Odborný životopis

[ Narozen | Studium | Zaměstnání | Další odborné působení | Zájmy | Publikační činnost || PDF verze životopisu ]

Narození

Roku 1973 v Praze.

Studium

 • 1980 - 1984 základní škola Praha 10 - Kolovraty (1. - 4. třída)
 • 1984 - 1988 základní škola bří Jandusů, Praha 10 - Uhříněves (5. - 8. třída)
 • 1988 - 1992 gymnázium Voděradská, Praha 10 - Strašnice, zakončené maturitou
 • 1992 - 1999 Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2
 • 1999 - promoce na MFF UK (obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů - matematika a fyzika pro 3. stupeň)
 • [nahoru]

  Zaměstnání

  Od roku 1999 do současnosti - Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Panská, Praha 1; učím fyziku, technickou fyziku, fyzikální seminář, matematiku a aplikovanou matematiku.

  [nahoru]

  Další odborné působení

 • pravidelná účast na Veletrhu nápadů učitelů fyziky;
 • aktivní účast na fyzikálních seminářích projektu Heuréka (od podzimu 2006 jsem zodpovědný za průběh regionálního semináře, který se koná na SPŠST Panská);
 • od podzimu 2015 vedení semináře Heuréka pro střední školy, který se koná v prostorách SPŠST Panská;
 • od podzimu 2013 do června 2018 vedení semináře Elixíru do škol, který se konal v prostorách SPŠST Panská;
 • četba odborné literatury;
 • vedení a konzultování dlouhodobých maturitních prací studentů 4. ročníků SPŠST Panská;
 • vedení fyzikálních seminářů určených pro další vzdělávání učitelů základních, středních a vysokých škol;
 • práce na projektu Multimediální encyklopedie fyziky - projekt, který začal v roce 2006 jako praktická maturitní práce z fyziky studenta Martina Všetičky a který jsme po úspěšném obhájení před maturitní komisí začali dále rozvíjet. Cílem je vytvořit ucelenou a plně funkční multimediální encyklopedii fyziky, která by sloužila jako zdroj inspirace, poznání, ...;
 • a další ...
 • [nahoru]

  Zájmy

  Mé zájmy se z velké části točí kolem mého povolání a zejména fyziky. Ve volných chvílích rád fotografuji. Kromě fotografií do „rodinného alba“ rád fotografuji zajímavé děje, předměty nebo situace, které potom mohu použít ve výuce.

  Mezi mé hlavní nezájmy patří dělat zbytečnou práci. Nebráním se pracovat na zajímavých projektech, řešení různých problémů, … i když jsou časově náročné, pokud vím, že mají smysl a bude z nich nějaký užitek. Ale nemám rád, když vím, že pracuji zbytečně a že to stejně nebude mít žádný efekt a smysluplný výsledek!

  Nemám rád, když ze mě lidi dělají blbce!

  [nahoru]

  Publikační činnost

  Monografie

 • Reichl, J.: Klíč k fyzice aneb příběhy ze života (pro střední školy), 1. vydání, nakladatelství Albatros, 2005, 220 stran, ISBN: 80-001590-0

 • Články v časopisech a sbornících

 • Reichl, J.: Deterministický chaos: motýlí efekt, Matematika-fyzika-informatika, 1998 - 1999/9, str. 537 - 544, ISSN 1210-1761
 • Reichl, J.: Panská fyzika ze Štupky. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 5, sborník z konference, Západočeská Univerzita, Plzeň 2000, str. 83 - 85, ISBN 80-7082-649-5
 • Reichl, J.: Panská fyzika 2. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 6, sborník z konference, Univerzita Palackého, Olomouc 2001, str. 109 - 112
 • Reichl, J.: Panská fyzika 3. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 7, sborník z konference, nakladatelství Prometheus, Praha 2002, str. 61 - 66, ISBN 80-7196-254-6
 • Reichl, J.: Jednoduché experimenty a Fyzikální cirkus. In Sborník ze semináře „… aby fyzika žáky bavila …“, Univerzita Palackého, Olomouc 2003, str. 84 - 92, ISBN 80-244-0742-8
 • Reichl, J.: Magická fyzika 1, Matematika-fyzika-informatika, 2003 - 2004/7, str. 418 - 422, ISSN 1210-1761
 • Reichl, J.: Magická fyzika 2, Matematika-fyzika-informatika, 2003 - 2004/8, str. 481 - 485, ISSN 1210-1761
 • Reichl, J.: Panská fyzika 4. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 8, sborník z konference, Jihočeská univerzita, České Budějovice 2003, str. 173 - 181, ISBN 80-7040-647-X
 • Reichl, J.: Panská fyzika 5. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 9, sborník z konference, svazek druhý, Padio, Brno 2004, str. 96 - 100, ISBN 80-7315-084-0
 • Reichl, J.: Panská fyzika 6. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 10, sborník z konference, nakladatelství Prometheus, Praha 2005, str. 190 - 194, ISBN 80-7196-331-3
 • Reichl, J.: Magie a kouzla ve fyzice. In Dílny Heuréky 2003 - 2004, sborník konferencí projektu Heuréka, editor L. Dvořák, nakladatelství Prometheus 2005, str. 55 - 59, ISBN 80-7196-316-X
 • Reichl, J.: Fyzikální hračky a hrátky s fyzikou. In Dílny Heuréky 2003 - 2004, sborník konferencí projektu Heuréka, editor L. Dvořák, nakladatelství Prometheus 2005, str. 121 - 128, ISBN 80-7196-316-X
 • Reichl, J.: Fyzika hrou. In Sborník ze semináře „… aby fyzika žáky bavila … 2“, Univerzita Palackého, Olomouc 2005, str. 198 - 204, ISBN 80-244-1181-4
 • Reichl, J.: Panská fyzika 7. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 11, sborník z konference, Univerzita Palackého, Olomouc 2006, str. 118 - 122, ISBN 80-244-1491-0
 • Reichl, J.: Fyzika v lékařství. In Dílny Heuréky 2005, sborník konference projektu Heuréka, editor L. Dvořák, nakladatelství Prometheus 2006, str. 105 - 117, ISBN 80-7196-334-8
 • Reichl, J., Krupička, D., Lukeš, D., Nesrsta, M., Matoušek, J., Pluhař, O., Všetička, M.: Ukázky praktických maturitních prací studentů SPŠST Panská. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 12, sborník z konference, nakladatelství Prométheus, Praha 2007, str. 103 - 114, ISBN 978-80-7196-352-3
 • Reichl, J.: Film ve výuce fyziky. In Média tvořivě, metodická příručka mediální výchovy, editorka N. Rutová, o. s. Aisis, Kladno 2008, str. 279 - 284, ISBN 978-80-904071-1-4
 • Reichl, J.: Píseň jako zdroj netradičních fyzikálních úloh. In Média tvořivě, metodická příručka mediální výchovy, editorka N. Rutová, o. s. Aisis, Kladno 2008, str. 285 - 289, ISBN 978-80-904071-1-4
 • Reichl, J., Koupil, J.: Videoanalýza reálných dějů. In Média tvořivě, metodická příručka mediální výchovy, editorka N. Rutová, o. s. Aisis, Kladno 2008, str. 290 - 292, ISBN 978-80-904071-1-4
 • Reichl, J.: Matematika s programovým systémem Mathematica. In Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2008, editor Miroslav Lávička, Bohumil Bastl, Vydavatelský servis, Plzeň, 2008, str. 265 - 270, ISBN 978-80-86843-21-6
 • Reichl, J.: Využití Mathematicy ve fyzice. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 13, sborník z konference, nakladatelství Západočeská univerzita Plzeň, Plzeň 2008, str. 190 - 194, ISBN 978-80-7043-728-5
 • Reichl, J.: Fyzikální hračky 2. In Dílny Heuréky 2006 - 2007, sborník konferencí projektu Heuréka, editor L. Dvořák, nakladatelství Prometheus 2009, str. 93 - 110, ISBN 978-80-7196-396-7
 • Reichl, J.: Digitální technika v praxi a ve výuce. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 14, sborník z konference, Masarykova univerzita, Brno 2009, str. 200 - 205, ISBN 978-80-210-5022-8
 • Reichl, J.: Experimenty se systémem firmy Vernier. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 15, sborník z konference, nakladatelství Prométheus, Praha 2010, str. 191 - 197, ISBN 978-80-7196-417-9
 • Reichl, J., Černý P.: Využití systému Vernier při řešení úloh. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 16, sborník z konference, Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, str. 217 - 221, ISBN 978-80-244-2894-9
 • Koudelková, V., Polák, Z., Reichl, J.: Pár věcí z tábora, tentokráte na téma Není malých úkolů, jsou jen různá měřítka. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 16, sborník z konference, Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, str. 217 - 221, ISBN 978-80-244-2894-9
 • Reichl, J.: V hodinách fyziky chci ukázat její praktičnost a krásu (rozhovor), Rodina a škola, číslo 7, září 2012, str. 6 - 9, ISSN 0035-7766
 • Reichl, J.: Drobnosti do hodin fyziky. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 17, sborník z konference, Nakladatelství P3K s. r. o. v Praze, 2012, str. 247 - 253, ISBN 978-80-87343-13-5
 • Koudelková, V., Cach, R., Polák, Z., Reichl, J.: Pár věcí z tábora, tentokráte na téma Co věděli už staří Řekové … a víme to taky? In Veletrh nápadů učitelů fyziky 17, sborník z konference, Nakladatelství P3K s. r. o. v Praze, 2012, str. 169 - 176, ISBN 978-80-87343-13-5
 • Reichl, J., Skala, J.: Maturitní práce z fyziky. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 18, sborník z konference, Nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2013, str. 240 - 244, ISBN 978-80-7435-372-7
 • Kácovský, P., Reichl, J.: Několik projektů z tábora, tentokráte na téma „Objevy a vynálezy, které změnily svět aneb od kola k tabletu“. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 18, sborník z konference, Nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2013, str. 109 - 114, ISBN 978-80-7435-372-7
 • Bednář, V., Reichl, J.: Veletrh nápadů učitelů fyziky 19 pohledem účastníků. Československý časopis pro fyziku, číslo 5, listopad 2014, str. 334, ISSN 0009-0700
 • Reichl, J.: Opakovací otázky do výuky fyziky. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 20, sborník z konference, Západočeská universita v Plzni, 2015, str. 145 - 150, ISBN 978-80-261-0439-1
 • Kácovský, P., Reichl, J., Polák, Z.: Několik projektů z tábora, tentokráte na téma „Kdo to za nás pracuje aneb energie kam se podíváš“. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 20, sborník z konference, Západočeská universita v Plzni, 2015, str. 66 - 68, ISBN 978-80-261-0439-1
 • Machalická, J., Reichl, J.: Letní soustředění mladých fyziků a matematiků. Československý časopis pro fyziku, číslo 1/2019, str. 63 - 64, ISSN 0009-0700
 • Dvořák, J., Reichl, J.: Sonda středoškolského studenta zkoumala atmosféru. Československý časopis pro fyziku, číslo 6/2019, str. 451 - 452, ISSN 0009-0700
 • Černý, F., Reichl, J.: Měření brzdné dráhy automobilu. Československý časopis pro fyziku, číslo 5/2020, str. 347 - 348, ISSN 0009-0700

 • Články v elektronické podobě

 • Reichl, J.: Vlastnosti zobrazení čočkou a kulovým a parabolickým zrcadlem. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 12. listopadu 2007], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Fyzika ve filmu (workshop). Projektová výuka fyziky ve ŠVP, sborník z konference (Vlachovice 17. - 20. října 2007) [CD-ROM], Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2007, [citováno 22. listopadu 2007]; ISBN 978-80-7015-121-1
 • Reichl, J.: Nedokonalost lidského oka. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 31. prosince 2007], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Zvedání židle s využitím třecí síly. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 30. ledna 2008], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Postříbření začazené lžičky. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 30. ledna 2008], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Princip činnosti kondenzátoru. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 14. března 2008], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Práce s mapou a jízdním řádem. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 14. března 2008], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Difrakce na štěrbině a na mřížce. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 14. března 2008], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Zákon zachování energie netradičně. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 14. března 2008], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Měření vlnové délky světla. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 1. dubna 2008], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Hloubka ostrosti. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 20. dubna 2008], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Princip klenby. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 20. dubna 2008], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Určování polohy těžiště tělesa. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 1. května 2008], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Nafukování balonku. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 3. srpna 2008], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Matematika s programovým systémem Mathematica. Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2008 [CD-ROM], Plzeň: Vydavatelský servis, 2008, [citováno 8. listopadu 2008]; ISBN 978-80-86843-22-3
 • Reichl, J.: Neviditelná špejle. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 11. prosince 2008], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Co mají společného zaoceánský parník a pivní láhev? Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 18. ledna 2009], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Povrchové napětí. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 14. března 2009], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Rezonance. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 14. března 2009], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Energie tuhého tělesa. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 12. ledna 2010], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Bezedná láhev. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 12. ledna 2010], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Kouzelný kelímek. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 12. ledna 2010], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Válcové zrcadlo. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 19. ledna 2010], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Závodní dráha s rovinným zrcadlem. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 25. ledna 2010], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Čtení přes zkumavku s vodou. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 26. ledna 2010], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Výkon snadno a srozumitelně. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 4. února 2010], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Rovnovážný stav soustavy. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 11. května 2010], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Princip hydraulických zařízení. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 18. srpna 2010], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Model centrálního elektrostatického pole. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 18. srpna 2010], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Záhada kečupu. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 18. srpna 2010], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Maxwellovo kyvadlo. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 18. srpna 2010], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Proč plovou kovové zaoceánské lodě? Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 18. srpna 2010], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Vznášedlo. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 18. srpna 2010], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Piruety krasobruslařů a moment setrvačnosti tuhého tělesa. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 18. srpna 2010], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Zvuk deformuje membránu. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 29. srpna 2010], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Rovnováha na páce. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 14. září 2010], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Videoanalýza šikmého vrhu. Fyzweb [online], 2007, [citováno 31. prosince 2010], dostupné z http://fyzweb.cz/, ISSN: 1803-4179
 • Reichl, J., Skala, J.: Časové průběhy napětí a proudu při nabíjení a vybíjení kondenzátoru. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 24. sprna 2011], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Var vody za sníženého tlaku. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 26. sprna 2011], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Diamagnetismus a paramagnetismus jednoduše. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 5. září 2011], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Vzájemná odchylka vektorů gravitační a tíhové síly. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 7. září 2011], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J., Skala, J.: Vedení tepla různými materiály. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 29. září 2011], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Obsahy ploch a programový systém Mathematica. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 3. října 2011], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Kinematika netradičně. In Dílny Heuréky 2009 - 2010, sborník konferencí projektu Heuréka, editor L. Dvořák, I. Dvořáková, V. Koudelková, nakladatelství Prometheus 2011, str. 130 - 133, [CD-ROM], ISBN 978-80-7196-424-7
 • Reichl, J., Skala, J.: Lenzův zákon netradičně. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 16. října 2011], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Magnetické pole Země. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 2. listopadu 2011], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Netlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 23. ledna 2012], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J., Skala J.: Tlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 29. ledna 2012], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Fyzikální experimenty levné i drahé. In Dílny Heuréky 2011, sborník konferencí projektu Heuréka, editor L. Dvořák, I. Dvořáková, V. Koudelková, nakladatelství Prometheus 2011, str. 135 - 163, [CD-ROM], ISBN 978-80-7196-426-1
 • Reichl, J.: Měření se senzorem GPS. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 20. února 2012], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J., Skala J.: Velikost síly aneb jak hrát volejbal. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 23. dubna 2012], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Laboratorní práce ve výuce fyziky. In Jak učím fyziku?, sborník příspěvků ze semináře, editor R. Seifert, JČMF Praha 2011, str. 27 - 32, [CD-ROM], ISBN 978-80-7015-010-8
 • Reichl, J., Skala J.: Bernoulliho rovnice a toaletní papír. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 11. září 2012], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J., Skala J.: Bernoulliho rovnice a tahová síla vody. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 22. září 2012], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J., Skala J.: Bernoulliho rovnice a nafukování sáčku. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 24. září 2012], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J., Skala J.: Rovnice spojitosti a šíření virů. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 24. září 2012], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Archimedův zákon a tání ledu. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 8. listopadu 2012], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Loď s pokladem na vodě. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 17. listopadu 2012], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J., Skala J.: Bernoulliho rovnice aneb Vodáci pod jezem. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 17. ledna 2013], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Slovo úvodem k pokusům mých studentů. Souhrnný sborník Veletrhu nápadů učitelů fyziky [online], 2003, [citováno 13. srpna 2013], dostupné z http://vnuf.cz/sbornik/
 • Reichl, J., Jíra V.: Panská fyzika ze Štupky. Souhrnný sborník Veletrhu nápadů učitelů fyziky [online], 2003, [citováno 13. srpna 2013], dostupné z http://vnuf.cz/sbornik/
 • Reichl, J., Radla T.: Panská fyzika II. Souhrnný sborník Veletrhu nápadů učitelů fyziky [online], 2003, [citováno 13. srpna 2013], dostupné z http://vnuf.cz/sbornik/
 • Reichl, J.: Panská fyzika III. Souhrnný sborník Veletrhu nápadů učitelů fyziky [online], 2003, [citováno 13. srpna 2013], dostupné z http://vnuf.cz/sbornik/
 • Reichl, J.: Panská fyzika 4. Souhrnný sborník Veletrhu nápadů učitelů fyziky [online], 2003, [citováno 13. srpna 2013], dostupné z http://vnuf.cz/sbornik/
 • Reichl, J.: Panská fyzika 5. Souhrnný sborník Veletrhu nápadů učitelů fyziky [online], 2004, [citováno 13. srpna 2013], dostupné z http://vnuf.cz/sbornik/
 • Reichl, J.: Panská fyzika 6. Souhrnný sborník Veletrhu nápadů učitelů fyziky [online], 2005, [citováno 13. srpna 2013], dostupné z http://vnuf.cz/sbornik/
 • Reichl, J.: Experimenty se systémem firmy Vernier. Souhrnný sborník Veletrhu nápadů učitelů fyziky [online], 2010, [citováno 13. srpna 2013], dostupné z http://vnuf.cz/sbornik/
 • Reichl, J.: Využití systému firmy Vernier při řešení úloh. Souhrnný sborník Veletrhu nápadů učitelů fyziky [online], 2011, [citováno 13. srpna 2013], dostupné z http://vnuf.cz/sbornik/
 • Reichl, J.: Drobnosti do hodin fyziky. Souhrnný sborník Veletrhu nápadů učitelů fyziky [online], 2012, [citováno 13. srpna 2013], dostupné z http://vnuf.cz/sbornik/
 • Koudelková V., Cach R., Polák Z., Reichl, J.: Pár věcí z tábora, tentokráte na téma Co věděli už staří Řekové … a víme to taky?. Souhrnný sborník Veletrhu nápadů učitelů fyziky [online], 2012, [citováno 13. srpna 2013], dostupné z http://vnuf.cz/sbornik/
 • Reichl, J.: Laboratorní práce z fyziky pro žáky středních škol. In Dílny Heuréky 2012, sborník konferencí projektu Heuréka, editor L. Dvořák, Nakladatelství P3K s. r. o. 2012, str. 156 - 174, [CD-ROM], ISBN 978-80-87343-11-1
 • Reichl, J., Skala J.: LED a laser. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 20. října 2013], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Soustředění mladých matematiků a fyziků. In Jak získat žáky pro fyziku?, sborník příspěvků ze semináře, editor R. Seifert, JČMF Praha 2013, [CD-ROM], ISBN 978-80-7015-016-0
 • Reichl, J.: Fyzika Vánoc. In Dílny Heuréky 2013, sborník konferencí projektu Heuréka, editor L. Dvořák, Nakladatelství P3K s. r. o. 2014, str. 122, [CD-ROM], ISBN 978-80-87343-33-3
 • Reichl, J.: Magická fyzika a matematika. In Dílny Heuréky 2014, sborník konference projektu Heuréka, editor L. Dvořák, Nakladatelství Matfyzpress 2015, str. 165 - 166, [CD-ROM], ISBN 978-80-7378-290-0
 • Reichl, J.: Papírová fyzika a matematika. In Dílny Heuréky 2015, sborník konference projektu Heuréka, editor V. Koudelková, Nakladatelství Matfyzpress 2016, str. 171, [CD-ROM], ISBN 978-80-7378-322-8
 • Reichl, J.: Netradiční typy úloh z fyziky. Jak získat žáky pro fyziku? 2, sborník z konference (Vlachovice 14. - 17. října 2015) [CD-ROM], Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2015, [citováno 10. ledna 2016]; ISBN 978-80-7015-122-8
 • Reichl, J.: Využití senzoru GPS. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 21. ledna 2016], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Těžiště České republiky. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 21. ledna 2016], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Kácovský P., Polák Z., Reichl, J.: Několik projektů z tábora, tentokráte na téma: „V jednoduchosti je krása aneb i s málem lze dělat divy“. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 21, sborník z konference, Nakladatelství P3K s. r. o., 2016, str. 112 - 118, ISBN 978-80-87343-58-6
 • Reichl, J.: NOVEC 1230. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 21, sborník z konference, Nakladatelství P3K s. r. o., 2016, str. 227 - 231, ISBN 978-80-87343-58-6
 • Reichl, J.: Experimenty z magnetismu a fyziky mikrosvěta. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 22, sborník z konference, Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, str. 281 - 286, ISBN 978-80-244-5226-5
 • Machalická J., Hájek M., Reichl, J.: Několik projektů z tábora, tentokráte na téma: „Návrat do analogového světa“. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 22, sborník z konference, Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, str. 234 - 239, ISBN 978-80-244-5226-5
 • Reichl, J.: Elektrické obvody. Co dává žákům fyzika?, sborník z konference (Vlachovice 18. - 21. října 2017) [CD-ROM], Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2018, [citováno 10. března 2018]; ISBN 978-80-7015-123-5
 • Reichl, J., Dvořák J.: Rubensova trubice. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 23, sborník z konference, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018, str. 182 - 188, ISBN: 978-80-7394-719-4
 • Machalická J., Hájek M., Reichl, J.: Několik projektů z tábora, tentokráte na téma: „Když dva dělají totéž, nemusí to být totéž“. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 23, sborník z konference, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018, str. 153 - 160, ISBN: 978-80-7394-719-4
 • Reichl, J.: Odhady fyzikálních veličin. In Dílny Heuréky 2018, sborník konference projektu Heuréka, editor V. Koudelková, Nakladatelství Matfyzpress 2019, str. 126 - 130, [CD-ROM], ISBN 978-80-7378-377-8
 • Reichl, J.: Fyzika ve filmech. In 22x nápadů do hodin fyziky. Od učitelů učitelům. sborník konference Elixíru do škol, editor V. Koudelková, Nakladatelství Matfyzpress 2019, str. 147 - 154, [CD-ROM], ISBN 978-80-7378-402-7
 • Reichl, J.: Geometrické důkazy. In Dílny Heuréky 2019, sborník konference projektu Heuréka, editor V. Koudelková, Nakladatelství Matfyzpress 2020, str. 153 - 154, [CD-ROM], ISBN 978-80-7378-410-2
 • Reichl, J., Dvořák J.: Stratosféra. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 24, sborník z konference, Univerzita Hradec Králové, 2019, str. 147 - 156, ISBN: 978-80-7435-770-1
 • Machalická J., Reichl, J.: Několik projektů z tábora, tentokráte na téma „Jak málo stačí k matematikově a fyzikově radosti“. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 24, sborník z konference, Univerzita Hradec Králové, 2019, str. 134 - 141, ISBN: 978-80-7435-770-1
 • Černý, F., Reichl, J.: Měření brzdné dráhy automobilu. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 25, sborník z konference, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova, Praha 2020, str. 35 - 43, ISBN 978-80-7378-432-4
 • Koupilová, Z., Reichl, J.: Několik projektů z tábora, tentokráte na téma „1 – 2 – 3 – 4 – 5“. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 26, sborník z konference, Masarykova univerzita Brno, 2021, str. 111 – 119, ISBN 978-80-280-0009-7
 • Reichl, J.: Co přinesla (a vzala) distanční výuka. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 26, sborník z konference, Masarykova univerzita Brno, 2021, str. 120 – 127, ISBN 978-80-280-0009-7
 • Matouš, O., Reichl, J.: Absolventské práce na SPŠST Panská. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 27, sborník z konference, Univerzita Palackého v Olomouci, 2022, str. 206 – 217, ISBN 978-80-244-6217-2
 • Koupilová, Z., Reichl, J.: Několik projektů z tábora. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 27, sborník z konference, Univerzita Palackého v Olomouci, 2022, str. 165 – 175, ISBN 978-80-244-6217-2
 • Reichl, J.: Překvapivá fyzika. In Elixír nápadů pro školní rok. Inspirace ze Science on Stage 2022, nakladatelství MattyzPress, 2022, str. 6 – 13, ISBN 978-80-7378-472-0
 • Reichl, J.: Matematické hrátky. In Elixír nápadů pro školní rok. 10 let v 10 měsících, nakladatelství MattyzPress, 2023, str. 22 – 25, ISBN 978-80-7378-495-9

 • Postery

 • Reichl, J.: Innovative way of studying physics. Konference GIREP 2010, Remis, Francie
 • Reichl, J.: New technologies in teaching of physics. Konference ICPE 2013, Praha, Česká republika
 • Reichl, J.: The sets of revision cards for math and physics education. Konference GIREP 2022, Praha, Česká republika
 • [nahoru]

  © Jaroslav Reichl, 29. 8. 2023