Měření indexu lomu

Pokud je možné prozkoumat nebo proměřit určitou fyzikální veličinu nějakou netradiční metodou, vždy tuto metodu do výuky zařazuji. Samotné měření může přinést víc, než jen hodnotu hledané fyzikální veličiny.

Nejinak tomu bylo s měřením indexu lomu plastového půlválce ve třídě 16M SPŠST Panská. Bez nutnosti používat laserové ukazovátko či jiný zdroj světla, jsme proměřili hodnotu indexu lomu pouze s využitím špendlíků a vlastního oka.

Kluci měli k dispozici pracovní list, na který uchytili pomocí špendlíků zkoumaný půlválec, do jedné poloroviny, na které dělí rovinu papíru rovná část půlválce, zapíchli špendlík a druhý špendlík umístili do středu kruhu, který by byl podstavou válce. Pak se dívali tak, aby oba špendlíky viděli přes plastový půlválec a do druhé poloroviny zapíchli třetí špendlík tak, aby všechny tři špendlíky ležely na přímce. Když pak půlválec z papíru odstranili, tři špendlíky na jedné přímce neležely! Na základě toho mohli kluci odměřit příslušné úhly a dopočítat hledaný index lomu.

Postupně se u měření vystřídali všichni, aby si každý tuto netradiční metodu vyzkoušel. Pak dopočítali hledanou hodnotu indexu lomu. Ačkoliv některé skupiny nepostupovaly správně, měření bylo užitečné pro všechny!

Průběh měření je zobrazen na fotografiích.

Autor fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 13. 1. 2019