Elixír do škol - 4. setkání

Ve čtvrtek 14. 12. 2017 proběhlo v prostorách SPŠST Panská v Malé Štupartské čtvrté setkání projektu Elixír do škol ve školním roce 2017/2018. Projekt zaměřený na zkvalitnění výuky fyziky zejména na základních školách je podporován Nadací Depositum Bonum. Setkání, kterého se zúčastnilo deset účastníků, bylo věnováno hrátkám s chemií.

V úvodu jsem seznámil účastníky setkání s plánovaným seminářem zaměřeným na změny v RVP fyziky a pak jsme se vrhli na dnešní téma.

„Na úvod začneme takovým opakováním některých vynálezů či objevů, které souvisejí s chemií, ale i s běžným životem,“ říkám. „Některé vynálezy, které jsem zařadil do seznamu a za kterými si pro jejich důležitost nebo oblibu mezi našimi žáky stojím, možná nejsou vhodné pro úplně malé děti,“ upozorňuji Olgu Kačenkovou, která na semináře chodí se synem.

„V pohodě, to neřeš, má starší sourozence,“ usmívá se Olga.

„Dobře, začneme tedy. Rozdám vám 40 kartiček, tedy každému čtyři, a vaším úkolem bude je umístit na provázek mezi okny. U zdi vzadu je čas nula, u katedry je rok 2017.“

„Poměrově to ale dávat nemusíme, ne?“ ujišťuje se Edita Martoníková.

„Pokud to myslíš tak, že byste měli dělat mezery odpovídající staletím a tisíciletím, tak to opravdu nemusíte,“ souhlasím.

„No jak to vidím, budu mít problém s tím, abych to umístila časově správně, natož poměrově,“ ozve se některá z účastnic.

U oken se vytvořil chumel lidí, ze kterého se ozývaly různé nápady a postřehy, a připravený provaz se začínal plnit kartičkami. Bylo vidět i přehazování kartiček, posouvání z místa na místo, až s tím byli všichni spokojeni.

„Zkontroluješ nám to?“

„Jdu na to, vezmu si ale tahák,“ usmívám se. Postupně, od prvních událostí až po ty nejnovější začínám kontrolovat. U některých změn vidím jen souhlasné pokývání hlavou, u jiných výkřiky překvapení typu „Instantní káva byla před první světovou válkou?“.

Renáta Ottová pak ukázala možnosti podobného kvízu na webových stránkách VŠCHT.

„Potíž je v tom, že měli patrně na provoz webu nějaký grant a ten už skončil. Poslední aktualizace jsou ze září 2016. A už nefungují některá videa nebo grafické přehledy, která tam měli udělány opravdu pěkně.“

Pak jsme přistoupili k dalšímu programu. Připravil jsem pro účastníky pracovní list a bláhově si myslel, že projdeme postupně jednotlivé otázky, vše si vysvětlíme, … Ale to byla pouze moje představa! Dotazy, odbočky, zkušenosti z hodin, … nás postupně odvedli od vhodných modelů atomu a jeho jádra do vesmíru ke vzniku prvků při explozi hvězd.

Už první otázka - jak vhodně prezentovat poměr rozměrů atomu a atomového jádra žákům - vyvolala diskusi, jak to prezentovat mladším žákům a jak starším. Nikomu jsem nic nenutil, každý učitel si v tomto musí zvolit svou vlastní cestu podle toho, jak své žáky zná.

Otázka na původ prvků nás zavedla ke vzniku hvězd a jejich vývoji. Od toho jsme se už poměrně snadno dostali k rozložení hmoty ve Sluneční soustavě. S nápadem Katky Lipertové jsem seznámil i ty účastníky setkání, kteří nebyli na Náchodském semináři, kde Katka svůj nápad prezentovala.

Pak jsem rozdal připravené pexeso, ve kterém bylo třeba přiradit prvek k jeho ne zcela tradičnímu popisu. Některé prvky se dařilo spárovat velmi jednoduše, u jiných to bylo trošku obtížnější. Když jsem pak říkal správné řešení, umísťoval jsem prvky, o kterých byla v pexesu řeč, na nový model periodické soustavy prvků, který jsem si nejen pro tento seminář vyrobil. Prázdná tabulka visela od začátku semináře na tabuli a účastníci se postupně ptali, proč je prázdná a jak tam budu dávat prvky. To nakonec viděli na vlastní oči.

Ve velmi družné atmosféře, ale opět tematicky zcela odkloněni, jsme se dostali k závěru semináře. Na závěr jsem ukázal některé zajímavosti ohledně periodické tabulky prvků:

 • přezpívanou tabulku;
 • tabulku zaplněnou podle země původu objevu daného prvku.
 • „A co ten zbytek?“ ozvali se účastníci semináře při pohledu na pracovní list. „Vždyť jsme udělali pouze jednu úlohu!“

  „Bohužel ano,“ souhlasím.

  „Tak se k tomu někdy můžeme vrátit,“ navrhuje kdosi.

  „Nemám s tím problém,“ usmívám se a říkám si, že program našich setkání na další školní rok, pokud tato budou i nadále pokračovat, budu mít rychle hotový. Budeme se věnovat restíkům, které jsme si postupně vyrobili.

  Na závěr jsme si popřáli krásné Vánoce, mnoho zdraví a úspěchů do nového roku a pro letošní kalendářní rok jsme se rozloučili.

  Materiály týkající se tématu setkání:

 • aktivity a materiály na stránkách VŠCHT;
 • pracovní list;
 • kartičky s událostmi;
 • pexeso zaměřené na přiřazování názvů prvků jejich vlastnostem;
 • periodická tabulka prvků - celek, seznam prvků a vlastnosti.
 • Průběh čtvrtého setkání je zobrazen na fotografiích.

  Autor fotografií:

  Jaroslav Reichl

  © Jaroslav Reichl, 16. 12. 2017