Létající centra - 2. setkání

Ve čtvrtek 20. 10. 2016 proběhlo v prostorách ZŠ Ing. Plesingera-Božinova v Neratovicích druhé setkání Létajících center projektu Elixír do škol. Projekt zaměřený na zkvalitnění výuky fyziky zejména na základních školách je podporován Nadací Depositum Bonum. Setkání bylo věnováno papírové fyzice a matematice.

Během celého setkání vládla velmi příjemná a pracovní atmosféra. Všichni pečlivě stříhali a následně modelovali papírová tělesa, která byla formou pracovních listů pro každého připravena.

„Nebojte se si to teď rozstříhat a vyzkoušet, já vám dám k dispozici celý text, kde jednotlivé pracovní listy jsou,“ odpovídal jsem na dotazy ohledně rozstříhání pracovních listů.

Kromě stříhání jsme si také složili jednu hračku, kterou lze použít k demonstraci třecích sil a setrvačnosti tělesa, a rozebrali princip vážení těles pomocí listu papíru formátu A4.

Po uplynutí dvou hodin jsme se rozloučili s tím, že se uvidíme prvního prosince na dalším semináři.

Materiály ze setkání, které jsou účastníkům k dispozici:

  • papírová fyzika a matematika - text obsahující zadání řady úloh, které lze realizovat s papírem;
  • model vrtulníčku, který drží pohromadě bez lepení pouze s jednou kancelářskou sponkou.
  • Průběh setkání je zobrazen na fotografiích.

    Autor fotografií:

    Jaroslav Reichl

    © Jaroslav Reichl, 24. 10. 2016