Fyzikální cirkus 2012

Ve středu 5. 12. 2012 proběhl v učebně fyziky S6 SPŠST Panská v budově v Malé Štupartské již čtrnáctý tradiční

FYZIKÁLNÍ   CIRKUS.

Letošní ročník proběhl ve výrazně komornější atmosféře, než minulé ročníky. Jednou z příčin mohly být i bacily, které se právě koncem listopadu začaly po škole šířit a které tedy skolily některé žáky. Na jednu stranu jsme se v učebně fyziky skoro báli, ale na druhou to byla zase výhoda. Trošku tentokráte totiž zklamala technika a kabel spojující kameru a dataprojektor (průběh malých experimentů jsme chtěli promítat na tabuli) přestal fungovat. Ačkoliv jsme se snažili pod vedením Honzy Kahouna ze třídy 11L kabel na místě improvizovaně opravit, nepodařilo se to. Proto některé malé pomůcky kolovaly mezi těmi přibližně 20 přítomnými v učebně.

Připravený program byl více méně podobný jako loni, ale několik nových experimentů připraveno bylo. A některé z nich (soudě podle udivených obličejů některých diváků) měly úspěch! Na začátku byly prezentovány experimenty využívající kapalný dusík, které byly zakončeny výrobou komety. Tu pak téměř celou žáci v učebně po malých kouscích pozřeli. Po několika „seriozních“ experimentech byly prezentovány experimenty magické a tajemné.

Závěr letošního ročníku patřil (tak, jako už tradičně) odkazu českého velikána Járy Cimrmana!

Fotografie zachycují alespoň část z toho, co se v učebně fyziky dělo.

Technické zázemí velmi pečlivě a ochotně zajistili: Jaroslav Skala a Filip Šváb (třída 09L)

Fotografie pořídil: Tomáš Hrubý (třída 09L)

Videozáznam natočili: Jakub Hůla a Filip Moravec (třída 11L)

Speciální poděkování: Spolek rodičů a přátel školy při SPŠST Panská - za finanční příspěvek na některé pomůcky nutné pro letošní Fyzikální cirkus.

© Jaroslav Reichl, 12. 12. 2012