Science on Stage 2010

V rámci popularizace přírodních věd se již po několikáté koná mezinárodní přehlídka Science on Stage, která je zaměřená na netradiční metody výuky přírodovědných předmětů, na prezentaci zajímavých nápadů využitelných ve výuce a na vzájemné setkání učitelů těchto předmětů na mezinárodní konferenci. V rámci popularizace této přehlídky se koná i národní kolo - to se koná ve dnech 18. a 19. 6. 2010 v libereckém IQParku. Odborná porota vybere ze všech účastníků ty, kteří se zúčastní mezinárodní přehlídky v dubnu roku 2011 v Kodani.

V rámci přiblížení této přehlídky obyvatelům České republiky, ale i jako reklamu národní přehlídce, natočil redaktor Českého rozhlasu Marek Janáč reportáž pro pořad Meteor i se mnou. Reportáž natáčel na poslední hodině fyzikálního semináře, na které byli přítomni všichni žáci SPŠST Panská, kteří seminář navštěvovali.

Hodina proběhla v pondělí 10. 5. 2010 od 7:00 v učebně fyziky v budově školy v Malé Štupartské. Ve čtvrtek toho týdne pak polovina žáků čtvrtého ročníku odcházela na tzv. svatý týden před ústními maturitními zkouškami. Tématem natáčené hodiny bylo opakování akustiky (dělení zvuků, základy Fourierovy transformace, vlastnosti zvuku, …). Kromě reálných experimentů jsme pracovali také s programem SoundCard Scope, v němž lze vizualizovat průběhy zvuků snímaných mikrofonem.

Marek Janáč seděl celou hodinu ve třídě a natáčel průběh hodiny. Po jejím skončení jsme si ještě chvíli povídali v kabinetu. Výsledkem je reportáž, která se vysílala na stanicích Český rozhlas 2 - Praha a Český rozhlas - Leonardo Českého rozhlasu v sobotu 5. 6. 2010 a kterou si lze poslechnout v archívu pořadu Meteor. Ta část reportáže, která se týká natáčení v budově SPŠST Panská (nikoliv Masná, jak je uvedeno v reportáži), trvá 6 minut a 40 sekund a začíná od času 2:00.


V sobotu 19. 6. 2010 se pak konalo v libereckém centru Babylon vlastní národní kolo přehlídky Science on Stage. Účastníci této přehlídky - učitelé přírodovědných předmětů z celé České republiky - přijeli již v pátek v podvečer. Po večeři, kterou měli účastníci přehlídky zdarma, jsme měli možnost prohlédnout si pod vedením Mgr. Jany Bittnerové IQPark. Pro návštěvníky bylo toto vědecké centrum již uzavřeno, takže jsme se cítili skutečně jako VIP - veškeré experimenty a exponáty jsme měli jen pro sebe. Mohli jsme se tedy téměř nerušeně kochat tím, co nás zajímalo. Jana nám také předvedla výrobu nanovláken, kterou se proslavila právě Technická univerzita z Liberce. A předvedla nám nejen model, který lze i velmi jednouše ukázat žákům ve třídách, ale ukázala i novinku IQParku: originální přístroj NanoSpider, pomocí něhož se vyrábějí nanovlákna (resp. nanovlákenné vrstvy na textilie) v praxi.

Pak jsme si mohli jít připravit svá pracovní místa na druhý den, kdy se konala vlastní přehlídka, nebo jít spát do hotelu Babylon.

Druhý den ráno po snídani byl čas na dokončení příprav před začátkem přehlídky. Od 9:00 do 10:00 jsme si mohli prohlédnout své příspěvky navzájem, ale už v té době začala obcházet jednotlivé stoly s prezentacemi i porota. Ta byla složená ze zástupců různých univerzit České republiky připravujících budoucí učitele fyziky na toto krásné, ale náročné povolání. V porotě byli ovšem také zástupci Akademie věd České republiky a médií. Důležitým členem poroty byl i Rodney Milbrandt z Minnesoty, který je právě na stáži na KDF MFF UK v Praze. Ten hodnotil nejen fyzikální aspekty příspěvků, ale též schopnost soutěžících představit své příspěvky v anglickém jazyce. Jednacím jazykem mezinárodní přehlídky, která se koná v dubnu 2011 v Kodani, je totiž angličtina. Proto i někteří čeští porotci mluvili s účastníky přehlídky anglicky.

Od 10 hodin začali do konferenčního sálu přicházet i návštěvníci centra Babylon. Ti se nejen mohli podívat na vystavené exponáty, pohrát si s experimenty nebo klást soutěžícím dotazy, ale také mohli hodnotit, který soutěžící se jim líbí nejvíce. Prezentace u stolků jednotlivých soutěžících byly několikrát přerušeny pódiovými vystoupeními. Jedno bylo inspirováno zajímavými vlastnostmi kapalného dusíku, další dvě připravili členové brněnského ÚDiFu (Úžasné Divadlo Fyziky).

Přehlídka pokračovala až do 15:00. Poté porota na základě neveřejné porady zveřejnila jména těch deseti účastníků přehlídky, kteří budou reprezentovat Českou republiku na mezinárodní přehlídce v Kodani.

Já jsem se zúčastnil přehlídky s příspěvkem Maturitní práce z fyziky, které vypracovali žáci čtvrtých ročníků SPŠST Panská a které na této škole mají dlouhou a kvalitní tradici. Členové poroty i ostatní kolegové vysoce oceňovali kvalitu těchto prací a mnohdy zazněly i věty typu „Tak tohle by nenapsal můj bakalář! Máte velmi kvalitní studenty!“. Nicméně na postup do mezinárodního kola byla moje prezentace příliš statická a nezajímavá. Součástí řady maturitních prací z fyziky je totiž pomůcka, která je velmi velká, křehká, těžká nebo z jiných důvodů těžko přepravovatelná, a proto nebylo možné jí do Liberce převézt. Na natočení videosekvence, kterou by bylo možné promítnout a alespoň částečně zvýšit atraktivitu příspěvku, nebyl v hektických květnových a červnových dnech prostě čas. Tak třeba příště …

Atmosféru z národní přehlídky zachycují fotografie.

Autoři fotografií:

Jaroslav Reichl

Ľuba Valovičová

© Jaroslav Reichl, 26. 6. 2010