Elixír do škol - 1. setkání

Ve čtvrtek 12. 9. 2013 se v učebně S6 v budově SPŠST Panská v Malé Štupartské 8 konalo první setkání v rámci projektu Elixír do škol. Vznik tohoto projektu iniciovala a financuje Nadace Depositum Bonum. Setkávání v rámci tohoto projektu jsou určena pro učitele fyziky zejména na základních školách, ale inspiraci pro výuku fyziky zda najdou jistě i středoškolští učitelé.

Prvního setkání, které začalo ve 14:00, se účastnili 2 učitelé a 3 učitelky; 3 účastníci přitom učí na střední škole, ostatní na základní škole. Tématem prvního setkání bylo seznámit účastníky ústně s cíli projektu a s možností půjčovat si pomůcky, sdílet nápady, možnost obrátit se na vedoucího centra s prosbou o konzultaci a podobně. Všichni jsme ale zkonstatovali, že se nás sešlo málo (a to navíc příště někteří nepřijdou, protože povedou vlastní setkání). Lepší povědomí o existenci projektu a jednotlivých center by určitě přispělo ke zvýšení účasti a kladnému dopadu celého projektu.

Po úvodu jsme se pustili do prvního tématu, kterým byl mechanický pohyb. Toto téma bylo zvoleno na začátek proto, že se právě tímto tématem většinou výuka fyziky na základních i na středních školách začíná.

Nejdříve jsme se nechali inspirovat písněmi Jarka Nohavici k řešení jednoduchých úloh z fyziky. Úloh jednoduchých, ale takových, u kterých je nutné přemýšlet, dávat pozor na text písně a zamyslet se nad reálností získaného výsledku. Na plánovanou práci s mapou při řešení ryze praktických úloh nedošlo. Místo toho jsme se věnovali vizualizaci pohybů pomocí čidla polohy firmy Vernier. Pro účastnice zejména ze základních škol to bylo velmi přínosné, protože o čidlech zatím jen slyšely, a nebo je mají velmi krátkou dobu ve škole nové.

Na závěr setkání jsme se věnovali grafům rovnoměrného přímočarého pohybu - jejich různá interpretace, výhody a nevýhody použitého grafu a podobně.

Když účastníci krátce po čtvrté hodině odpolední odcházeli, byli s programem spokojeni a někteří již oznamovali, že přijdou i příště. A dokonce se prý pokusí přesvědčit i své kolegy!

Atmosféru z prvního setkání zachycují fotografie.

Materiály, se kterými jsme pracovali na setkání, lze využít ve výuce.

Autoři fotografií:

Stanislav Gottwald

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 12. 9. 2013