Soutěžní přehlídka významných činů ve zpřístupňování fyziky veřejnosti

Česká fyzikální společnost, která tvoří sekci Jednoty československých matematiků a fyziků, vyhlásila na úterý 4. 12. 2007 Soutěžní přehlídku významných činů ve zpřístupňování fyziky veřejnosti. Hlavním strůjcem (a posléze i perfektním organizátorem a průvodcem celé přehlídky) byl RNDr. Jiří Dolejší, CSc. z Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK v Praze.

Smyslem Přehlídky bylo přiblížit ostatním kolegům učitelům, odborným fyzikům, pracovníkům médií a všem ostatním, že fyziky se není nutné bát a že existuje spousta zajímavých akcí, které se snaží k fyzice přilákat více zájemců. Ať už se jedná o žáky základních škol, studenty středních, stávající i budoucí učitele fyziky nebo o veřejnost. Zejména „neodborníci“ mají často velmi špatnou představu o fyzice: mají utkvělou představu, že se jedná o nudnou a nezáživnou vědu, která je plná nechutných vzorců, které je nutné umět kdykoliv a kdekoliv z paměti.

Ani jeden z vystupujících na Přehlídce tento názor nesdílí! Naopak - všichni se snažili dokázat, že se snaží fyziku prezentovat „z té hezčí stránky“: jakou poutavou, zajímavou a pro život užitečnou vědu.

Jak bylo avizováno předem: přehlídka neměla vítěze ani poražené, ale měla oceněné. O udělení ocenění, případně symbolického finančního ohodnocení, rozhodovala během celého dne porota. A neměla, věru, jednoduchou práci: během dne vyslechli 21 příspěvků, které byly všechny velmi zajímavé a těžko by se mezi nimi, pokud by to bylo nutné, hledal ten nejlepší! Každý příspěvek byl zajímavý - už tím, že byl věnován pokaždé něčemu jinému, popisoval autorovu invenci popularizovat fyziku v rámci svých možností a zkušeností.

Jedním z pozvaných jsem byl i já. Když jsem na závěr získal ocenění, byl jsem rád. Ale není to jen moje zásluha - je to zásluha všech, kteří mi pomáhali organizovat všechny akce. A hlavně je to zásluha třídy 03K ze SPŠST Panská, která mě k podobným akcím "vyhecovala".

Fotogalerie přibližují průběh celé přehlídky.


Reportáž z první části Přehlídky natočili: Matěj Pastrnek, Jan Pospíšil (třída 07D)

© Jaroslav Reichl, 2007