Veletrh nápadů učitelů fyziky 2015

Od pátku 28. 8. 2015 do neděle 30. 8. 2015 se konal v Praze v budově Matematicko-fyzikální fakulty jubilejní 20. ročník Veletrhu nápadů učitelů fyziky. Konferenci podpořila Fyzikální pedagogická společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků a Nadace Depositum Bonum.

Program Veletrhu byl jako každý rok nabitý. Letošní ročník byl navíc věnován památce nedávno zesnulého Milana Rojka, takže bylo jasné, že Veletrh bude plný úžasných experimentů. Právě Milan Rojko totiž propagoval fyzikální experimenty do výuky fyziky a sám jich velké množství vymyslel či inovoval.

Letošního ročníku Veletrhu se zúčastnilo i pět zástupců ze SPŠST Panská.

Mezi řadou přednášejících byl i Jaroslav Reichl, který vystupoval na letošním Veletrhu hned dvakrát. Poprvé vystoupil v pátek odpoledne samostatně se svým příspěvkem NOVEC 1230, ve kterém představil publiku fyzikální vlastnosti tohoto nového hasiva. Zajímavé (a z pohledu některých přihlížejících i na první pohled nebezpečné) experimenty dokreslily teoreticky popisované vlastnosti unikátní kapaliny.

Druhý příspěvek byl společný s Petrem Kácovským (MFF UK Praha) a Zdeňkem Polákem (Jiráskovo gymnázium, Náchod). V příspěvku představili projekty vytvořené účastníky letošního Soustředění mladých fyziků a matematiků. Po úvodním povídání výše zmíněných autorů si své projekty přišli představit někteří autoři, mezi nimiž byli i dva žáci SPŠST Panská.

Jirka Budil ze třídy 13L (se svou spolupracovnicí Martou Nocarovou) představil funkční model derivátoru. Jedná se o mechanický přístroj, který pomocí vhodných převodů dokáže k zadané spojité funkci vykreslit (resp. obsluha přístroje musí pomocí bodů vyznačit) tečnu sestrojenou v daném bodě funkce. A souvislost tečny s grafem funkce? Směrnice (sklon) tečny je dán právě (první) derivací funkce.

Poté představil Vojta Mareš (třída 13L) model Teslova transformátoru, který vytvořil spolu s Tomášem Janovským. Vojta nejdříve ve stručnosti přístroj popsal a poté jej předvedl v chodu. Zhruba třícentimetrové jiskry vznikající mezi jiskřištěm sekundárního vinutí transformátoru a šroubovákem, který držel Vojta v ruce, byly odměněny potleskem publika.

V rámci letošního ročníku Veletrhu byly navíc uděleny i ceny Fyzikální pedagogické společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků těm učitelům základních a středních škol, kteří svými příspěvky na Veletrzích dlouhodobě inspirují ostatní kolegy. Mezi šesti oceněnými byl i Jaroslav Reichl.

V publiku celý program sledovaly další dvě členky pedagogického sboru SPŠST Panská: Lenka Hrušovská a Katarína Kovaľová.

Vystoupení zástupců ze SPŠST Panská je zobrazeno na fotografiích.

Autor fotografií:

  • Katarína Kovaľová
  • © Jaroslav Reichl, 30. 8. 2015