C*E*R*N   2008 :  program pro učitele fyziky

CERN (Evropská organizace pro jaderný výzkum) se zabývá nejen samotným výzkumem, ale i vzděláváním budoucích odborníků, kteří by v něm pracovali. A jak jinak se na ně obracet, když jsou zatím třeba studenty středních škol, než prostřednictvím jejich učitelů. Proto je jedním ze vzdělávacích programů CERNu i program National Programmes for Teachers. V rámci tohoto programu připravil kraj Vysočina (grant MŠMTV INGO LA08015 – „Spolupráce ČR s CERN"), Ústav částicové a jaderné fyziky Matematicko - fyzikální fakulty University Karlovy a Fyzikální ústav Akademie věd České republiky (grant INGO) vzdělávací pobyt v CERNu pro 44 českých učitelů fyziky středních a základních škol.

Organizaci za CERN měl na starosti Mick Storr, který se ukázal více než vzorným, pozorným a milým hostitelem a průvodcem.

Za českou stranu se na organizaci podíleli:

 • RNDr. Jiří Dolejší, CSc. - Ústav částicové a jaderné fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze v roli koordinátora programu,
 • RNDr. Jiří Rameš, CSc. - Fyzikální ústav Akademie věd České republiky v Praze,
 • RNDr. Peter Kodyš, CSc. - Ústav částicové a jaderné fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
 • RNDr. Stanislav Němeček, CSc. - Sekce elementárních částí, Fyzikální ústav Akademie věd České republiky v Praze,
 • Mgr. Michael Prouza - Fyzikální ústav Akademie věd České republiky v Praze,
 • RNDr. Vladimír Wagner, CSc. - Ústav jaderné fyziky Akademie věd České republiky v Praze,
 • RNDr. Eva Nováková - Gymnázium Žďár nad Sázavou, která v létě 2007 absolvovala CERNský program pro učitele.
 • Pracovníci CERNu, kteří nám věnovali svůj čas:

 • Ing. Vladislav Benda
 • Joachim Flammer
 • Dr. Rolf Landua
 • Zdeněk Sekera
 • Dopravu zajišťovala autobusová firma ZDAR ze Žďáru nad Sázavou.

  Program zájezdu:

  sobota 1. 3. 2008: odjezd z České republiky

  neděle 2. 3. 2008: Lausanne a příjezd do CERN

  pondělí 3. 3. 2008: 1.přednáškový den, exkurze do Microkosmu

  úterý 4. 3. 2008: 2.přednáškový den, exkurze do počítačového centra CMS a do Globu

  středa 5. 3. 2008: 3. den - ATLAS, "bojovka" v Ženevě

  čtvrtek 6. 3. 2008: 4. přednáškový den, výroba mlžné komory, exkurze do výpočetního centra a do továrny na antihmotu

  pátek 7. 3. 2008: 5. přednáškový den, rozloučení

  sobota 8. 3. 2008: závěrečné rozjímání v CERNu nebo v Ženevě, cesta zpět

  neděle 9. 3. 2008: příjezd do České republiky

  Fotogalerie

  Jazyková korektura:

  Mgr. Michaela Machačová

  © Jaroslav Reichl, 2008