Veletrh nápadů učitelů fyziky - Hradec Králové

Ve dnech 30. 8. až 1. 9. 2013 se konal v pořadí již 18. ročník Veletrhu nápadů učitelů fyziky. V letošním roce jej pořádala Univerzita Hradec Králové. Konferenci prostřednictvím Fyzikální pedagogické společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků podpořila Nadace Depositum Bonum.

Program Veletrhu byl nabitý, o čemž svědčil již informační mail zaslaný organizátory v polovině prázdnin: z důvodu velkého množství příspěvků jsou příspěvky kráceny, aby se stihly odpřednášet všechny bez nutnosti dělit program do několika paralelně běžících sekcí. Příspěvky se na Veletrhu (jako ostatně každý rok) objevily jak velmi kvalitní a inspiraci přinášející, tak i ty, které by odpřednášeny být asi ani nemusely. Ale jako zdroj inspirace a motivace do další práce před začínajícím školním rokem byl Veletrh opět velmi přínosný. Mezi stinné stránky některých příspěvků patřilo i to, za co přednášející nemohou: „Máme na tuto aktivitu vypsán projekt, takže kdo máte zájem, můžete se zapojit. Necháte u mě mailovou adresu, já vám pošlu pokyny a vy téměř bez práce získáte možnost pracovat s daným zařízením (půjčit si ho, podívat se na exkurzi, …). Ovšem pouze mimopražští!“ Právě ta poslední věta řadu pražských učitelů naštvala. Proto si můžeme nechat zdát např. o velmi pěkné soupravě na studium radioaktivního záření, na jejíž pořízení jedna škola prostě nebude mít peníze!

Já jsem se podílel na dvou vystoupeních. V prvním jsme s absolventem SPŠST Panská Jaroslavem Skalou (třída 09L) prezentovali vybrané maturitní práce, které vytvořili žáci školy pod mým vedením z fyziky ve školním roce 2012/2013. Do výběru jsme zařadili tyto práce:

 • Výroba elektrické energie (Tomáš Dvořáček, Pavel Skala, Vojtěch Spilka - třída 09L);
 • Výroba pomůcek do hodin fyziky (Marek Fousek - třída 09L);
 • Děje s exponenciálním průběhem (Jaroslav Skala - třída 09L);
 • Aplikovaná kybernetika a robotika (Michal Friedrich a Lukáš Hulínský - třída 09M).
 • Společně s Jardou Skalou jsme předvedli windbelt, který vyrobila první trojice autorů, a pak jsme ukázali periskop a „schody pro pružinu“ od Marka Fouska. Poté poreferoval o své práci Jarda Skala a předvedl jeden experiment, při kterém využil měřící systém firmy Vernier, a naše povídání jsme zakončili ukázkou fotografií modelu jeřábu, který byl vyroben žáky ze třídy 09M. Důvodem pro prezentaci pouze fotografií a ne samotného výrobku je jeho velikost a problematický transport.

  Druhý příspěvek jsme přednesli s Petrem Kácovským a Martinem Hájkem. Představili jsme v něm Soustředění mladých fyziků a matematiků pořádané KDF MFF UK. Zaměřili jsme se na šest projektů, které jsme z celkem 21 na soustředění realizovaných projektů vybrali. Jedním z těchto vybraných projektů byl i projekt SlowMotion, tj. vybrané fyzikální děje natočené rychloběžnou kamerou (600 snímků za sekundu), který zrealizovali žáci SPŠST Panská Pavel Čech (třída 11L) a Anna Faltysová (třída 11H).

  Atmosféru z konference zachycují fotografie.

  Autoři fotografií:

  Petr Kácovský

  Jaroslav Reichl

  Jaroslav Skala

  © Jaroslav Reichl, 2. 9. 2013