Prezentace domácích úkolů

Po probrání kinematiky a základních charakteristik pohybu jsem zadal žákům třídy 15A SPŠST Panská domácí úkol. V rámci něj měli jednotlivě nebo ve skupinkách po dvou prozkoumat jimi vybraný pohyb. Mohli využít jak analogová měření, tak čidla firmy Vernier, která jsem jim nabídl k půjčení, tak různé aplikace pro iVěci. Kromě popisu samotného pohybu měli žáci za úkol vytvořit i grafy, které daný pohyb popisují: závislost souřadnice na čase, závislost dráhy na čase, závislost velikosti rychlosti na čase nebo i závislost velikosti zrychlení na čase. Z těchto grafů nemuseli sestrojovat všechny, jen některé vybrané.

První skupina měla na přípravu přibližně měsíc, ostatní skupiny pak více. Každý týden totiž prezentovala své měření jedna skupina. Kromě výsledných grafů vždy žáci popsali, jaký pohyb proměřovali, jakým způsobem při měření postupovali, s jakými problémy se museli vypořádat, … Tím si nejen zopakovali základní popis pohybu do fyziky, ale také se naučili mluvit veřejně před ostatními. Sice to zatím byli spolužáci, takže tréma nebyla tak velká, ale pro některé žáky to i tak bylo velmi cenné. Navíc byli žáci prezentující své výsledky nuceni i rychle reagovat na všetečné dotazy nejen učitele, ale i svých spolužáků.

Byl jsem velmi mile překvapen, jak zodpovědně kluci k tomuto úkolu přistoupili. I když ne vždy byly jejich výsledky měření uspokojivé, rozhodně bylo vidět, že si s měřením a jeho zpracováním dali práci.

Průběh prezentace domácích úkolů je zobrazen na fotografiích.

Autor fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 14. 8. 2016