Soutěžní přehlídka

významných činů ve zpřístupňování fyziky veřejnosti

Na 23. 11. 2011 zorganizoval RNDr. Jiří Dolejší, CSc. z Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK v Praze již třetí ročník Soutěžní přehlídky významných činů ve zpřístupňování fyziky veřejnosti, kterou zastřešuje Česká fyzikální společnost (sekce Jednoty českých matematiků a fyziků). Cílem této akce je setkání lidí, kteří se věnují fyzice a její propagaci jak mezi žáky a studenty různých stupňů škol, tak i mezi laickou veřejností. Proto na přehlídce byli jak učitelé základních, středních a vysokých škol, tak organizátoři různých přednáškových cyklů nebo exkurzí pro veřejnost, ale také zástupci médií (např. z Českého rozhlasu). Většina z účastníků přehlídky seznamovala v průběhu dne ostatní se svými aktivitami, které v rámci popularizace fyziky pořádají. Většina z nás má jediný cíl, který se ovšem velmi těžko v některých případech nebo podmínkách naplňuje: ukázat, že fyzika není ta nudná, suchá a nemotorná věda, jak jí (bohužel) vnímá většina politiků a technicky nevzdělaných lidí, ale že je to věda živá a praktická, která může všem rozšířit nejen obzory vzdělání, ale přinést i spoustu užitku a radosti.

Krátce po deváté hodině zahájil Jiří Dolejší přehlídku. Vysvětlil její smysl i to, že většina přítomných má své další povinnosti, a proto se zdrží třeba jen na chvíli. Vystupující vyzval ke splnění jejich další milé povinnosti: měli se vyjádřit k příspěvkům ostatních a posoudit jejich smysluplnost, atraktivitu a zajímavost. Pak hned předal slovo prvnímu vystupujícímu - RNDr. Stanislavu Gottwaldovi z gymnázia Špitálská v Praze - Vysočanech. Po jeho zajímavém příspěvku na téma exkurzí, které v uceleném bloku připravil pro své žáky, jsem vystupoval já.

Ve svém příspěvku jsem přiblížil aktivity, ve kterých od minulé přehlídky pokračuji a které vycházejí z mého působení na SPŠST Panská. Zejména jsem zmínil:

 • pravidelné pořádání exkurzí (CERN, IQPark Liberec, …);
 • pravidelné pořádání Fyzikálního cirkusu, který je určen primárně pro žáky školy, ale je též přístupný i veřejnosti;
 • propagaci fyziky v médiích (reportáž pro TV Nova do pořadu Víkend, natáčení experimentů pro galavečer České hlavy, rozhovor pro Český rozhlas o Science on Stage a o výuce fyziky, …);
 • snahu o zajímavou výuku fyziky v duchu metodik fyzikálního semináře Heuréka;
 • aktualizace a modernizaci Multimediální encyklopedie fyziky;
 • publikování článků na konferencích nebo metodických portálech;
 • spolupráce s MFF UK Praha na Soustředění mladých fyziků a matematiků.
 • Mé vystoupení bylo v závěru oceněno ostatními vystupujícími oceněním.

  Průběh úvodu přehlídky přibližují fotografie.

  Autoři fotografií:

 • Jaroslav Reichl
 • Stanislav Gottwald
 • © Jaroslav Reichl, 24. 11. 2011