Den s technickým lyceem 2012

V roce 1994 byla otevřena na SPŠST Panská první třída technického lycea. Tento tehdy nový studijní obor vznikl jako alternativa k humanitně zaměřeným gymnáziím, která se začala v devadesátých letech rozrůstat. Už tehdy si učitelé SPŠST Panská v čele s ředitelem Ing. Lubošem Vaculkou uvědomovali, že absence technického středního vzdělání nemůže mít dobré následky pro další rozvoj společnosti. Proto byl se souhlasem MŠMT založen obor technické lyceum. Svými učebními osnovami vycházel z učebních osnov gymnázií; byly v nich ale posíleny hodinové dotace technických předmětů (matematika, fyzika, chemie, deskriptivní geometrie, výpočetní technika) a zařazeny předměty nové (elektrotechnika, technická mechanika, CAD systémy a další).

Na tento obor se začali hlásit žáci základních škol, které bavily technické předměty a kteří uvažovali o dalším studiu na vysokých školách technického směru. Během několika let se ukázalo, že založení nového studijního oboru bylo záslužné. Nejen podle dobrých výsledků žáků (prospěchy ve škole, maturitní zkoušky nebo úspěšnost u přijímacího řízení na vysoké školy), ale také podle zpětné vazby od samotných absolventů technického lycea bylo zřejmé, že tento obor má své opodstatnění a ve vzdělávacím systému své místo. Absolventi si velmi pochvalují, že jsou kvalitně připraveni na studium matematiky, fyziky, výpočetní techniky a dalších technických předmětů na vysokých školách.

Postupně se ale vytvořil ve společnosti (patrně i vlivem sdělovacích prostředků) názor, že kvalitní středoškolské vzdělání mohou žákům poskytnout pouze gymnázia. Průmyslové školy jsou pak zaměřeny prakticky na studium konkrétního oboru, ve kterém se klade důraz nejen na teoretické vzdělání, ale i na praktickou část výuky. Obor technické lyceum tak začal být pomalu pod vlivem tohoto nešťastného názoru pro žáky základních škol nezajímavý. A přitom pro ty žáky, kteří chtějí studovat na technicky zaměřených vysokých školách, je jednou z nejlepších voleb! Většina gymnázií v současné době je zaměřena buď všeobecně nebo humanitně - i v těchto oborech potřebujeme mít vzdělané odborníky. Ale žákům s technickým nadáním nemusí být na takto zaměřených školách umožněno jejich talent rozvinout dále. A skutečnost, že ve společnosti začíná být nedostatek technicky vzdělaných odborníků, zdůrazňují několik let i renomované firmy zabývající se právě technickými aplikacemi.

Proto jsme se rozhodli obor technické lyceum na SPŠST Panská znovu připomenout žákům základních škol a jejich rodičům a ukázat jim, že se jedná o obor, který žáky se zájmem o přírodní vědy dokáže kvalitně připravit na studium na vysokých školách. Chtěli jsme ukázat, že ač je tento obor zařazen mezi obory průmyslových škol, nemusejí mít žáci z jeho studia obavy. Během studia na technickém lyceu totiž získají žáci požadované kompetence obou typů vzdělávání: teoreticky získané poznatky budou mít možnost prakticky ověřit a upevnit během cvičení z fyziky a chemie, v hodinách výpočetní techniky, CAD systémů a dalších předmětů. Ve čtvrtém ročníku si žáci dále volí dva z více než šesti volitelných předmětů (aplikovaná matematika, teorie her, programování, správa internetového serveru, seminář z deskriptivní geometrie, seminář z chemie, …). Navíc během studia mohou získat mezinárodně uznávaný certifikát CISCO akademie a zúčastnit se řady exkurzí na zajímavá pracoviště nejen v České republice, ale i v Evropě (jaderný reaktor Vrabec, vodní elektrárna Libčice, CERN a další). V rámci práce na absolventském projektu pak řada žáků najde kontakty na vysoké školy, laboratoře či firmy, se kterými pak spolupracuje i v budoucnu.

Den s technickým lyceem proběhl v budově školy v ulici Malá Štupartská 8 v sobotu 1. 12. 2012 od 9:30 do 16:30. Pro žáky a jejich rodiče bylo připraveno 9 učeben s praktickými ukázkami výuky nebo prací žáků. V jedné učebně pak měli možnost získat detailnější informace o přijímacím řízení, o dalších možnostech vzdělávání, o možnostech spolupráce s renomovanými firmami a další užitečné informace.

Podle odhadu vytvořeného na základě odevzdaných anketních lístků žáků se do školy přišlo podívat přibližně 100 žáků doprovázených ve většině případů rodiči.

Na zdárném průběhu Dne s technickým lyceem se podíleli:

 • učitelé SPŠST Panská (Věra Tůmová, Pavel Aron, Jindřiška Filipová, Vojtěch Hála, Lenka Hrušovská, Zdeněk Janků, Jiří Malát, Hana Matějková, Jan Mizerovský, Jiří Novotný, Jaroslav Reichl, Jana Strádalová, Helena Škodová, Monika Šoukalová, Petra Vomáčková)
 • žáci tříd 11D, 11L, 11M, 10L, 10M, 09L
 • Spolek rodičů a přátel školy Panská
 • Skupina ČEZ
 • Matematicko-fyzikání fakulta Univerzity Karlovy Praha
 • Fakulta informačních technologií Českého vysokého učení technického Praha
 • Děkujeme!

  Fotografie z průběhu celého dne jsou rozděleny podle jednotlivých stanovišť:

 • Vítání návštěvníků - u vstupu do školy získali návštěvníci základní informace a anketní lístek.
 • Vše, co vás zajímá o přijímacím řízení a studiu - kromě informací zde mohli žáci vyměnit vyplněný anketní lístek, který dostali u vstupu do školy a do kterého se zaznamenávala účast v jednotlivých učebnách, za dárek od některého ze sponzorů.
 • Fyzika: Fyzikální cirkus - show zajímavých, někdy i mírně nebezpečných experimentů.
 • Fyzika: Slyšet světlo, vidět zvuk - zvuk a světlo jsou pro technika velmi důležité zdroje informací, proto jsme věnovali zvláštní pozornost několika experimentům, které si mohli žáci sami vyzkoušet.
 • Fyzika: Hrátky s elektřinou - technik, který si nerozumí s elektřinou, není technik! Proto si mohli budoucí žáci školy zkusit zapojit několik elektrických obvodů, proměřit si některé z nich pomocí moderních prostředků a nebo vyřešit některé pro ně připravené problémy.
 • Matematika: Čísla a čáry vážně i nevážně - netradiční matematické a geometrické úlohy nebo různé typy společenských her využívajících logické myšlení.
 • CAD systémy aneb když kreslí počítač - prezentace žákovských prací vytvořených v rámci ročníkových prací nebo v rámci absolventského projektu.
 • Technické kreslení, deskriptivní geometrie: Výkres je řečí techniků - ukázka různých typů technické dokumentace a propojení s dalšími předměty.
 • Máme kliku, studujeme mechaniku - ukázka absolventských projektů z technické mechaniky.
 • Elektrotechnika: Dříve dráty, dnes silikonové údolí! - prezentace několika úloh, které prověřují znalosti žáků a současně ukazují moderní metody práce (úlohy vyhodnocované počítačem, …).
 • Čáry a kouzla aneb chemie nejsou jen vzorce - ukázka řady chemických pokusů, které bylo sice cítit po celé škole, ale které přesto neodradili návštěvníky od vstupu do chemické laboratoře.
 • Biologie: Život člověka i planety - během prezentace biologie si mohli žáci zopakovat některé základní poznatky z biologie např. formou her.
 • Autoři fotografií:

 • Jaroslav Reichl
 • Petr Bulan
 • Eliáš Pospíšil
 • Jan Vimr
 • © Jaroslav Reichl, 2. 12. 2012