Exkurze do České televize

V úterý 25. 10. 2016 navštívila třída 15D SPŠST Panská Českou televizi. Exkurzi domluvila Ing. Iveta Řenčová.

Krátce po deváté hodině vstupujeme s naším průvodcem do přednáškového sálu v hlavní budově České televize. Tam na nás čekal Michal Kratochvíl, který nás seznámil se základním výrobním postupem při výrobě pořadů v televizi. Popsal historický vývoj médií, na která se pořady natáčely a na kterých se ukládaly do archívů, ve stručnosti vysvětlil jednotlivé kroky výroby televizního pořadu. K jednotlivým technologiím, o kterých mluvil, dával konkrétní příklady na pořadech, které Česká televize buď vysílala v minulosti nebo které vysílá aktuálně.

Po necelé hodině jsme se přesunuli do budovy zpravodajství, která je od hlavní budovy vzdálena několika set metrů.

„Vzhledem k tomu, že nemáte karty, musíme jít venkem,“ usmívá se náš průvodce. „Zaměstnanci s kartou mohou projít vnitřkem. Musejí ale projít několikerými turnikety.“

Budovou zpravodajství a jejími studii nás provází pan Vyhnal. Nejdříve nás seznámí se základní prací redaktorů připravujících zprávy do vysílání v pražském studiu, v regionálních redakcích i v různých místech světa. Popisuje některé technické problémy spojené s přípravou nebo s přenosem signálu. Pak se jdeme podívat do virtuálního studia, ze kterého se každý den vysílá pořad Události. Studio je prázdné, stěny i podlaha jsou natřené zelenou barvou. Na tuto barvu se pak v režii studia klíčuje pozadí, které dokresluje vysílané zprávy (reportáže, grafy, tabulky, …). Moderátor tak vlastně celou dobu stojí a chodí v prázdném studiu, výsledný efekt mohou vidět v režii studia a televizní diváci u svých televizních přijímačů.

Podobnou technikou je vybavené další studio, ze kterého se vysílají Sportovní zprávy. Toto studio ale není virtuální, proto je vybaveno dekoracemi - kulisy v pozadí, plazmové obrazovky, podlaha s desítkami LED, … Pomocí těchto prvků lze ladit studio do několika barev v závislosti na tom, ve kterou denní dobu se sportovní noviny vysílají.

Na závěr exkurze ještě projdeme velínem zpravodajské stanice ČT24, kde se pilně pracuje na přípravách pořadů i na vysílání těch aktuálních.

Pro žáky, kteří se ve škole seznamují s teoretickými znalostmi nutnými pro pochopení principů výroby a vysílání televizních pořadů, to byla velmi zajímavá zkušenost. I když některé informace na exkurzi předběhly školní výklad, na porozumění výkladu to vliv nemělo.

Průběh exkurze je zobrazen na fotografiích.

Autor fotografií:

  • Jaroslav Reichl
  • © Jaroslav Reichl, 27. 10. 2016