Fyzikální cirkus 2013

Ve středu 4. 12. 2013 od 14:00 se konal v učebně fyziky v budově SPŠST Panská v Malé Štupartské již patnáctý

FYZIKÁLNÍ   CIRKUS.

Většina z přibližně šedesáti žáků školy, kteří se přihlásili, dorazila. Kromě toho experimenty sledovalo pět učitelů školy, bývalý žák školy a další známí učitelů nebo žáků školy.

Také letošní ročník vycházel z podobného scénáře, podle jakého byly realizovány minulé ročníky. Přesto bylo zařazeno mezi osvědčené „klasiky“ několik nových fyzikálních experimentů. Letošní ročník byl výjimečný také v tom, že se experimentátorovi nedařilo a minimálně tři experimenty se nepodařilo dovést do zdárného konce. Přesto po přibližně 90 minutách sklidil od publika bouřlivý potlesk a byl vyprovokován k přídavku v podobně ukázky svítícího vlákna žárovky bez ochranné skleněné baňky v kapalném dusíku. Tento experiment se totiž v úvodním bloku představení nedařil. Na závěr, jako bonbonek navíc, se tato ukázka podařila! Kdyby byl ovšem v publiku bezpečnostní technik, asi byl spokojen nebyl …

FYZIKÁLNÍ   CIRKUS přibližují fotografie.

Technické zázemí velmi pečlivě a ochotně zajistili: Kristýna Štastná a Zdeněk Prokopec (třída 11L)

Fotografie pořídil: Kryštof Soviš (třída 11L)

Videozáznam natočili: Martin Malát, Marek Panocha a Ivan Píta (třída 13D)

Speciální poděkování: Spolek rodičů a přátel školy při SPŠST Panská - za finanční příspěvek na některé pomůcky nutné pro letošní Fyzikální cirkus.

© Jaroslav Reichl, 5. 12. 2013