Létající centra - 7. setkání

Ve čtvrtek 27. 4. 2017 proběhlo v prostorách ZŠ Ing. Plesingera-Božinova v Neratovicích druhé setkání Létajících center projektu Elixír do škol. Projekt zaměřený na zkvalitnění výuky fyziky zejména na základních školách je podporován Nadací Depositum Bonum. Setkání bylo věnováno netradičním fyzikálním úlohám.

Setkání mělo původně proběhnout již v únoru, ale vlivem zaneprázdněnosti místních učitelů a učitelek bylo setkání zrušeno. Proto jsme se fyzikálním úlohám mohli věnovat až v dubnu.

V úvodu setkání jsme nemohli neprobrat aktuální situaci našich žáků - absence, pozdní příchody, opravování testů na poslední chvíli a další všední radosti i starosti učitelů na všech typech škol. Toto uvolnění na začátek setkání je vždy ku prospěchu věci - učitelé se přesvědčí, že kolegové z jiných škol jsou nuceni řešit tytéž problémy.

Pak už jsme se pustili do práce: účastníkům setkání byly zadávány různé úkoly, které postupně řešili. A to buď s dopomocí nebo samostatnou prací. Při řešení úloh jsme komentovali vhodnost použití dané úlohy ve škole, možnost zařazení úlohy do hodiny fyziky spolu s experimentem, možné úrovně obtížnosti úlohy a další aspekty. Tímto způsobem jsme postupně prošli úlohy zaměřené na:

 • odečítání údajů z analogových měřících přístrojů;
 • kruhové převody;
 • skládání sil (i s využitím motivace žáků pomocí krátkých ukázek ze známých filmů);
 • momentovou větu a její aplikace;
 • rozklad sil;
 • výpočet sil na základě znalosti parametrů jedné budovy ve Švýcarsku;
 • zkoumání změny hmotnosti nádoby s vodou, do které ponoříme prst;
 • studium elektrických obvodů.
 • Na závěr setkání jsem pak ukázal několik fotografií a ilustrací nalezených na různých stránkách internetu, které mohou žáky nejen pobavit, ale také netradičním způsobem poučit.

  Za dvě hodiny strávené v příjemné pracovní atmosféře jsme se rozloučili. Další setkání, které by připadalo na červen, jsme již vzhledem ke školním aktivitám (výlety, exkurze, …) nedomlouvali. Nicméně místní mají zájem o pokračování setkávání i v dalším školním roce.

  Materiály ze setkání, které jsou účastníkům k dispozici:

 • Netradiční fyzikální úlohy - text obsahující zadání a řešení řady netradičních fyzikálních úloh
 • Průběh setkání zobrazují fotografie.

  Autor fotografií:

  Jaroslav Reichl

  © Jaroslav Reichl, 28. 4. 2017