Zatmění Slunce 20. 3. 2015

Na pátek 20. 3. 2015 nachystala příroda pro všechny milovníky zajímavých úkazů nevšední podívanou: zatmění Slunce. Tento jev nastává v důsledku vzájemných pohybů Země, Slunce a Měsíce a pro obyvatele České republiky je poměrně vzácný. Ani toto zatmění nebylo českým občanům příliš přívětivé. Ze slunečního disku Měsíc zakryl nejvýše necelých 75 % jeho plochy. Na první pohled je toto číslo vysoké, po chvilce zamyšlení ale zjistíme, že pro ten pravý požitek ze zatmění Slunce je zajímavé pouze úplné zatmění Slunce. Dávno jsou již pryč doby, kdy tento astronomický úkaz byl lidmi mylně přisuzován různým vyšším mocnostem. V současné době si zatmění Slunce kromě běžné populace užívají hlavně astronomové a další odborníci, kteří během něj mají jedinečnou šanci studovat jevy běžně nepozorovatelné. Tzv. pás totality, tj. území, ze kterého je možné pozorovat úplné zatmění Slunce, se letos táhl několik tisíc kilometrů severně od naší republiky. Proto se běžný obyvatel (i když nadšený fyzik) musel spokojit s pozorováním pouze částečného zatmění Slunce.

Ačkoliv počasí v Praze, kde jsem pozorování prováděl, ten den pozorování a měření přálo (bylo celý den zcela jasno), „strefilo“ se zatmění do období, které bylo pro mě značně pracovně vytížené. Proto na takovou přípravu, jakou bych si představoval, nezbývalo příliš času. V důsledku toho se za některé pořízené fotografie stydím, ale i tak mohou být zajímavým důkazem o postupu Měsíce před slunečním diskem.

I přes pracovní vytížení ale začala příprava na měření už o několik dní dříve měřením osvětlení v závislosti na čase. Během zatmění Slunce by totiž mělo právě osvětlení klesnout o tolik procent, kolik procent slunečního disku bude zakryto Měsícem. Aby bylo možné srovnat průběh naměřené závislosti v pátek 20. 3. se závislostí naměřenou v běžný den, začal jsem měřit dříve. Bohužel jasné počasí bylo celodenně v místě měření až ve čtvrtek. A ve čtvrtek 19. 3. večer jsem zjistil, že senzor luxmetr od firmy Vernier, pomocí kterého jsem osvětlení měřil, nebyl u domu na správném místě. Jeho stanoviště bylo po několika hodinách osvitu zastíněno částí domu, a tedy graf nevypadal tak, jak by měl vypadat (resp. jak jsem očekával). Abych mohl ale porovnat data z 19. 3. a z 20. 3., nechal jsem senzor na svém místě. Tak je měření v obou dnech zatíženo stejnou systematickou chybou. Ale zatmění Slunce se detekovat podařilo.

Měření probíhalo v Praze - Kolovratech, fotografie byly pořízeny z okna budovy SPŠST Panská v ulici Malá Štupartská přes svářečský filtr, který koloval z ruky do ruky. Proto jsou některé fotografie rozmazané vlivem nečistot na filtru a nežádoucích odrazů světla.

Průběh sledovaného zatmění slunce je zobrazen na fotografiích

Poděkování:

  • Jiří Hrůza (třída 14A) - za zapůjčení svářečského filtru pro fotografování
  • Autor fotografií:

  • Jaroslav Reichl
  • © Jaroslav Reichl, 21. 3. 2015