Heuréka

Školní rok 2022/2023


Heuréka pro střední školy - 13. seminář (4. - 6. 11. 2022) - reportáž z průběhu třináctého semináře druhého běhu; tento seminář byl věnován optice.

Heuréka pro střední školy - 14. seminář (25. - 27. 11. 2022) - reportáž z průběhu čtrnáctého semináře druhého běhu; tento seminář byl věnován částečně optice a částečně speciální teorii relativity.

Heuréka pro střední školy - 15. seminář (20. - 22. 1. 2023) - reportáž z průběhu patnáctého semináře druhého běhu; tento seminář byl věnován částečně speciální teorii relativity a čáastečně fyzice mikrosvěta.

Heuréka pro střední školy - 16. seminář (31. 3. - 2. 4. 2023) - reportáž z průběhu šestnáctého semináře druhého běhu; tento seminář byl věnován fyzice mikrosvěta.

Školní rok 2021/2022


Heuréka pro střední školy - 9. seminář (15. - 17. 10. 2021) - reportáž z průběhu devátého semináře druhého běhu; tento seminář byl věnován vedení elektrického proudu v polovodičích, kapalinách a plynech a úvodu do stacionárního magnetického pole.

Heuréka pro střední školy - 10. seminář (5. - 7. 11. 2021) - reportáž z průběhu desátého semináře druhého běhu; tento seminář byl věnován magnetickému poli a střídavému proudu.

Heuréka pro střední školy - 11. seminář (1. - 3. 4. 2022) - reportáž z průběhu jedenáctého semináře druhého běhu; tento seminář byl věnován elektromagnetickému a mechanickému kmitání a vlnění.

Heuréka pro střední školy - 12. seminář (29. 4. - 1. 5. 2022) - reportáž z průběhu dvanáctého semináře druhého běhu; tento seminář byl věnován mechanickému vlnění, akustice a optice.

Školní rok 2020/2021


Heuréka pro střední školy - 5. seminář (24. 10. 2020) - reportáž z průběhu pátého semináře druhého běhu; tento seminář, který proběhl on-line, byl věnován části termodynamiky (deformace pevných těles, křivka deformace, teplotní roztažnost, základní vlastnosti struktury kapalin).

Heuréka pro střední školy - 6. seminář (28. 11. 2020) - reportáž z průběhu šestého semináře druhého běhu; tento seminář, který proběhl on-line, byl věnován části termodynamiky (kapilární jevy, teplotní roztažnost kapalin, změny skupenství) a části elektrostatického pole.

Heuréka pro střední školy - 7. seminář (27. 3. 2021) - reportáž z průběhu sedmého semináře druhého běhu; tento seminář, který proběhl on-line, byl věnován elektrostatickému poli.

Heuréka pro střední školy - 8. seminář (10. 4. 2021) - reportáž z průběhu osmého semináře druhého běhu; tento on-line seminář byl věnován elektrickému proudu v kovech.

Školní rok 2019/2020


Heuréka pro střední školy - 3. seminář (18. - 20. 10. 2019) - reportáž z průběhu třetího semináře druhého běhu; tento seminář byl věnován části mechaniky (tuhé těleso a tekutiny).

Heuréka pro střední školy - 2. rozšiřující seminář (8. - 10. 11. 2019) - reportáž z průběhu druhého rozšiřujícího semináře, který si účastníci vyžádali a který byl věnován integrálům a diferenciálním rovnicím.

Heuréka pro střední školy - 4. seminář (22. - 24. 11. 2019) - reportáž z průběhu čtvrtého semináře druhého běhu; tento seminář byl věnován části termodynamiky (teplota, práce, teplo, ideální plyny).

Heuréka pro střední školy - 3. rozšiřující seminář (24. - 26. 1. 2020) - reportáž z průběhu třetího rozšiřujícího semináře, který si účastníci vyžádali a který byl věnován diferenciálním rovnicím a úlohám z fyzikální olympiády.

Školní rok 2018/2019


Heuréka pro střední školy - 11. seminář (19. - 21. 10. 2018) - reportáž z průběhu jedenáctého semináře věnovaného teorii relativity a úvodu do fyziky mikrosvěta.

Heuréka pro střední školy - 12. seminář (9. - 11. 11. 2018) - reportáž z průběhu dvanáctého semináře věnovaného fyzice mikrosvěta.

Heuréka pro střední školy - 1. seminář (15. - 17. 3. 2019) - reportáž z průběhu prvního semináře druhého běhu; tento seminář byl věnován první části mechaniky.

Heuréka pro střední školy - 1. rozšiřující seminář (29. - 31. 3. 2019) - reportáž z průběhu prvního rozšiřujícího semináře, který si účastníci vyžádali a který byl věnován vektorům, logaritmům a derivacím.

Heuréka pro střední školy - 2. seminář (12. - 14. 4. 2019) - reportáž z průběhu druhého semináře druhého běhu; tento seminář byl věnován části mechaniky (dynamika, mechanická práce, energie, výkon a gravitační pole).

Heuréka pro střední školy - 2. rozšiřující seminář (8. - 10. 11. 2019) - reportáž z průběhu druhého rozšiřujícího semináře, který si účastníci vyžádali a který byl věnován integrálům a diferenciálním rovnicím.

Školní rok 2017/2018


Heuréka pro střední školy - 7. seminář (15. - 17. 9. 2017) - reportáž z průběhu sedmého semináře věnovaného nestacionárnímu magnetickému poli a střídavému proudu.

Heuréka pro střední školy - 8. seminář (3. - 5. 11. 2017) - reportáž z průběhu osmého semináře věnovaného mechanickému kmitání, vlnění a akustice.

Heuréka pro střední školy - 9. seminář (23. - 25. 2. 2018) - reportáž z průběhu devátého semináře věnovaného optice.

Heuréka pro střední školy - 10. seminář (6. - 8. 4. 2018) - reportáž z průběhu desátého semináře věnovaného optice.

Školní rok 2016/2017


Heuréka pro střední školy - 3. seminář (21. - 23. 4. 2016) - reportáž z průběhu třetího semináře věnovaného termodynamice.

Heuréka pro střední školy - 4. seminář (25. - 27. 11. 2016) - reportáž z průběhu čtvrtého semináře věnovaného termodynamice a základům elektrostatiky.

Heuréka pro střední školy - 5. seminář (24. - 26. 2. 2017) - reportáž z průběhu pátého semináře věnovaného elektrostatice a vedení elektrického proudu v kovech.

Heuréka pro střední školy - 6. seminář (24. - 26. 3. 2017) - reportáž z průběhu šestého semináře věnovaného vedení elektrického proudu v nekovech a stacionárnímu magnetickému poli.

Školní rok 2015/2016


Heuréka pro střední školy - 1. seminář (26. - 28. 2. 2016) - reportáž z průběhu prvního semináře věnovaného mechanice.

Heuréka pro střední školy - 2. seminář (1. - 3. 4. 2016) - reportáž z průběhu druhého semináře (mechanika a kapalný dusík).

Školní rok 2013/2014


Seminář Heuréky v Náchodě (4. 10. - 6. 10. 2013) - reportáž z fyzikálního semináře plného workshopů.

Školní rok 2011/2012


Seminář Heuréky v Náchodě (30. 9. - 2. 10. 2011) - reportáž ze semináře plného workshopů, na kterém proběhla oslava 20ti let existence Heuréky.

Seminář Heuréky: Fyzika v televizi (27. - 29. 1. 2012) - reportáž ze semináře Heuréky, který byl věnován fyzikálním principům v televizi.

Školní rok 2008/2009


Heuréka v Náchodě (26. - 28. 9. 2008) - tradiční seminář pro učitele fyziky všech stupňů škol na svém "stálém" místě: v Náchodě

Školní rok 2007/2008


Heuréka v Kyjově (21. - 23. 9. 2007) - tradiční seminář pro učitele fyziky všech stupňů škol se konal tentokráte v Kyjově

Regionální seminář Heuréky (23. - 25. 11. 2007) - další regionální seminář Heuréky, který proběhl na půdě SPŠST Panská, byl věnován moderním technologiím ve fyzice

Školní rok 2006/2007


Regionální seminář Heuréky (24. - 26. 11. 2006) - regionální seminář Heuréky proběhl i na půdě SPŠST Panská

Regionální seminář Heuréky (30. 3. - 1. 4. 2007) - další regionální seminář Heuréky: tentokráte na téma Akustika