Elixír do škol - 2. setkání

Ve čtvrtek 10. 10. 2013 se v učebně S6 v budově SPŠST Panská v Malé Štupartské 8 konalo další setkání učitelů fyziky převážně základních škol v rámci projektu Elixír do škol. Projekt zastřešuje a financuje Nadace Depositum Bonum.

Setkání, kterého se zúčastnilo 9 učitelů, bylo tentokráte věnováno dynamice - tedy Newtonovým zákonům, zákonu zachování hybnosti a silám obecně. Vzhledem k tomu, že většina účastníků byla na tomto typu setkání poprvé, seznámil jsem v úvodu znovu všechny s nabídkou Nadace. Znovu jsem tedy představil soubor pomůcek, které si mohou učitelé fyziky půjčovat na své experimenty. Učitele tato možnost zaujala a na konci setkání si jedna kolegyně zapůjčila sborník Dílny Heuréky 2006 - 2007, ve kterém jsou popsány workshopy konané na seminářích projektu Heuréka v daných letech.

Pak jsme už přešli k dynamice a jejím krásám či úskalím. Začali jsme Newtonovými zákony demonstrovanými pomocí skateboardů či házených míčů. Při těchto experimentech mi velmi pomohl žák třídy 11L naší školy Filip Šmergl. Kromě toho se staral zpočátku setkání i o catering pro později příchozí kolegy.

Z materiálů, které měli účastníci semináře k dispozici v tištěné podobě, jsme provedli experimenty pouze k vybraným situacím. Ty jsme společně s učiteli fyzikálně rozebrali a upozornili na případná úskalí. Ostatní situace zakreslené ve vytištěných materiálech pak byly fyzikálně podobné, proto jsme je prošli velmi rychle.

V další části setkání jsme se věnovali dostředivé síle. Účastníkům jsem zapůjčil kovové kuličky a měli za úkol zařídit, aby se kulička pohybovala po lavici po kružnici. Všichni rychle pochopili, jak tento pohyb zrealizují. Abychom si právě zopakovanou dostředivou sílu upevnili více, připravil jsem další dvě situace.

První byl experiment na téma dostředivé síly. Účastníci dostali předvrtaná CDčka, 3 provázky a kelímek a každý z nich si vyrobil svoje „nosítko na kávu“. Po úspěšném vyzkoušení, které se neobešlo bez menšího úklidu vylité vody, jsme přistoupili ke druhé úloze na dostředivou sílu. Ve filmu Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže (Gore Verbinski, 2006) je scéna, ve které se piráti kývají v klecích nad zálivem moře. Tuto ukázku jsme si přehráli a pokusili se fyzikálně rozebrat síly působící na klec v klidu v rovnovážné poloze, na klec kývající se a právě procházející rovnovážnou polohou a na klec padající a právě se trhající z lana, na kterém byla upevněna.

Pomocí siloměru od firmy Vernier a tenisového míčku na provázku jsme se pak přesvědčili o tom, že během kmitavého pohybu míčku na provázku na míček působí skutečně největší síla tehdy, prochází-li míček rovnovážnou polohou.

Poslední minuty setkání jsme věnovali zpětné vazbě; učitelé ústně hodnotili průběh setkání a vyjadřovali se pochvalně nejen o setkání samotném, ale i o celé koncepci těchto setkávání.

Atmosféru ze setkání zachycují fotografie a videozáznam ukázky nosítka na kávu.

Autoři fotografií:

Radim Kusák

Jaroslav Reichl

Poděkování:

Filip Šmergl (třída 11L) - za pomoc při experimentech

Kryštof Soviš (třída 11L) - za zapůjčení skateboardů

© Jaroslav Reichl, 11. 10. 2013