Heuréka - Náchod 2011

O víkendu od 30. 9. do 2. 10. 2011 se konal v na Jiráskově gymnáziu v Náchodě již tradiční seminář fyzikálního společenství Heuréka. A letos byl seminář o to významnější než v jiné roky tím, že Heuréka slavila 20 let své existence. Za těch 20 let se od původního neformálního setkávání několika učitelů fyziky, které nebavilo učit fyziku pouze s tužkou a papírem (resp. křídou a tabulí), rozrostla do netušených rozměrů. Nejen, že běží současně několik různých kurzů netradičního učení fyziky, ale postupně se začaly přidávat i spřízněné duše ze zahraničí. Kolegy ze Slovenska přitom všichni bereme jako domácí, ale pravidelně se seminářů zúčastňují kolegové ze Slovinska, Ukrajiny, Nizozemí, Mexika či Spojených států. A nejen fyzikou živ je kantor fyziky, ale také souzněním duší, když po večerech společně debatujeme (občas i zahořekujeme) nad nelehkým, často díky šílené byrokracii či nekontrolovaným nápadům rádoby oborníků z řad vlády či ministerstev, životem učitele fyziky. Za těch 20 let přinesla Heuréka všem zúčastněným nejen mnoho fyzikálních nápadů a motivací do další výuky fyziky, ale také řadu přátel, s nimiž se člověk setkává i mimo fyzikální diskuse či workshopy.

Náchodský seminář probíhal standardním způsobem, jakým probíhá již několik let: formou dílen neboli workshopů. Několik učitelů různých stupňů škol (základní, střední i vysoké) si připravilo pro ostatní dílny, v rámci kterých si mohli jejich účastníci „osahat“ zajímavé fyzikální experimenty, proměřit si fyzikální závislosti známé i méně známé, vyrobit si vlastní měřící přístroj nebo měřící sondu nebo se podrobit testování a následnému rozhovoru o přínosu těchto testů pro žáky.

Moje dílna se zabývala experimenty jak těmi (řečeno moderní terminologií) nízkorozpočtovými, které si může učitel fyziky připravit za pár korun, ale i ukázkou experimentů, které lze provádět s hračkami zakoupenými v science-centrech nebo vědeckých hernách. Soudě podle zájmu o dílnu a reakcí všech zúčastněných se experimenty líbily a návštěvníky dílny zaujaly.

Součástí letošního ročníku byly i oslavy dvacetin Heuréky. Ty probíhaly zejména v sobotu večer, kdy jsme se všichni sešli v aule gymnázia, zaplnili hlediště a někteří si průběžně „odskočili“ na pódium, kde předvedli ostatním to, co si pro ně s pílí a humorem sobě vlastním připravili. Průvodcem celého večera se stal Standa Gottwald, který postupně na pódiu uvítal zástupce jednotlivých školek, které netradiční výukou Heuréky prošly.

Některé skupiny si připravily hudební vystoupení, jiné sled zajímavě pojatých a do slavnostního kontextu zasazených fyzikálních experimentů nebo oplatili hlavním aktérům Heuréky (tj. Ireně Dvořákové a Leošovi Dvořákovi) to, čím je oni trápili během školky: vyzkoušeli je z fyziky! Některé skupiny překvapily o to více, že donesly Heuréce i dárky. Většina z těchto darů se všem přítomným líbila, neboť to byla „tělesa slavnostního charakteru“, jak svá „tělesa“ nazvala Ľuba Valovičová se svými spolupracovníky. Jejich „tělesa slavnostního charakteru“ vydržela dlouhou cestu z Nitry, aniž by na nich relativně dlouhá cesta zanechala výraznější negativní vliv.

My jsme si připravili společně s Věrkou Koudelkovou několik experimentů doplněných průvodním slovem, které se objevily v pozůstalosti českého Velikána, vědce, umělce, herce, spisovatele, divadelníka, umělce, malíře, cestovatele, buditele, vynálezce a učitele Járy Cimrmana. Soudě podle potlesku po skončení našeho vystoupení se přednáška i experimenty do ní zařazené líbily.

Po skončení této části programu jsme se všichni vrhli na všechna „tělesa slavnostního charakteru“ (dorty, jednohubky a podobné laskominy) a postarali se o to, aby se v poměrně teplém počasí, které ten víkend stále ještě vládlo nad Českou republikou, nezkazily!

„Dovezli jsme víno,“ oznámil pak Vašek Piskač z Brna. „Pro jihovýchodní část republiky je to Tramín a Rulandské. Pro severozápad a pražáky: máme červené a bílé! Takže kdo máte zájem, vezměte si vlastní hrnečky a přijďte si nechat nalít!“

Pak se ti, kteří to umí, chopili kytar a společnými silami jsme vytvořil krásnou tečku za tím naším případem …

V neděli ráno probíhaly poslední dílny a pak už se jen uklízelo a uklízelo a uklízelo a uklízelo a …

Účastí více než stovky dospělých a přibližně patnácti dětí patřil nejen tento ročník setkání Heuréky, ale i celá naše konference, k těm nejpočetnějším v České republice.

Takže za rok zase! Smile

Průběh celého víkendu přibližují fotografie.

Autoři fotografií:

  • Jaroslav Reichl
  • Petr Kácovský
  • Věra Koudelková
  • © Jaroslav Reichl, 3. 10. 2011