Rozhovor pro Český rozhlas

Krátce před začátkem školního roku 2011/2012 se na mě obrátila bývalá spolužačka ze základní školy Dana Vondrková - Cahová, která shodou okolností absolvovala jako studentka SPŠST Panská (místo mého současného působiště) a která již několik let pracuje v Českém rozhlase.

„Jardo, sháníme do rozhlasového pořadu, který se bude vysílat živě prvního září, nějakého učitele,“ začala do telefonu. „Vzpomněla jsem si na tebe a ráda bych, kdybys mohl pár slov říct.“

„Dobře, ale budu třídní v prvním ročníku a tedy nebudu moct dopoledne do rozhlasu jít,“ odpovídám.

„To ani nemusíš, my bychom ti zavolali. Bylo by to tak na pět minut,“ pokračuje dále Dana.

„Tak to by šlo. A kdy by to přibližně bylo?“

„Nevím, já ten pořad na starosti nemám. Já si na tebe vzpomněla, když se o tom bavily kolegyně. Můžu jim dát na tebe telefonní číslo?“

„Dobře, dej jim číslo a snad se nějak domluvíme,“ skončili jsme povídání o chystaném vystoupení v rozhlasu.

Ani ne za hodinu po mém telefonátu s Danou se ozvala produkční pořadu Je jaká je. Po chvíli příjemného povídání jsme se domluvili, že moderátorka Marie Retková, která pořad bude moderovat právě 1. 9. 2011, mi zavolá krátce před půl desátou dopoledne.

Prvního září jsem pak krátce po osmé hodině ranní v učebně fyziky S6 v budově školy v Malé Štupartské přivítal žáky prvního ročníku technického lycea třídy 11L. Po úvodním seznámení jsem se omluvil, že mi budou volat z Českého rozhlasu a že se jim tedy přibližně 10 minut nebudu moci věnovat. Několik minut před půl desátou skutečně zazvonil mobilní telefon, který byl výjimečně se mnou v učebně a navíc nevypnutý! Spojil jsem hovor a ujistil se, že skutečně volají z Českého rozhlasu. Proto jsem odběhl do přilehlého kabinetu, zatímco žáci vyplňovali potvrzení o návštěvě školy.

Když dozněla píseň, kterou právě v rozhlase vysílali, pozdravila mě paní Marie Retková a zahájila náš rozhovor. Ten trval přibližně pět minut, ačkoliv myslím, že paní Retková chtěla, aby trval kratší dobu. Neměla si tedy vybrat tak upovídaného člověka … Smile

Záznam rozhovoru (ve formátu MPEG Layer 3, cca 6 MB) pro účely prezentace na webu zajistila Dana Cahová. Děkuji.

© Jaroslav Reichl, 12. 9. 2011