Fyzikální cirkus 2014

Ve středu 3. 12. 2014 od 14:00 se konal v učebně fyziky v budově SPŠST Panská v Malé Štupartské již šestnáctý

FYZIKÁLNÍ   CIRKUS.

Většina z přihlášených žáků dorazila, a tak nás bylo v učebně přibližně šedesát. Scénář představení vycházel z minulých let této fyzikální show, ale stejně jako v minulých letech, i letos se objevilo několik novinek. Náměty nových experimentů přitom pocházely od kolegů fyzikářů z celé republiky, kteří podobné experimenty představili na různých fyzikálních seminářích, ale také z vlastních nápadů.

Po úvodních hrátkách s přeléváním plynu do zapalovačů a jeho zapalováním byl předveden jeden z nových experimentů: ohnivé víry vznikajících v rotujícím kovovém koši na odpadky. Pak následovala klasika posledních několika ročníků Fyzikálních cirkusů: hrátky s kapalným dusíkem. Žáci tak mohli vidět experimenty jak vážné (supravodič, změnu odporu měděné trubky), tak i hravé (stříkající dusíková fontána, rozbíjení slupek od mandarinky a další). Hrátky s kapalným dusíkem byly zakončeny výrobou komety, což je vlastně „špinavý kus ledu, do kterého jsou přimíchány špinavé kameny“. Tento „špinavý led“ jsme vyrobili z mléka, šlehačky, kakaa a křupinek. Vše jsme smíchali v hrnci a zalili kapalným dusíkem. Ti žáci, kteří se zúčastnili některého z minulých ročníků Fyzikálního cirkusu, se už těšili, až bude kometa mezi nimi kolovat.

Následovaly experimenty z oblasti elektromagnetismu: řezání magnetického pole, ukázka nutnosti polarizační fólie na LCD monitoru a plazmová koule, pomocí které je možné rozsvítit zářivku.

Poté byly předvedeny experimenty z mechaniky, do kterých byli občas vtaženi i diváci.

Tradičně oblíbené laserové skenování a ukázka skládání barevných světel byly vystřídány hrátkami s indukčním vařičem. Na něm je možné nejen ohřívat vodu, ale také s jeho pomocí rozsvěcet žárovky různých výkonů.

Velkou novinkou byla ukázka hasící kapaliny NOVEC 1230 od firmy 3M. Diváci tak mohli vidět trhání novin namočených do kapaliny NOVEC 1230, zapálení sirky namočené do této kapaliny i hašení hořící svíčky touto kapalinou. Ale to nebylo všechno! Mobilní telefon ponořený do této kapaliny nadále funguje! Pokud by byl ponořen do vody, okamžitě se zničí a jeho obvody se zkratují. V kapalině NOVEC 1230, která se používá v praxi k hašení právě elektrotechnických zařízení, se nic nestane. Dokonce je možné do této kapaliny ponořit žárovku připojenou k fázovému napětí 230 V a v kapalině si se žárovkou hrát. Udělat to ve vodě, tak si experimentátor koleduje o velký malér!

Tato kapalina tak má využití nejen jako nová hasící kapalina, ale také jako vhodná pomůcka do hodin fyziky.

Ukázky místní gravitační anomálie, poslušného pavouka či antigravitačního autíčka se líbily také. Experiment s poslušnou žárovkou otevřel předposlední blok věnovaný kouzelným předmětům, kouzelným hůlkám, poslušným předmětům a dalším trikům, které budily ve tvářích diváků úžas.

Závěr nemohl nepatřit českému velikánovi Járovi Cimrmanovi a jeho přínosu k fyzikálnímu poznání.

Po zhruba 100 minutách od začátku představení se nesl učebnou fyziky bouřlivý potlesk. Tak snad nebyli diváci zklamaní …

FYZIKÁLNÍ   CIRKUS přibližují fotografie.

Technické zázemí velmi pečlivě a ochotně zajistili: Kristýna Štastná a Filip Šmergl (třída 11L)

Fotografie pořídil: Kryštof Soviš (třída 11L)

Videozáznam natočili: Radoslav Penkov, Jáchym Verkbauer (třída 12G)

Speciální poděkování:

  • Spolek rodičů a přátel školy při SPŠST Panská (jeho předsedkyně p. Náglová se osobně zúčastnila) - za finanční příspěvek na některé pomůcky nutné pro letošní Fyzikální cirkus;
  • Firma 3M - za poskytnutí hasící kapaliny NOVEC 1230;
  • Petr Kotlík - za dodání kapalného dusíku.
  • © Jaroslav Reichl, 4. 12. 2014