Seminář Heuréky v Kyjově

Ve dnech 21. - 23. 9. 2007 se konal v Kyjově na Klvaňově gymnáziu další Velký sněm Heuréky. Setkání učitelů fyziky všech stupňů škol a jejich přátel a známých probíhalo již tradičně formou dílen (workshopů). Po mnohdy náročné práci v dílnách následovala večer volná zábava v podobě neformálních diskusí, posezení u kytary, …

Jednou z dílen byla i dílna, na které studenti ze třídy 03K ze SPŠST Panská představovali své praktické maturitní práce z fyziky. Jednalo se o tyto práce:

 • Teslův transformátor - Ondřej Hofierka
 • Fyzika tanečních party - David Krupička
 • Přečerpávací vodní elektrárna - Daniel Lukeš
 • Animovaná elektřina - Jiří Matoušek, Ondřej Pluhař, Martin Nesrsta
 • Multimediální encyklopedie fyziky - Martin Všetička
 • O naši dílnu nebyl zpočátku takový zájem, jak jsme očekávali. Nebylo to nekvalitou prezentovaných prací, ale tím, že řada účastníků semináře dala přednost dílnám, z nichž si mohli odnést vlastnoručně vyrobenou pomůcku nebo hračku, dílnám, v nichž si mohli „osahat“ jednoduché experimenty, … Přesto, když se nakonec přišli na dílnu podívat, byli všichni nadšeni. Oceňovali kvalitu prezentovaných prací, schopnost studentů samostatně se vyjadřovat o odborných věcech před publikem a hlavně to, že byli ochotní přijet na seminář v době, kdy už nemají ke škole, v níž studovali, žádné závazky.

  O řadu prací se učitelé zajímali velmi detailně, protože by rádi práce použili ve výuce fyziky jako vhodnou didaktickou pomůcku.

  Fotografie pořídili:

  Ondřej Hofierka

  David Krupička

  Daniel Lukeš

  Jiří Matoušek

  Ondřej Pluhař

  Jaroslav Reichl

  Martin Všetička

  © Jaroslav Reichl, 2007