Měření charakteristik polovodičů

Před vánočními prázdninami jsme se žáky třídy 18L SPŠST Panská stihli proměřit ještě vlastnosti polovodičů. Žáci dostali předem v elektronické podobě seznam několika úloh, z nichž si měli ve skupinkách jednu vybrat a tu pak ve škole proměřit. Pro učitele to sice znamenalo, že musel mít v pohotovosti připraveny pomůcky na všechny úlohy, které si žáci mohli vybrat, ale nakonec byly pomůcky distribuovány mezi žáky celkem rychle.

Nevýhodou práce bylo, že někteří žáci začali číst seznam nabízených úloh až při hodině, v níž měli provést vlastní měření. To se pak nelze divit, že měření nestihli uskutečnit, protože neměli jasno, co a jak proměřit. Ti žáci, kteří přišli na hodinu připravení, měření během jedné vyučovací hodiny zvládli bez problémů.

Ač jsme všechny vlastnosti polovodičů probrali dříve a všechny důležité experimenty žáci viděli a měli možnost je podrobit dotazům, přesto jsem chtěl, aby si vybrané charakteristiky polovodičů zkusili samostatně proměřit. Jednak si tím ověřili, zda látce (a to nejen té, která se týkala polovodičů, ale i správného zapojení děliče napětí či používání měřicích přístrojů) rozumějí. Přitom se mohli zaměřit na tu úlohu, která je zajímala nejvíce. Současně s tím si uvědomili, jaká úskalí (větší či menší) je nutné překonat při měření základních charakteristik polovodičů.

Odevzdané protokoly byly od těch excelentních až po ty vyloženě nepovedené, kterým autoři věnovali zjevně minimum svého času. Ale takový protokol byl naštěstí jen jeden!

Průběh měření je zobrazen na fotografiích.

Autor fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 23. 12. 2019