Regionální seminář Heuréky 24. - 26. 11. 2006

Seminář Heuréka pro učitele fyziky všech stupňů škol probíhá na různých úrovních. Jednou z nich je i regionální setkávání se nadšenců pro fyziku, které nebaví učit fyziku pouze s tabulí a křídou (resp. sešitem a tužkou), ale kteří rádi vymýšlejí různé experimenty a jejich možné varianty. Jedno takové setkání se konalo i o víkendu 24. - 25. 11. 2006 v Malé Štupartské, detašovaném pracovišti SPŠST Panská.

V pátek po sedmé hodině večer jsme se sešli v počtu ne příliš velkém: Zuzka Bidláková, Standa Gottwald, Martin Macháček, Zdeněk Polák a Jirka Vinter. Po improvizované, ale vydatné večeři, jsme se začali věnovat fyzice. Dorazivší kolegové si prohlédli spoře zařízený fyzikální kabinet, ve kterém se ovšem našlo téměř vše, co bylo během víkendu potřeba pro naše experimentování a hraní si s fyzikou, a pak jsme začali pomaloučku přistupovat k fyzice. Fyzikální DOMINO někteří odsoudili jako příliš těžké nebo nefyzikální, a proto jsme se začali raději věnovat problému, který přednesl Zdeněk Polák. Týkal se tlaku bubliny v trubičce naplněné vodou … Po několika minutách jsme nalezli řešení. Shlédli jsme pár videoklipů, které přinesl Zdeněk, a šli spát.

Ráno dorazili Jana Burešová, Jitka Houfková a Dan Přibík. Ten se pustil i do experimentu, s nímž jsme si vydrželi hrát (s několika přestávkami) vlastně celý den. Ověřovali jsme platnost vztahu pro valivý odpor. Chtěli jsme zjistit, zda síla valivého odporu je skutečně nepřímo úměrná velikosti poloměru válečku, po kterém se nějaké těleso valí. Na konci dne, během kterého jsme experimentovali jak se soupravou pro smykové tření, tak se školní lavicí valenou po odpadkových koších (video o velikosti 900 kB) nebo po tenkých roličkách (video o velikosti 600 kB), jsme zjistili, že tato závislost není tak jednoduchá, jak se píše v učebnicích.

Mezitím chtěl Jirka Vinter prozkoumat pšeničné zrno. Pořídil si totiž domů ovečku, které chtěl mačkat do žrádla pšenici. S jeho vědeckým přístupem ke každému problému potřeboval znát hmotnost zrnka pšenice. Proto sestrojil papírové váhy, pomocí nichž určil jeho hmotnost, a pak pomocí dovezeného lisu zkoumal další možnosti přípravy potravy pro ovce! Tento problém mu též vydržel s přestávkami celý den.

K večeru jsme pak vymýšleli další použití soupravy pro demonstraci základních vlastností pohybu molekul. Po menších úpravách by se nám jistě podařilo demonstrovat Keplerův zákon. Zní to šíleně, ale fakt by to šlo …!

Krátce před devátou hodinou večer musela většina účastníků odejít. Proto jsme seminář zakončili v neděli ráno v devět hodin. Ačkoliv účast nebyla příliš velká, bylo to (alespoň dle mého názoru) inspirující setkání.

Atmosféru ze setkání přibližuje fotogalerie.


Autor fotografií a videa: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 2006