Matfyz FEAT 2018

V pátek 23. 11. 2018 se konalo v posluchárně F1 budovy MFF UK Praha v ulici Ke Karlovu finále soutěže Matfyz FEAT, kterého se zúčastnili i dva týmy ze SPŠST Panská. Jakub Dvořák ze třídy 15M předváděl svůj výrobek zaměřený na ukázku principu vlnového multiplexu. Jan Hrubý a Marek Vavřínek ze třídy 15D předváděli vlastními silami vyrobenou a elektronikou osazenou elektrickou kytaru.

Žáci středních škol se mohli přihlásit se svým experimentem zaměřeným na výrobu fyzikálního přístroje, ukázkou série experimentů a dalších fyzikálních aktivit. Z přihlášených zájemců organizátoři vybrali ty nápady, které MFF UK Praha i finančně podpoří. Finančně podpořené aktivity žáků pak jejich autoři prezentují právě na tomto finále.

Krátce po 13 hodině přicházíme s Honzou a Markem do posluchárny F1 na Karlově a za pár minut doráží i Jakub, který jde z právě probíhající výstavy Schola pragensis, kde pomáhá prezentovat naší školu. Během pár minut jsou kluci připravení - tj. na promítacím počítači mají nainstalované své prezentace a Jakub má připraveny své přístroje k demonstraci.

Přesně ve 14:00 zahajuje předseda poroty Pavel Svoboda finále Matfyz FEATu a o úvodní zdravici prosí i proděkana pro fyzikální sekci Vladimíra Baumruka. Ten všechny finalisty na místě vítá a gratuluje, že jejich zájem o fyziku je přivedl až do finále této soutěže.

Poté začínají prezentace jednotlivých týmů. Prezentace mají být, na výzvu předsedy poroty, maximálně desetiminutové vzhledem k tomu, kolik týmů se na finále sešlo.

Postupně se tedy u katedry učebny střídají žáci základních a středních škol prezentující své nápady:

 • přeměnu kinetické a potenciální energie v oběhové soustavě člověka pomocí jednoduché pomůcky;
 • princip ponorky pomocí velmi jednoduché pomůcky;
 • princip vlnového multiplexu (Jakub Dvořák);
 • elektrickou kytaru (Jan Hrubý a Marek Vavřínek);
 • velmi zajímavou pomůcku na monitorování uměle vyrobených blesků prezentovanou žáky základní školy naprosto parádním způsobem;
 • magnetický levitátor využívající Halovu sondu a desku Arduino;
 • experimenty demonstrující chování vodiče, kterým prochází elektrický proud, v magnetickém poli;
 • Van der Graaffův generátor vlastní výroby;
 • termoelektrický zdroj napětí;
 • zvukovou levitaci;
 • mobilní most vynalezený italským učencem Leonardem da Vincim a perspektivní židli.
 • Jakub Dvořák v rámci své prezentace popsal princip optického vlákna, jeho výhody oproti kovovým vodičům a měl v plánu vysvětlit i další zajímavosti o vedení signálu optickým vláknem. Byl ale upozorněn předsedou poroty, aby přešel na experiment, že nemá tolik času. Proto si Jakub velmi zkušeně pozval přihlížející z publika ke katedře a svůj experiment předváděl a vysvětloval tam. Velmi zasvěceně odpovídal na dotazy položené několika členy poroty.

  Prezentaci zaměřenou na výrobu elektrické kytary začal Marek Vavřínek, který popsal základní součásti vyráběné kytary a mechanickou část konstrukce. Následně se slova ujal Honza Hrubý, který detailně, velmi správně a poměrně suverénně popsal elektrickou část kytary - druhy, principy a zapojení snímačů, vliv jednotlivých snímačů na výsledný zvuk a schéma použitého elektrického obvodu. Na závěr pak předvedl jednotlivé snímače „v akci“ a demonstroval různě znějící zvuk kytary s využitím různých snímačů. Na ukázku ucelené skladby nebyl bohužel čas.

  Po posledním vystoupení jsme byli vyzváni, abychom se šli do nedaleké chodby podívat na perspektivní židli s možností se u této velmi zajímavé demonstrace i vyfotografovat.

  Následovala pauza, ve které se porota radila, kdo získá jakou cenu.

  Při následném vyhlášení pak předseda poroty znovu poděkoval všem prezentujícím za jejich přínos a lásku k fyzice a vyhlásil vítěze v několika kategoriích. Autoři monitorování uměle vyrobených výbojů mezi cca 1700 připínáčky na dřevěné desce, sklidili při oceňování bouřlivý aplaus. Jejich vystoupení mělo spád, kluci byli naprosto bezprostřední a dokázali své úsilí vložené do práce na pomůcce patřičně zúročit.

  Ačkoliv kluci z naší školy nezískali žádné ocenění, získali velmi dobrou zkušenost pro další podobné příležitosti. Mluvit odborně správně před publikem, dávat pozor na vyjadřování jak odborné, tak gramatické, hlídat si čas, … není vůbec snadné. A všichni tři tyto zkušenosti za půl roku velmi ocení, neboť při maturitní zkoušce budou muset své nápady, vědomosti a znalosti umět dobře prezentovat. Nehledě na to, že se při práci na svém výrobku všichni mnoho nového naučili.

  Díky a ať se vám i nadále daří!

  Průběh finále soutěže zobrazují fotografie.

  Autor fotografií

 • Jaroslav Reichl
 • © Jaroslav Reichl, 24. 11. 2018