Létající centra - 4. setkání

Ve čtvrtek 1. 12. 2016 proběhlo v prostorách ZŠ Ing. Plesingera-Božinova v Neratovicích druhé setkání Létajících center projektu Elixír do škol. Projekt zaměřený na zkvalitnění výuky fyziky zejména na základních školách je podporován Nadací Depositum Bonum. Setkání bylo věnováno Vánoční fyzice.

V příjemné atmosféře (občerstvení, cukroví, hořící svíčka) proběhlo další setkání, v rámci kterého jsme si společně připomněli blížící se Vánoce.

Postupně jsme prošli téměř celou fyziku ve formě pracovních listů, návodů na experimenty nebo krátkých videoukázek z pohádek a filmů, které se o Vánocích pravidelně vysílají v televizi. Účastníci velmi aktivně spolupracovali, ptali se, řešili předložené problémy - prostě vládla příjemná vánoční atmosféra.

Na konci setkání jsme se rozloučili, popřáli si příjemné adventní dny, pohodové Vánoce a vše dobré do nového roku s tím, že se snad v únoru opět uvidíme.

Materiály ze setkání, které jsou účastníkům k dispozici:

  • Vánoční fyzika - pracovní listy, fyzikální úlohy (většinou kvalitativní, ...)
  • Průběh setkání je zobrazen na fotografiích.

    Autor fotografií:

    Jaroslav Reichl

    © Jaroslav Reichl, 3. 12. 2016