střední školy - 12. seminář (9. - 11. 11. 2018) - reportáž z průběhu dvanáctého semináře věnovaného fyzice mikrosvěta.

Matfyz FEAT (23. 11. 2018) - reportáž z průběhu finále soutěže Matfyz FEAT, kterého se zúčanil jeden žák ze třídy 15M a dva ze třídy 15D.

Fyzikální cirkus 2018 (5. 12. 2018) - fotoreportáž z 20. ročníku tradiční předváčnoční fyzikální show.

Pozoruhodný křemík (4. 2. 2019) - reportáž z již tradiční přednášky doc. Zdeňka Bochníčka z Brna.

Heuréka pro střední školy - 1. seminář (15. - 17. 3. 2019) - reportáž z průběhu prvního semináře druhého běhu; tento seminář byl věnován první části mechaniky.

Heuréka pro střední školy - 1. rozšiřující seminář (29. - 31. 3. 2019) - reportáž z průběhu prvního rozšiřujícího semináře, který si účastníci vyžádali a který byl věnován vektorům, logaritmům a derivacím.

Heuréka pro střední školy - 2. seminář (12. - 14. 4. 2019) - reportáž z průběhu druhého semináře druhého běhu; tento seminář byl věnován části mechaniky (dynamika, mechanická práce, energie, výkon a gravitační pole).

Školní rok 2017/2018


Elixír do škol - 1. setkání (14. 9. 2017) - reportáž z průběhu prvního setkání v novém školním roce, které bylo věnováno spinnerům.

Heuréka pro střední školy - 7. seminář (15. - 17. 9. 2017) - reportáž z průběhu sedmého semináře věnovaného nestacionárnímu magnetickému poli a střídavému proudu.

Elixír do škol - 2. setkání (12. 10. 2017) - reportáž z průběhu druhého setkání v novém školním roce, které bylo věnováno grafům.

Heuréka pro střední školy - 8. seminář (3. - 5. 11. 2017) - reportáž z průběhu osmého semináře věnovaného mechanickému kmitání, vlnění a akustice.

Elixír do škol - 3. setkání (11. 10. 2017) - reportáž z průběhu třetího setkání, na kterém přenášel Mgr. Michael Žák o předpovídání počasí.

Matfyz FEAT (24. 11. 2017) - reportáž z průběhu finále soutěže Matfyz FEAT, na níž předváděl svůj výrobek Jakub Dvořák ze třídy 15M.

Fyzikální cirkus 2017 (6. 12. 2017) - fotoreportáž z 19. ročníku tradiční předváčnoční fyzikální show.

Elixír do škol - 4. setkání (14. 12. 2017) - reportáž z průběhu čtvrtého setkání věnovaného chemii.

Elixír do škol - 5. setkání (11. 1. 2018) - reportáž z průběhu pátého setkání věnovaného vztlakové síle.

Pozoruhodný křemík (13. 2. 2018) - reportáž z již tradiční přednášky doc. Zdeňka Bochníčka z Brna.

Heuréka pro střední školy - 9. seminář (23. - 25. 2. 2018) - reportáž z průběhu devátého semináře věnovaného optice.

Elixír do škol - 6. setkání (10. 3. 2018) - reportáž z průběhu šestého trojsetkání věnovaného bastlení.

Heuréka pro střední školy - 10. seminář (6. - 8. 4. 2018) - reportáž z průběhu desátého semináře věnovaného optice.

Elixír do škol - 7. setkání (12. 4. 2018) - reportáž z průběhu sedmého setkání věnovaného výrobě fyzikálních hraček.

Elixír do škol - 8. setkání (3. 5. 2018) - reportáž z průběhu osmého setkání věnovaného výrobě fyzikálních hraček.

Školní rok 2016/2017


Elixír do škol - 1. setkání (8. 9. 2016) - reportáž z průběhu prvního setkání v novém školním roce, které bylo věnováno odhadům fyzikálních veličin.

Elixír do škol - 2. setkání (13. 10. 2016) - reportáž z průběhu druhého setkání zaměřeného na netradiční úlohy z fyziky.

Heuréka pro střední školy - 3. seminář (21. - 23. 4. 2016) - reportáž z průběhu třetího semináře věnovaného termodynamice.

Létající centrum - 2. setkání (20. 10. 2016) - reportáž z průběhu druhého setkání Létajícího centra v Neratovicích.

Elixír do škol - 3. setkání (10. 11. 2016) - reportáž z průběhu třetího setkání zaměřeného na fyzikální jevy v kuchyni.

Heuréka pro střední školy - 4. seminář (25. - 27. 11. 2016) - reportáž z průběhu čtvrtého semináře věnovaného termodynamice a základům elektrostatiky.

Létající centrum - 4. setkání (1. 12. 2016) - reportáž z průběhu čtvrtého setkání Létajícího centra v Neratovicích.

Fyzikální cirkus 2016 (7. 12. 2016) - fotoreportáž z 18. ročníku tradiční předváčnoční fyzikální show.

Elixír do škol - 4. setkání (8. 12. 2016) - reportáž z průběhu čtvrtého setkání zaměřeného na experimenty Víti Bočka z elektřiny a magnetismu.

Elixír do škol - 5. setkání (19. 1. 2017) - reportáž z průběhu pátého setkání věnovaného základům digitální techniky.

Elixír do škol - 6. setkání (2. 2. 2017) - reportáž z průběhu šestého setkání věnovaného dalším základům digitální techniky.

Pozoruhodný křemík (16. 2. 2017) - reportáž z již tradiční přednášky doc. Zdeňka Bochníčka z Brna.

Heuréka pro střední školy - 5. seminář (24. - 26. 2. 2017) - reportáž z průběhu pátého semináře věnovaného elektrostatice a vedení elektrického proudu v kovech.

Elixír do škol - 7. setkání (9. 3. 2017) - reportáž z průběhu sedmého setkání věnovaného fyzice lidského těla.

Heuréka pro střední školy - 6. seminář (24. - 26. 3. 2017) - reportáž z průběhu šestého semináře věnovaného vedení elektrického proudu v nekovech a stacionárnímu magnetickému poli.

Elixír do škol - 8. setkání (6. 4. 2017) - reportáž z průběhu osmého setkání věnovaného výrobě tří fyzikálních hraček.

Létající centrum - 7. setkání (27. 4. 2016) - reportáž z průběhu sedmého setkání Létajícího centra v Neratovicích.

Elixír do škol - 9. setkání (11. 5. 2017) - reportáž z průběhu devátého setkání věnovaného fyzikálním přístrojům.

Elixír do škol - 10. setkání (8. 6. 2017) - reportáž z průběhu posledního setkání: z exkurze na pražskou HAMU.

Školní rok 2015/2016


Veletrh nápadů učitelů fyziky (28. - 30. 8. 2015) - reportáž z průběhu dvacátého ročníku Veletrhu nápadů učitelů fyziky.

Elixír do škol - 1. setkání (10. 9. 2015) - reportáž z průběhu prvního setkání v novém školním roce.

Elixír do škol - 2. setkání (8. 10. 2015) - reportáž z průběhu druhého setkání.

Luminiscence (19. 10. 2015) - reportáž z průběhu přednášky prof. Jana Valenty.

Rozhovor pro Český rozhlas (30. 10. 2015) - reportáž o rozhovoru pro Český rozhlas.

Elixír do škol - 3. setkání (12. 11. 2015) - reportáž z průběhu třetího setkání.

Fyzikální cirkus 2015 (9. 12. 2015) - fotoreportáž ze 17. ročníku tradiční předváčnoční fyzikální show.

Elixír do škol - 4. setkání (10. 12. 2015) - reportáž z průběhu čtvrtého setkání.

Novoroční ohňostroj (1. 1. 2016) - fotografie z novoročního ohňostroje sousedů.

Elixír do škol - 5. setkání (14. 1. 2016) - reportáž z průběhu pátého setkání.

Pozoruhodný křemík (9. 2. 2016) - reportáž z již tradiční přednášky doc. Zdeňka Bochníčka z Brna.

Elixír do škol - 6. setkání (11. 2. 2016) - reportáž z průběhu šestého setkání.

Heuréka pro střední školy - 1. seminář (26. - 28. 2. 2016) - reportáž z průběhu prvního semináře věnovaného mechanice.

Gravitační vlny (16. 3. 2016) - reportáž z přednášky o gravitačních vlnách.

Zlatý Ámos (2. 2. 2016, 3. 3. 2016, 18. 3. 2016 a 19. 3. 2016) - reportáž z průběhu cesty anketou Zlatý Ámos.

Elixír do škol - 7. setkání (17. 3. 2016) - reportáž z průběhu sedmého setkání.

Heuréka pro střední školy - 2. seminář (1. - 3. 4. 2016) - reportáž z průběhu druhého semináře (mechanika a kapalný dusík).

Elixír do škol - 8. setkání (14. 4. 2016) - reportáž z průběhu osmého setkání.

Elixír do škol - 9. setkání (5. 5. 2016) - reportáž z průběhu devátého setkání.

Festival fyzikálnych filmov (27. 5. 2016) - reportáž z účasti na mezinárodním festivalu v Bratislavě.

Elixír do škol - 10. setkání (9. 6. 2016) - reportáž z průběhu desátého setkání.

Pohár vědy - Rojko 2016 (17. - 19. 6. 2016) - reportáž z průběhu mezinárodního finále soutěže Pohár vědy.

Školní rok 2014/2015


Elixír do škol - 1. setkání (11. 9. 2014) - reportáž z průběhu prvního setkání v novém školním roce.

Elixír do škol - 2. setkání (9. 10. 2014) - reportáž z průběhu druhého setkání v novém školním roce.

Elixír do škol - 3. setkání (13. 11. 2014) - reportáž z průběhu třetího setkání projektu.

Fyzikální cirkus 2014 (3. 12. 2014) - fotoreportáž ze 16. ročníku tradiční předváčnoční fyzikální show.

Elixír do škol - 4. setkání (11. 12. 2014) - reportáž z průběhu čtvrtého setkání projektu.

Novoroční ohňostroj (1. 1. 2015) - fotografie z novoročního ohňostroje sousedů.

Elixír do škol - 5. setkání (8. 1. 2015) - reportáž z průběhu pátého setkání projektu.

Pozoruhodný křemík (5. 2. 2015) - reportáž z již tradiční přednášky doc. Zdeňka Bochníčka z Brna.

Elixír do škol - 6. setkání (12. 2. 2015) - reportáž z průběhu šestého setkání projektu.

Elixír do škol - 7. setkání (19. 3. 2015) - reportáž z průběhu sedmého setkání projektu.

Zatmění Slunce (20. 3. 2015) - fotografie z průběhu zatmění Slunce.

Elixír do škol - 8. setkání (9. 4. 2015) - reportáž z průběhu osmého setkání projektu.

Elixír do škol - 9. setkání (14. 5. 2015) - reportáž z průběhu devátého setkání projektu.

Elixír do škol - 10. setkání (11. 6. 2015) - reportáž z průběhu desátého setkání projektu.

Školní rok 2013/2014


Elixír do škol - 1. setkání (12. 9. 2013) - reportáž z průběhu prvního setkání nového projektu.

Seminář Heuréky v Náchodě (4. 10. - 6. 10. 2013) - reportáž z fyzikálního semináře plného workshopů.

Elixír do škol - 2. setkání (10. 10. 2013) - reportáž z průběhu druhého setkání projektu.

Elixír do škol - 3. setkání (14. 11. 2013) - reportáž z průběhu třetího setkání projektu.

Den s technickým lyceem (30. 11. 2013) - prezentace studijního oboru SPŠST Panská.

Fyzikální cirkus 2013 (5. 12. 2013) - fotoreportáž z 15. ročníku tradiční předváčnoční fyzikální show.

Elixír do škol - 4. setkání (5. 12. 2013) - reportáž z průběhu čtvrtého setkání projektu.

Novoroční ohňostroj (1. 1. 2014) - fotografie z novoročního ohňostroje sousedů.

Elixír do škol - 5. setkání (9. 1. 2014) - reportáž z průběhu pátého setkání projektu.

Pozoruhodný křemík (4. 2. 2014) - reportáž z přednášky doplněné experimenty, kterou přednesl doc. Bochníček z Brna.

Elixír do škol - 6. setkání (13. 2. 2014) - reportáž z průběhu šestého setkání projektu.

Elixír do škol - 7. setkání (13. 3. 2014) - reportáž z průběhu sedmého setkání projektu.

Elixír do škol - 8. setkání (12. 4. 2014) - reportáž z průběhu osmého setkání projektu.

Elixír do škol - 9. setkání (15. 5. 2014) - reportáž z průběhu devátého setkání projektu.

Pohár vědy - Kvark 2014 (13. - 15. 6. 2014) - reportáž z průběhu mezinárodního finále soutěže Pohár vědy.

Elixír do škol - 10. setkání (12. 6. 2014) - reportáž z průběhu desátého setkání projektu.

Školní rok 2012/2013


Den s technickým lyceem (1. 12. 2012) - prezentace studijního oboru SPŠST Panská.

Fyzikální cirkus 2012 (5. 12. 2012) - fotoreportáž ze 14. ročníku tradiční předváčnoční fyzikální show.

Pozoruhodný křemík (7. 2. 2013) - reportáž z přednášky doplněné experimenty, kterou přednesl doc. Bochníček z Brna.

Neuvěřitelná fyzika v OC Eden (10. 3. a 17. 3. 2013) - reportáž z fyzikálních show, které se konaly v OC Eden v Praze.

ICPE 2013 (5. - 9. 8. 2013) - reportáž z mezinárodní konference ICPE 2013, která se konala v Praze

Veletrh nápadů učitelů fyziky (30. 8. - 1. 9. 2013) - reportáž z tradiční konference pro učitele fyziky

Školní rok 2011/2012


Rozhovor pro Český rozhlas (1. 9. 2011) - popis rozhovoru pro Český rozhlas.

Seminář Heuréky v Náchodě (30. 9. - 2. 10. 2011) - reportáž ze semináře plného workshopů, na kterém proběhla oslava 20ti let existence Heuréky.

Soutěžní přehlídka - popularizace fyziky (23. 11. 2011) - reportáž ze soutěžní přehlídky popularizačních činů ve fyzice.

Fyzikální cirkus 2011 (30. 11. 2011) - fotoreportáž ze 13. ročníku tradiční předváčnoční fyzikální show.

Seminář Heuréky: Fyzika v televizi (27. - 29. 1. 2012) - reportáž ze semináře Heuréky, který byl věnován fyzikálním principům v televizi.

Pozoruhodný křemík (13. 2. 2012) - reportáž z vystoupení kolegů z Brna v učebně fyziky na SPŠST Panská.

Science on Stage (1. - 3. 6. 2012) - reportáž z účasti na národním kole mezinárodní přehlídky v libereckém IQParku.

Reportáž pro pořad Meteor Českého rozhlasu (9. 5. 2012 a 30. 6. 2012) - reportáž z průběhu natáčení experimentu pro Český rozhlas.

Školní rok 2010/2011


Natáčení pro Českou hlavu (10. 9. 2010) - fotoreportáž z natáčení experimentů pro Českou hlavu.

Galavečer České hlavičky (5. 11. 2010) - reportáž z účasti na Galavečeru, pro který jsme natáčeli fyzikální experimenty.

Fyzikální cirkus 2010 (6. 12. 2010) - fotoreportáž z 12. ročníku tradiční předváčnoční fyzikální show

Školní rok 2009/2010


Fyzikální cirkus 2009 (10. 12. 2009) - fotoreportáž z 11. ročníku tradiční předváčnoční fyzikální show

Reportáž v TV Nova (15. 3. 2010) - popis reportáže, kterou se mnou natáčela reportérka Adéla Klingohrová pro TV Nova do pořadu Víkend

Reportáž v pořadu Meteor Českého rozhlasu pro národní přehlídku Science on Stage (10. 5. 2010 a 18. - 19. 6. 2010) - popis reportáže, kterou se mnou natáčel redaktor Českého rozhlasu Marek Janáč pro pořad Meteor, a reportáž z národní přehlídky Science on Stage

GIREP 2010 (20. - 28. 8. 2010) - reportáž z mezinárodní konference GIREP 2010, která se konala v Remeši ve Francii

Školní rok 2008/2009


Heuréka v Náchodě (26. - 28. 9. 2008) - tradiční seminář pro učitele fyziky všech stupňů škol na svém "stálém" místě: v Náchodě

Fyzikální cirkus 2008 (3. 12. 2008) - fotoreportáž z 10. ročníku tradiční předváčnoční fyzikální show

Školní rok 2007/2008


Heuréka v Kyjově (21. - 23. 9. 2007) - tradiční seminář pro učitele fyziky všech stupňů škol se konal tentokráte v Kyjově

Noc vědců (28. 9. 2007) - celoevropská akce zaměřená na představení vědců a jejich práce laické veřejnosti

Regionální seminář Heuréky (23. - 25. 11. 2007) - další regionální seminář Heuréky, který proběhl na půdě SPŠST Panská, byl věnován moderním technologiím ve fyzice

Fyzikální cirkus 2007 (28. 11. 2007) - fotoreportáž z 9. ročníku tradiční předváčnoční fyzikální show

Soutěžní přehlídka významných činů ve zpřístupňování fyziky veřejnosti (4. 12. 2007) - fotoreportáž z průběhu prvního ročníku přehlídky, kterou organizovala Česká fyzikální společnost

Školní rok 2006/2007


Heuréka v Náchodě (22. - 24. 9. 2006) - již tradiční setkání učitelů fyziky všech stupňů škol v Náchodě

Vědecká kavárna Olomouc (10. 10. 2006) - popularizační setkání vědců, představitelů města a veřejnosti

Slavní slavným ... (16. 11. 2006) - udílení cen České hlavy nejpracovitějším vědcům a studentům, doplněné fyzikálními experimenty studentů třídy 03K

Regionální seminář Heuréky (24. - 26. 11. 2006) - regionální seminář Heuréky proběhl i na půdě SPŠST Panská

Fyzikální cirkus 2006 (29. 11. 2006) - reportáž z 8. ročníku tradiční předváčnoční fyzikální show

Regionální seminář Heuréky (30. 3. - 1. 4. 2007) - další regionální seminář Heuréky: tentokráte na téma Akustika

StreTech 2007 (20. 6. 2007) - setkání středoškolských studentů na ČVUT v Praze

Veletrh nápadů učitelů fyziky 2007 (27. - 29. 8. 2007) - tradiční setkání učitelů fyziky, na kterém vystupovalo i několik studentů SPŠST Panská

Školní rok 2005/2006


Fyzikální cirkus 2005 (30. 11. 2005) - již tradiční předváčnoční fyzikální show na SPŠST Panská

Fyzikální show na ZŠ Uhelný trh (5. 12. 2005) - fyzikální show uspořádaná pro žáky ZŠ Uhelný trh v Praze

24 hodin s fyzikou (4. - 5. 3. 2006) - po roce opět 24 hodin trvající výuka fyziky s rozšiřujícími přednáškami z fyziky, hrátkami a soutěžemi s fyzikální tématikou, zajímavými experimenty, ...

Školní rok 2004/2005


24 hodin s fyzikou (13. - 14. 2. 2005) - nonstop 24 hodin trvající výuka fyziky