Fyzikální cirkus 2007

Ve středu 28. 11. 2007 proběhl v učebně fyziky v budově Malá Štupartská, která je detašovaným pracovištěm SPŠST Panská, v pořadí již devátý

FYZIKÁLNÍ   CIRKUS.

Kromě zhruba padesáti studentů "domácí" školy se ho zúčastnila i RNDr. Irena Koudelková s cca patnácti žáky ZŠ Červený Vrch a RNDr. Dana Mandíková z Katedry didaktiky fyziky MFF UK s asi sedmi posluchači učitelství fyziky.

Pro diváky byla připravena řada experimentů, které byly pouze předvedeny, ale nebyly vysvětlovány. Na to nebyl v tom množství zajímavých, podivně se chovajících a překvapujících experimentů prostě čas!

Atmosféru přímo z dění zachycují fotografie. I když na živo bylo vše určitě lepší …Smile


Technické zázemí zajistili: Vladimír Kraus, Zbyněk Pitra (třída 05L)

Fotografie pořídil: Martin Šoltys (třída 05L)

Videozáznam natočili: Matěj Pastrnek, Jan Pospíšil (třída 07D)

Díky všem za pomoc!Smile Asistentům za skvěle odvedenou práci, fotografovi za pohotové záběry, kameramanům za skvělou práci, divákům za vytvoření super atmosféry, ... Smile

© Jaroslav Reichl, 2007