GIREP 2010

Zaměstnanci i doktorandi KDF MFF UK se pravidelně zúčastňují konference GIREP (zkratka z francouzského Groupe International de Recherche sur l'Enseignement de la Physique čili Mezinárodní skupina výzkumu fyzikálního vzdělávání). Letos se konference, jejímž tématem bylo Teaching and Learning Physics Today: Challenges? Benefits?, konala ve francouzské Remeši. Vzhledem ke dlouhodobé spolupráci s KDF MFF UK jsem byl na konferenci pozván i já.

Pozvání od vedoucího KDF Zdeňka Drozda s sebou ovšem zahrnovalo i povinnost: každý, kdo se konference zúčastnil, musel prezentovat svojí práci buď vystoupením na jedné z mnoha sekcí, které na konferenci probíhaly, nebo posterem. Já jsem si vybral poster, ale přímo na místě jsem ke svému úžasu náhodně zjistil, že jsem byl zařazen do programu ústních vystoupeních. Nakonec se ukázalo, že to byl ze strany organizátorů omyl. Byl jsem rád, neb jsem neměl připravenou žádnou prezentaci.

Hromadný odjezd na konferenci byl stanoven na pátek 20. 8. 2010 ve 23:55, kdy odjížděl z autobusového nádraží Praha - Florenc autobus směrem na Remeš. Na nástupišti jsme se sešli v šesti lidech (Martina Kekule, Václava Kopecká, Věra Koudelková, Marie Snětinová, Zdeněk Šabatka a já) a společně nejen nasedli do správného autobusu, ale také společně trávili téměř všechen čas během konference. Na konferenci se pak k nám připojili Zdeněk Drozd, Irena Dvořáková, Leoš Dvořák, Pavel Brom a Zdena Lustigová. Vzhledem k tomu, že z České republiky přijeli na GIREP i kolegové ze Zlína, Brna a z pražského ČVUT, patřila česká delegace k těm nejpočetnějším (ne-li dokonce nejpočetnější).

Cesta autobusem proběhla bez problémů s několika pravidelnými zastávkami dle platného jízdního řádu i s několika zastávkami na oddech. Se zhruba půlhodinovým zpožděním jsme v sobotu v 11:45 zastavili v Remeši. Našli jsme hotel, odložili zavazadla a vyrazili na oběd a poznávání Remeše. Remeš je relativně malé město, které je známé svou katedrálou, v jejímž okolí je soustředěno celé historické i turistické centrum. Podle mapky, kterou jsme v hotelu dostali od Ireny Dvořákové, jsme toto centrum i katedrálu bez problémů našli. Ostatní části města, které jsme prošli během neděle, působily lehce nudným dojmem. Město není ošklivé, ale spíše působí velmi sterilně. Pravděpodobně své sehrálo i naše očekávání: město vyhlášené svou katedrálou přeci musí být zajímavé!

V neděli odpoledne poté, co jsme prošli a zdokumentovali Basilique Saint Remi, místní maličké planetárium a Basilique Sainte Clotilde, jsme se registrovali na konferenci, která začínala v pondělí. Obdrželi jsme tašku s knihou abstraktů všech vystoupení, s poznámkovým blokem a programem konference, který se pak stejně den ode dne v některých detailech měnil. Posledním krokem úspěšné registrace bylo vybrat si program na středeční odpolední exkurzi. Po krátkém váhání jsme si vybrali výlet do vesničky Chamery, kde se pěstuje vinná réva sloužící jako základ pro výrobu šampaňského. Výlet měl být spojen s krátkou procházkou vinicí, která (jak se ukázalo ve středu přímo na místě) byla dlouhá zhruba 100 m.

V pondělí v 10:30 začala konference v místním kongresovém centru, které bylo vzdáleno necelých 15 minut pomalé chůze od hotelu. Přednášky byly přednášeny v angličtině, které bylo ve velkém případě mluvčích velmi dobře rozumět. Nejen, že v řadě případů přednášel člověk, pro kterého angličtina není rodným jazykem, ale i rodilí mluvčí se snažili mluvit jasně a srozumitelně. Jedním z přednášejících byl i Gorazd Planinšič z university v Lublani ve Slovinsku, který hovořil o jednoduchých experimentech a jejich významu ve výuce fyziky. Jedním z nich byl i experiment s fólií z LCD monitoru, s níž předvedl i několik experimentů. Tato fólie byla i předmětem výzkumu jeho doktoranda Mihaela Gojkoška, který v rámci svého výzkumu testoval i žáky tříd 06L a 06M SPŠST Panská v Praze. Mihael pak na Gorazda navázal svým vystoupením v jedné ze sekcí konference.

Rozdělení prezentujících do jednotlivých sekcí bylo děláno zřejmě náhodně, ale tak, aby podobné příspěvky byly ve stejné sekci. Výběr sekce resp. příspěvku, na který se chce jít daný účastník konference podívat, pak byl plně v režii každého dotyčného - podle jeho zájmu, priorit, … Za sebe jsem byl trošku zklamán kvalitou příspěvků v sekcích. V řadě případů prezentoval dotyčný něco, co bych se já styděl prezentovat kolegovi ve škole, natož pak na mezinárodní konferenci. Podle slov zkušenějších účastníků konferencí GIREP z KDF tomu tak v minulých letech nebylo. Přesto se našly i letos velmi zajímavé příspěvky, které stálo za to vyslechnout a odnést si nápad na jeho další rozvinutí v podmínkách školy.

Jednání konference končilo většinou kolem půl šesté v podvečer a pak bylo již volno. To jsme trávili procházkami městem, na večeři nebo ti, kteří měli na konferenci vystoupení, pilováním svých prezentací. Z naší skupiny prezentaci měl Zdeněk Drozd, Leoš Dvořák, Zdeněk Šabatka a Irena Dvořáková vedla workshop na téma Proč je ve svíčce knot?. Zdeněk Drozd mluvil ve svém příspěvku o novém předmětu bakalářského studia. Tento předmět je atypický v tom, že během něj studenti učitelství fyziky vyrábějí pomůcky nebo přístroje, s nimiž lze demonstrovat určitý fyzikální jev nebo děj. Jako ukázku přivezl Zdeněk dírkovou komoru s volitelným vstupním otvorem. Její činnost pak během svého příspěvku předvedl.

Leoš Dvořák měl vystoupení dvě. V jednom prezentoval aktivitu, v rámci které mohli i sami účastníci vystoupení prozkoumat nabíjení brčka papírovým kapesníčkem a přemýšlet o velikosti náboje, kterým se brčko nabilo. Druhé vystoupení měl sice s Gorazdem Planinšičem z university v Lublani ve Slovinsku, ale vzhledem k tomu, že Gorazd připravoval na GIREP svou plenární přednášku, prezentoval Leoš jejich výzkumy sám. Zabývali se proměřováním elektrického pole LED ponořených ve vodě.

Zdeněk Šabatka prezentoval dvě možnosti, jak ověřit závislost elektrostatické síly na převrácené hodnotě druhé mocniny vzdálenosti dvou bodových nábojů podle Coulombova zákona. S experimenty i při samotném vystoupení Zdeňkovi asistoval jeho školitel Leoš Dvořák.

Irena Dvořáková vedla workshop, na kterém prezentovala část metodiky projektu Heuréka. Účastníkům workshopu se styl práce i samotný výstup líbil a po skončení prezentace diskutovali nejen o právě proběhlém workshopu, ale i o projektu Heuréka jako celku. Všechny přítomné Irena na závěr pozvala na velký seminář do Náchoda, který se letos koná během prvního víkendu v říjnu.

Středeční odpoledne bylo vyhrazeno exkurzi. Organizátoři nabízeli tři různá místa a cíl exkurze si účastníci konference museli vybrat při registraci. Česká skupina z KDF si vybrala vesničku Chamery, kde jsme se seznámili s výrobou šampaňského, prohlédli si vinice, byli svědkem měření cukernatosti vína a pak dostali i ochutnat víno z místní produkce. Zájemci si mohli přímo na místě zakoupit víno pro svoji potřebu.

Ve čtvrtek večer se pak přímo v kongresovém centru, v němž probíhala celá konference, konala slavnostní večeře. V rámci večeři prezident výboru GIREP Ton Ellermeijer z Holandska poděkoval třem dosavadním členům za jejich činnost ve výboru a představil členy nové, mezi nimiž byl i Leoš Dvořák.

V pátek v poledne konference oficiálně skončila krátkou prezentací kolegů z Finska, kde se bude konat konference příští rok. Krátce předtím vyhlásili organizátoři soutěž o nejlepší poster, kterou k našemu překvapení vyhrál Pavel Brom. Gratulujeme.

V půl šesté odpoledne jsme nastoupili do autobusu, který nás přivezl v sobotu krátce před pátou hodinou ranní zpět do Prahy.

Atmosféru z týdennního pobytu v Remeši zachycují fotografie.

Autoři fotografií:

Jaroslav Reichl

Zdeněk Šabatka

© Jaroslav Reichl, 29. 8. 2010