Heuréka - Náchod 2013

Od pátku 4. 10. do neděle 6. 10. 2013 se konal v Náchodském Jiráskově gymnáziu další Velký sněm fyzikálního semináře Heuréka. Tak jak se stalo již tradicí, probíhal seminář formou dílen (workshopů), které si pro nadšené učitele fyziky všech stupňů škol a další spřízněné duše připravili někteří z nich. Pro 120 účastníků semináře bylo připraveno 19 workshopů, z nichž jeden byl nakonec kvůli nemoci zrušen.

Workshopy probíhaly paralelně a několikrát během víkendu (typicky čtyřikrát), takže účastníci semináře měli šanci si vybrat „ten svůj“. Během osmi bloků, v nichž workshopy probíhaly, tak mohli navštívit ty workshopy, které je oslovily svojí anotací, byly blízké jejich zájmům či byly vhodné pro jejich profesní zaměření. Témata workshopů byla různá a různé byly i aktivity na nich probíhající. Na některých se pájely zajímavé pomůcky do výuky fyziky, na některých byly prezentovány netradiční přístupy k řešení problémů nebo výuce standardních fyzikálních témat nebo se účastníci seznámili s netradičními aktivitami využitelnými jako doplněk výuky fyziky.

Po krátkém přivítání v pátek večer začal první běh workshopů v 19:30. Po skončení tohoto bloku následovala volná zábava (posezení a popovídání si s kolegy, zpěv za doprovodu kytar, …).

Sobotní den byl ve znamení workshopů jak dopoledne, tak odpoledne. Po večeři se konalo společné setkání, na kterém vedoucí semináře Irena Dvořáková seznámila všechny přítomné s novinkami týkajícími se semináře Heuréka. Pro většinu účastníků bylo hlavní novinkou navázání spolupráce s Nadací Depositum Bonum, která se rozhodla podpořit výuku fyziky na základních školách. Proto byli již na počátku roku 2013 osloveni někteří ze zkušenějších účastníků seminářů Heuréka s nabídkou, zda by nechtěli vést regionální centra Elixíru do škol. Tato centra nabízejí učitelům fyziky základních škol možnost pravidelných neformálních setkávání se s možností sdílet navzájem své nápady, zkušenosti a další aktivity týkající se výuky fyziky. Jedno z center pracuje i na SPŠST Panská a v době konání náchodského semináře mělo za sebou již první setkání.

Pak následoval volný večer, během kterého se objevilo několik zajímavých aktivit - pozvání ke společenskému tanci, pozvánka na vyzkoušení Teslova transformátoru, pozvánka na ohňostroj nebo nabídka zakoupení některých velmi zajímavých pomůcek pro výuku optiky.

V neděli pak pokračovaly další workshopy, z nichž jeden jsem vedl i já. Tématem workshopu byla Vánoční fyzika a byly na něm prezentovány některé aktivity spojené s fyzikálními jevy, se kterými se můžeme všichni z nás setkat během Vánoc. Účastníci workshopu měli možnost shlédnout některé experimenty a další si pak vyzkoušet podle pracovních listů samostatně. Vánoční atmosféru dokreslovaly koledy znějící z reproduktorů počítače a vánoční sušenky, které pomohla připravit moje sestra Irena. Podle ohlasů všech, kteří na workshop přišli, se fyzikální náměty líbily a sušenky chutnaly!

Po skončení posledních naplánovaných workshopů jsme se sešli v aule gymnázia, abychom letošní seminář ukončili. Všichni jsme opět odjížděli s pocitem, že výuka fyziky má stále smysl a že i když si člověk myslí, že je v té nelehké roli sám, má po celé republice (ale i v cizině) dost podobně „postižených“ kolegů.

Průběh víkendového semináře přibližují fotografie.

Autoři fotografií:

  • Jaroslav Reichl
  • Marie Snětinová
  • Poděkování:

  • Michaela Machačová - korektura anglické verze pracovních listů
  • Irena Filipová - příprava vánočního cukroví na workshop
  • © Jaroslav Reichl, 7. 10. 2013