Z hodin fyziky ...

Netradiční metody výuky aplikované ve třídách, v nichž mám tu čest učit matematiku.

Třída 21M


Výroky - reportáž z hodin věnovaných klasifikaci výroků a realizaci logických spojek pomocí elektrických obvodů.

Množinové operace - reportáž z hodiny věnované procvičování operací s množinami.

Algebraické vztahy - reportáž z hodiny věnované geometrickým důkazům algebraických vztahů.

Od kartézského součinu k zobrazení - reportáž z hodiny věnované upevňování poznatků spojených s pojmem funkce.

Kvadratické funkce - reportáž z hodiny věnované opakování grafů kvadratických funkcí.

Kosinová věta - reportáž z hodiny věnované geometrickému důkazu kosinové věty.

Různé? Stejné! - skládání šestiúhelníků - reportáž z poslední předvánoční hodiny v roce 2022.

Komplexní čísla - pexeso - reportáž z hodiny věnované opakování komplexních čísel.

Funkce - transformace grafu - reportáž z hodiny věnované opakování transformaci grafu funkce.

Studium exponenciálního poklesu - reportáž z hodiny věnované netradičnímu studiu expoenciálního poklesu.

Euklidovy a Pythagorova věty - reportáž z hodiny věnované geometrickým důkazům uvedených vět.

Shodná zobrazení - reportáž z hodiny věnované praktickému studiu shodných zobrazení.

Rovnice přímky - reportáž z hodiny věnované opakování parametrického vyjádření přímky v rovině.

Rovnice přímky II. - reportáž z hodiny věnované pokračování minulé aktivity.

Třída 19L


Klasifikace výroků - reportáž z části hodiny věnované klasifikaci výroků.

Realizace logických spojek pomocí elektrických obvodů - reportáž z části hodiny věnované logickým spojkám.

Geometrické důkazy algebraických vztahů - reportáž z hodiny věnované netradičním důkazům algebraických vztahů.

Pexeso algebraických výrazů - reportáž z hodiny věnované rychlému opakování algebraických výrazů.

Hodnoty goniometrických funkcí - reportáž z hodiny věnované výrobě mnemotechnické pomůcky na určování hodnot goniometrických funkcí.

Exponenciální průběh - reportáž z hodiny věnované proměřování exponenciálních průběhů fyzikálních veličin.

Eukleidovy věty a Pythagorova věta - reportáž z hodiny věnované geometrickým důkazům všech tří vět.


© Jaroslav Reichl, 6. 12. 2023