StreTech 2007


ČVUT Praha pořádalo dne 20. 6. 2007 StreTech 2007 - setkání středoškolských studentů, kteří mohli v prostorách Stavební fakulty prezentovat své práce. SPŠST Panská prezentovali se svými pracemi:

  • Jiří Matoušek a Ondřej Pluhař (třída 03K) s výukovým programem Animovaná elektřina
  • Matěj Novotný (třída 03L) s výukovým programem Křivky kinematické geometrie
  • Daniel Lukáš (třída 03M) s prací Návrh rámu jízdního kola
  • Kromě nevyhovujících a stísněných prostor na fakultě, proběhlo setkání bez problémů. V příjemné (byť vlivem vysokých teplot velmi horké) atmosféře studenti prezentovali své práce a mohli se podívat i práce svých vrstevníků z jiných škol celé ČR.



    Jaroslav Reichl