Elixír do škol - 10. setkání

Ve čtvrtek 12. 6. 2014 proběhlo v budově SPŠST Panská v Malé Štupartské poslední, desáté, setkání projektu Elixír do škol v tomto školním roce. Projekt, který je podporován Nadací Depositum Bonum, ale bude pokračovat ve stejném režimu i příští školní rok. Setkání jsem původně chystal jako setkání, kde dám příležitost účastníkům - buď si téma setkání řeknou sami a nebo budou sami prezentovat své nápady, pokusy, zkušenosti, … Nakonec jsem ale téma vybral sám: Magická fyzika.

Experimenty, které jsem účastníkům semináře ukazoval, vycházely z dlouholeté zkušenosti s prezentováním tajemně a záhadně se chovajících hraček, zařízení nebo fyzikálních pokusů. V žádném případě se nejedná o experimenty patřící do jedné vyučovací hodiny! Jedná se o výběr experimentů, které moji žáci vidí během celých čtyř let studia fyziky. Řada z nich je také vhodná jako program na předvánoční hodiny fyziky, na suplované hodiny a podobně.

Pomůcky k předváděným experimentům lze buď vyrobit se žáky ve škole v rámci pracovního vyučování nebo je objednat na některých internetových e-shopech. Doma nevyrobené pomůcky na experimenty, které jsem ukazoval v rámci setkání, jsem koupil prostřednictvím serverů Grand Illusions a Magic Studio 2000.

Každý experiment, který jsem předvedl, jsem nechal účastníky rozebrat. Chtěl jsem, aby přemýšleli, pokoušeli se formulovat své nápady, vzájemně si v nich hledali sporná místa. Po těch 10 měsících, co se navzájem známe, už tohle „rejpání“ funguje myslím docela dobře. Po vysvětlení některých experimentů jsem se spolu s českým klasikem Járou Cimrmanem obával, zda nebudu muset zařadit „vichr z hor“, ale na tento dramatický odchod nakonec nedošlo.

Během dvouhodinového setkání jsem předvedl přibližně 20 experimentů. Některé z nich se opakovali z minulých setkání, ale dramaturgicky bylo vhodné je zopakovat i nyní. Navíc ne všichni účastníci byli na setkání pokaždé, takže opakování bylo jen pro pár z nich.

Ačkoliv na řadě fotografií ze setkání bylo velmi dobře zaznamenáno nejen provedení experimentu, ale i jeho vysvětlení, u některých jsem si řešení nechal pro sebe. Ne proto, že bych se nechtěl podělit, ale proto, že bych rád chtěl i další své žáky překvapovat. Zájemcům řešení prozradím individuálně.

Průběh setkání přibližují fotografie.

Autoři fotografií:

Martin Konečný

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 19. 6. 2014