Veletrh nápadů učitelů fyziky 2007


Od pondělí 27. 8. 207 do středy 29. 8. 2007 probíhal na MFF UK v Praze již tradiční Veletrh nápadů učitelů fyziky - letos již po dvanácté. Jedná se o setkání učitelů fyziky všech stupňů škol, na kterém učitelé prezentují zajímavé nápady na zkvalitnění výuky fyziky, nové motivační experimenty, domácí i školní práce studentů, zajímavá měření, … Před novým školním rokem je to vždy vítaná vzpruha a motivace do další práce učitele.

V úterý 29. 8. 2007 prezentovali na Veletrhu své dlouhodobé maturitní práce i studenti ze třídy 03K ze SPŠST Panská, kteří velmi úspěšně odmaturovali poslední květnový týden roku 2007. Z velmi kvalitních prací, které studenti této třídy vypracovali, jsem vybral ty nejlepší, které byly něčím zajímavé, inspirativní, …:

  • Ondřej Hofierka: Teslův transformátor - přístroj generující vysokofrekvenční proudy a vysokofrekvenční elektromagnetické pole. Práce kromě popisu stavby a principu činnosti přístroje obsahuje i návody na experimenty, které lze s přístrojem provádět.
  • David Krupička: Fyzika tanečních party - multifunkční přístroj vhodný na taneční párty. Přístroj obsahuje: barevnou hudbu, výrobník umělé mlhy, majáček, lightball, …
  • Daniel Lukeš: Přečerpávací vodní elektrárny - práce popisující princip činnosti těchto elektráren se zaměřením na PVE Dlouhé Stráně v Jeseníkách. Součástí práce je i model demonstrující činnost vodní elektrárny.
  • Jiří Matoušek, Martin Nesrsta, Ondřej Pluhař: Animovaná elektřina - výukový program demonstrující základní poznatky z elektřiny formou animací, které jsou doplněné výkladovým textem.
  • Martin Všetička: Multimediální encyklopedie fyziky - volně přístupná encyklopedie fyziky, která si klade za cíl usnadnit výuku fyziky zejména na středních školách. Kromě výkladového textu obsahuje audio nahrávky výkladu, video záznamy zajímavých experimentů, návody na vlastní experimenty, …
  • Po vystoupení studentů se řada kolegů, kteří jejich prezentace viděli, vyjádřila velmi pochvalně! Obdivovali elán, zkušenost s přednesem před publikem - a hlavně kolik času a energie stálo vytvořit takové pěkné a pro výuku fyziky užitečné práce.

    Naší prezentaci zaznamenal Zdeněk Polák.    © Jaroslav Reichl, 2007